My Struggle III (S11E01) - 60 %
My Struggle III (S11E01) - 60 %
Ohodnoťte člá­nek

Už jsme si zvyk­li na nová Akta X. Prvních 9 řad se v tele­vi­zi pořád opa­ku­je a 10. byla uve­de­na před dvě­ma lety. Producenti se roz­hod­li pro dal­ší sérii, ten­to­krát dese­ti­díl­nou, a tak se zno­va vrhá­me do pří­bě­hu o mimo­zemš­ťa­nech, glo­bál­ním spik­nu­tí a samo­zřej­mě o dal­ších věcech, kte­ré bychom měli v Aktech X oče­ká­vat.

První díl nové sezó­ny nás zno­va vrhá do pří­bě­hu vel­ké­ho spik­nu­tí. V posled­ním díle před­cho­zí řady jsme opus­ti­li hlav­ní hrdi­ny při mimo­zem­ském úno­su. A tak jsme oče­ká­va­li, že bude­me v pří­bě­hu pokra­čo­vat. Akta X ale nejsou o vyře­še­ní všech pří­bě­hů, ale o tom, jak se postup­ně kou­sek po kous­ku malin­ko odha­lu­jí a dal­ší téma­ta k pře­mýš­le­ní se samo­zřej­mě obje­ví.

První díl nás zno­vu vrh­ne do nepro­bá­da­né­ho téma­tu, ne vše, co pro­běh­lo v před­cho­zím díle, je sku­teč­ně oprav­do­vé a sta­lo se. Jedná se samo­zřej­mě o pří­běh hlav­ní dvo­ji­ce, ale krát­ký pří­běh o obje­vo­vá­ní nových poznat­ků, něko­li­ka vraž­dách o tajem­ném syn­di­ká­tu, není tím pra­vým, co jsem čekal.

Už to nejsou kla­sic­ké epi­zo­dy, ale začí­na­jí být pře­kom­bi­no­va­né. Prostě se tvůr­ci poma­lu sna­ží čím dál víc jít až na dřeň pro­blé­mu a kom­pli­ko­va­nos­ti všech kon­spi­ra­cí.

Na dneš­ním dílu se oprav­du scé­náris­té vyřá­di­li, aby odkry­li část nevy­ře­še­ných věcí, ale bohu­žel se nám nasky­tl pří­běh, kte­rý je pro vět­ši­nu divá­ků zkla­má­ním.

Je vidět, že se po úspě­chu před­cho­zí sezó­ny tvůr­ci roz­hod­li pří­běh ješ­tě více kom­pli­ko­vat, vrá­tit ješ­tě více zná­mých tvá­ří, aby si moh­li zahrát i her­ci, kte­ří se v žád­ných dal­ších seri­á­lech moc neob­je­vo­va­li.

David Duchovny, Gillian Anderson a Mitch Pileggi jsou hlav­ní troj­ka, ta nej­dů­le­ži­těj­ší. Na nich celá Akta X sto­jí, ale o dopl­ně­ní o Chrise Owense (Jeffrey Spender) moc nesto­jí­me.

Myslím si, že celá dese­ti­díl­ná série bude hlav­ně o pře­kom­bi­no­va­nos­ti záple­tek a hlav­ně o hro­ma­dě cameí her­ců, kte­ré jsme mno­ho řad seri­á­lu nevi­dě­li.

Bohužel je epi­zo­da My Struggle III vel­kým zkla­má­ním, a tak dávám pou­ze 60 %.


Děkuji Karolině Koblížkové za korek­tor­ské prá­ce 🙂

Jiří Borový

Majitel a šéfredaktor Kritiky.cz


Části seriálu: Akta X

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

  • S10E06 - My Struggle II15. března 2016 S10E06 - My Struggle II Poslední díl desáté série Akt X byl pokračováním prvního s10e01 My Struggle. V obou dílech se řešila mytologická linie, která tak trochu popírala všechny předchozí řady. Oba 2 díly […]
  • The X-Files - Babylon (S01E05) - Zase Carter, opět bída.24. února 2016 The X-Files - Babylon (S01E05) - Zase Carter, opět bída. Myslím, že epizodu hodně inspirovala dnešní migrační krize. Přijde mi, že si jím tvůrci snažili sehnat trochu víc fanoušků. Jako kdyby prohloubení nenávisti k muslimům byl dobrý reklamní […]
  • Akta X - This (S11E02) - 40 %21. ledna 2018 Akta X - This (S11E02) - 40 % Druhý díl Akta X nás znovu vrací na pevnou zem jednoepizodních příběhů s hlavní dvojicí Mulderem a Skullyovou. Není to ale klasický díl, jak bychom mohli čekat, ale je to nejvýraznější […]
  • The X-Files - My Struggle (S01E01) - Akta X jsou zpátky, nebo ne?4. února 2016 The X-Files - My Struggle (S01E01) - Akta X jsou zpátky, nebo ne? Fenomén, jeden z nejúspěšnějších pořadů, kultovní seriál, který má i po 13 letech od poslední klapky obrovskou fanouškovskou základnu – i tak by se dala popsat Akta X, mysteriózní, sci-fi […]
  • The X-Files - Founder's Mutation (S01E02) - Na druhý pokus to vyšlo.4. února 2016 The X-Files - Founder's Mutation (S01E02) - Na druhý pokus to vyšlo. Diváci u televizí jásají. Ano, dočkali se, jejich oblíbený seriál je zpátky. Úvodní díl by se dal ve srovnání s druhým nazvat jen pokusem o Akta X. Tohle je oproti tomu úplně jiné kafe. […]
  • Akta X: Chci uvěřit (The X-Files: I Want to Believe)16. listopadu 2008 Akta X: Chci uvěřit (The X-Files: I Want to Believe) Uznejte, že jednou z nejtypičtějších lidských vlastností, je zvědavost. Nic nás neláká tak, jako různá tajemství či zákazy. „Co se stane, když? Co se skrývá pod povrchem? Jak je to ve […]
  • The X-Files - Home Again (S01E04) - Muž s náplastí si zasloužil utrhnout víc končetin.12. února 2016 The X-Files - Home Again (S01E04) - Muž s náplastí si zasloužil utrhnout víc končetin. Epizoda měla slibný začátek, postavy, obě dějové linie i prostředí. Ale jako celek je to vlastně nic neříkající nuda. Hororovou linku dost zastiňuje ta nemocniční, ve které Scully tráví […]
  • The X-Files - Mulder & Scully Meet the Were-Monster (S01E03) - Zábava slušná, co tam máte dál?12. února 2016 The X-Files - Mulder & Scully Meet the Were-Monster (S01E03) - Zábava slušná, co tam máte dál? Ještě během úvodní znělky mi hlavou běžela otázka, zda jsem si omylem místo epizody nové, desáté série nepustila jeden ze starších dílů Akt X. Čichači barvy a příšerně zahrané zelené […]
  • Flash14. května 2015 Flash „Jmenuju se Barry Allen a jsem nejrychlejší žijící člověk….v dětství jsem viděl, jak mou matku zabilo něco nemožného a za její smrt zavřeli mého otce...pak ze mě nehoda udělala něco […]
  • Holistická detektivní kancelář Dirka Gentlyho9. července 2018 Holistická detektivní kancelář Dirka Gentlyho Čistá esence ujetosti jak britské, tak vyprávěcí, Doktor Who na speedu a LSD v jediném momentu, ale bez TARDISu a šrouboováku, pouze se svým přístupem k věcem a realitě. Zfilmovaná karma a […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X