Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | Tři Týpci | X-Box-hry | Simca's web

Ve službách FBI aneb Poslední kousek Neala Caffreyho

Ve služ­bách FBI aneb Poslední kou­sek Neala Caffreyho
Ohodnoťte člá­nek

V pro­sin­ci 2014 se obje­vi­la posled­ní epi­zo­da seri­á­lu Ve služ­bách FBI (v ori­gi­ná­le White Collar pod­le White Collar Division). Seriál je posta­ven na cel­kem jed­no­du­chém půdo­ry­su – spe­ci­a­lis­ta pod­vod­ník odsou­ze­ný za padě­lá­ní dlu­ho­pi­sů se dosta­ne ven na pod­mín­ku a pod dozor zvlášt­ní­ho agen­ta Petera Burka, kte­rý ho ostat­ně kdy­si sám zatý­kal

Mezi agen­tem a kon­zul­tan­tem je tak sil­ná opa­tr­nost, nicmé­ně i vědo­mí neo­ce­ni­tel­ných schop­nos­tí a zna­los­tí toho dru­hé­ho.

Seriály podob­né­ho raže­ní fun­gu­jí­cí na prin­ci­pu výji­meč­né­ho jedin­ce spo­lu­pra­cu­jí­cí­ho s poli­cií mám dost v obli­bě. Pokud fun­gu­jí. Což pla­tí u Sherlocka, Castla na zabi­tí, tu více tu méně i u Mentalisty. White Collar ale roz­hod­ně pat­ří k těm lep­ším. Proč?

Za prvé díky sto­pá­ži. Seriál má pět del­ších sérií a šes­tou závě­reč­nou a krat­ší. Ty před­cho­zí mají 13 – 16 a vždyc­ky mají krom pří­pa­dů kolem i něja­kou cen­t­rál­ní záplet­ku, což z nich vytvá­ří tako­vé del­ší fil­my (no, hod­ně del­ší).

white-collar-diamond-exchange-season-5-finale

Co je dal­ší plus je herec­ké obsa­ze­ní a hlav­ně cha­rak­te­ry postav. Neal se po návra­tu z věze­ní vel­mi rych­le sezná­mí a spřá­te­lí s Peterovou man­žel­kou Elizabeth. Pozor, nic mezi nimi není a oba si toho dru­hé­ho vel­mi cení. Elizabeth navíc není žád­ná sle­pi­ce nebo namyš­le­ná nána. Je to man­žel­ka agen­ta, jak má být, a Neala bere tak tro­chu jako vlast­ní­ho syna. Zná ho, ví o jeho minu­los­ti a sna­ží se mu poskyt­nout pomoc, když je to potře­ba a když je hlav­ně cito­vě v úzkých a je zma­ten z lidí kolem sebe – hlav­ně žen ve svém živo­tě.

Neal se sna­ží sekat lati­nu, jen­že vzhle­dem k tomu, že je eli­tou ve svém obo­ru, prů­běž­ně za ním při­chá­ze­jí sta­ří zná­mí či nové stá­li­ce v moři pod­vod­ní­ků a chtě­jí „něja­kou tu služ­bič­ku“.

Obrovskou devi­zou seri­á­lu je Mozzie i dal­ší posta­vy. Konkrétně Mozzie je Nealův leti­tý a asi nej­lep­ší kama­rád, cho­dí­cí kon­spi­rač­ní teo­rie a člo­věk, kte­rý dove­de všech­no zjis­tit, téměř coko­li sehnat a nic pro něj není ani dost malé, ani dost slo­ži­té.

Neal se během seri­á­lu setká s něko­li­ka půvab­ný­mi žena­mi. Některé mu chtě­jí pomoct, jiné ho okrást nebo rov­nou zabít. Ale s kaž­dou je doce­la sran­da a kaž­dá z nich je vydat­nou záplet­kou.

Ne, kon­cept není pře­vrat­ný ani nijak objev­ný. Ale zde je pro­ve­den na výbor­nou.

white-collar2

Takže Bon Voyage, Mr. Caffrey…bylo mi ctí.

Základ: odsou­ze­ný špič­ko­vý pod­vod­ník pomá­há divi­zi FBI s pří­pa­dy

Navíc:

 • posta­vy
 • humor
 • obrov­ská dáv­ka sty­lu
 • díky krat­ším séri­ím neo­mr­zí
 • kaž­dá série má vlast­ní pří­běh
↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

 • Ve službách FBI epizoda 606 – poslední kousek Neala Caffreyho4. března 2015 Ve službách FBI epizoda 606 – poslední kousek Neala Caffreyho V prosinci 2014 se objevila poslední epizoda seriálu Ve službách FBI (v originále White Collar podle White Collar Division, sekce FBI). Seriál byl postaven na celkem jednoduchém půdorysu – […]
 • Hra o trůny - Home (S06E02) - 90 %2. května 2016 Hra o trůny - Home (S06E02) - 90 % Tak je  18 hodin od premiéry druhého dílu Hry o Trůny. Scénáristé si pohráli a vymysleli zase další zápletky a další zajímavé smrti. Na rozdíl od dílu prvního, kde bylo vysvětleno několik […]
 • Archer aneb Bond dohnaný do extrému19. května 2017 Archer aneb Bond dohnaný do extrému ,,Sterling Malory Archer…krycí jméno Vévodkyně…nejlepší terénní agent organizace ISIS….“ Archer je agent. Tajný agent. Tedy v případě, že za tajného agenta pokládáte někoho, kdo to o sobě […]
 • Pravé a lahodné jídlo: více než 100 receptů z neupravených potravin pro vaše zdraví a pohodu23. května 2017 Pravé a lahodné jídlo: více než 100 receptů z neupravených potravin pro vaše zdraví a pohodu Moderní trendy ve stravování asi nemusím sáhodlouze představovat. Nejspíš každý už slyšel o raw (syrové) stravě, zná nějakého vegetariána, jedl veganskou sušenku bez cukru a ochutnal […]
 • The X-Files - Founder's Mutation (S01E02) - Na druhý pokus to vyšlo.4. února 2016 The X-Files - Founder's Mutation (S01E02) - Na druhý pokus to vyšlo. Diváci u televizí jásají. Ano, dočkali se, jejich oblíbený seriál je zpátky. Úvodní díl by se dal ve srovnání s druhým nazvat jen pokusem o Akta X. Tohle je oproti tomu úplně jiné kafe. […]
 • Hercule Poirot aneb Od Claphamské kuchařky po Oponu19. května 2017 Hercule Poirot aneb Od Claphamské kuchařky po Oponu „Hastingsi, potřebuji vás tady. Sám bych byl nejraději s vámi než v tomhle sídle.“ podívá se směrem k zámku. „Lady hraje bridž skutečně ohavně.“ Poirot opouštějící šlechtické sídlo kvůli […]
 • Génius3. května 2017 Génius V neděli 30. 4. 2017 měl u nás v ČR premiéru seriál Génius, který byl vysílán na National Geographic. Upoutávka tohoto seriálu běžela minimálně měsíc předem, o to více mě překvapilo a […]
 • Hra o trůny - The Red Woman (S06E01) - 80 %25. dubna 2016 Hra o trůny - The Red Woman (S06E01) - 80 % Tak se k nám znovu vrátila Hra o trůny. Po ročním čekání pokračujeme v příběhu sedmi království. Opustili jsme Jona, Ariu, Sansu a další postavy cliffhangerem, a tak se první díl věnoval […]
 • Fringe aneb Za hranici nemožného10. ledna 2018 Fringe aneb Za hranici nemožného ,,Vypadá to, jako když někdo mimo tento svět experimentuje a celá naše planeta je jedna velká laboratoř.“ plukovník Phillip Broyles, FRINGE division Scifi seriály propojené s […]
 • Novinka mezi seriály: American Gothic29. července 2016 Novinka mezi seriály: American Gothic American Gothic mě zaujal především svým plakátem/logem a také svým názvem. Proto jsem ze samotného seriálu byla spíše zklamaná. Vše se točí kolem jedné velké rodiny, která se po delší […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X
Destiny 2
Destiny 2