Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | Tři Týpci | X-Box-hry | Simca's web

Tvoja tvár znie povedome - 3. série - 8. díl

Tvoja tvár znie pove­do­me - 3. série - 8. díl
Ohodnoťte člá­nek

Tvoja tvár znie pove­do­me se blí­ží s tře­tí sérií ke své­mu závě­ru, avšak ten­to­krát to bylo osmé kolo. Jako prv­ní nastou­pil Tomáš Bezdeda a jeho Elvis Presley. Podle divá­ků nej­lep­ší, avšak pod­le hla­so­vá­ní posled­ní. Druhý v pořa­dí Peter Brajerčík schy­tal 80. roky – Technotronic a už jeho podo­ba roze­smá­la poro­tu. Pochopitelně se to neo­be­šlo bez dvoj­smys­lů, když je to muž a před­sta­vu­je ženu, tak má jin­de těžiš­tě, jak se vyjá­d­ři­la Zuzana Fialová.

Třetí účin­ku­jí­cí Tomáš Palonder vyfa­so­val pořád­né psy­cho – The Prodigy. Aby to bylo doko­na­lé, pomá­ha­la mu vel­ká hvězda dru­hé série, herec a zpě­vák Patrik Vyskočil. K dovr­še­ní čís­la se Dano Dangl z poro­ty sví­jel ve svě­ra­cí kaza­j­ce, na což Pyco vtip­ně rea­go­val, že je koneč­ně sám sebou. Lina Mayer na ten­to večer měla Jessie J a Kuli ze sku­pin Desmod se nezmohl na slo­vo, jen zíral. Totiž, když se obje­ví jaká­ko­liv pěk­ná žena, tak je mimo, za co se mu ostat­ní z poro­ty a Pyco taky, posmí­va­jí nebo spíš si děla­jí sran­du.

René Štúr ztvár­nil Bruna Marse, kte­rý je pova­žo­ván za dru­hé­ho Michaela Jacksona. Eva Máziková měla těž­kou úlo­hu – Steven Tyler. Když dozpí­va­la, tak ji Dano Dangl řekl, že ji nemu­se­li ani mas­ko­vat, což je vcel­ku prav­da. Lucia Siposová – Madonna – La Isla Bonita – nut­no dodat, že vypa­da­la přes­ně jako ona, navíc i zpěv byl sko­ro totož­ný. Na závěr dora­zi­la Viki Valúchová jako oper­ní pěv­ky­ně Montserrat Caballé.

Zvítězila Eva Máziková a výhru 1 000 eur věno­va­la fon­du Pavlínka, kte­rý se sta­rá o děti s mozko­vou obr­nou. Příště divá­ky čeká semi­fi­ná­le a napo­sle­dy se pou­ži­la rule­ta, kte­rá vypliv­la tyto jmé­na – Annie Lenox, Elton John, Pomáda a dal­ší.

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

  • Tvoja tvár znie povedome - 3. série - 10. díl - finále9. května 2017 Tvoja tvár znie povedome - 3. série - 10. díl - finále Tak a je to za námi. Přesněji řečeno třetí série nejsledovanější show na Slovensku všech dob – Tvoja tvár znie povedome. V pondělí 8. května proběhlo finále a byla to neuvěřitelná palba, a […]
  • Tvoja tvár znie povedome - 3- série - 9. díl2. května 2017 Tvoja tvár znie povedome - 3- série - 9. díl Je za námi deváté kolo nebo taky semifinále zábavného programu Tvoja tvár znie povedome, po kterém zůstali čtyři finalisté, přičemž to vzbudilo docela velké rozpaky a rozčarování, ale o […]
  • Tvoja tvár znie povedome - 3. série - 7. díl17. dubna 2017 Tvoja tvár znie povedome - 3. série - 7. díl Tvoja tvár znie povedome se blíží do finiše, i když je za námi v uvozovkách teprve sedmý díl. Jako první šla na řadu Eva Máziková a její představa Dana Nekonečného. Přestože se jedná o […]
  • Tvoja tvár znie povedome - 3. série - 6. díl10. dubna 2017 Tvoja tvár znie povedome - 3. série - 6. díl Nejúspěšnější šou v historii samostatné slovenské televizní zábavy pokračovala šestým dílem a opět nezklamala – spíše naopak. Jako první se představila Lina Mayer s písní Euphoria, jejíž […]
  • Tvoja tvár znie povedome - 3. série - 4. díl28. března 2017 Tvoja tvár znie povedome - 3. série - 4. díl Čtvrté kolo šou Tvoja tvár znie povedome bylo kolem masek, jak poznamenala porotkyně, slovenská herečka Zuzana Fialová, udělila by za masky plný počet bodů. První šok přišel hned u druhého […]
  • Tvoja tvár znie povedome - 3. série - 5. díl4. dubna 2017 Tvoja tvár znie povedome - 3. série - 5. díl Tvoja tvár znie povedome pokračovala pátým dílem a po minulém týdnu, kdy to byla velká sranda, se očekávalo něco podobného i nyní. Ovšem tentokrát to byla prča jak hrča – což jsou […]
  • Tvoja tvár znie povedome - 3. série - 2. díl19. března 2017 Tvoja tvár znie povedome - 3. série - 2. díl Druhý díl třetí řady nejsledovanější šou všech časů na Slovensku pokračoval v nasazeném tempu. Jestliže byl první díl jenom začátek, tak tady se emoce rozšouply už naplno. Na dvojsmyslné […]
  • Tvoja tvár znie povedome - 3. série - 3. díl25. března 2017 Tvoja tvár znie povedome - 3. série - 3. díl Tvoja tvár znie povedome pokračovala třetím dílem a upřímně řečeno, šou znovu pobláznila celé Slovensko, hlavně díky jednomu účinkujícímu – Tomáš Bezdeda. Ten zažívá něco podobného jako […]
  • Tvoja tvár znie povedome - 3. série - 1. díl17. března 2017 Tvoja tvár znie povedome - 3. série - 1. díl Na Slovensku se rozeběhla třetí série nejsledovanější šou všech dob – Tvoja tvár znie povedome – česky Tvoje tvář má známý hlas. Hned úvodní večer začal tak jako předešlé série – naplno. […]
  • Horná Dolná12. března 2017 Horná Dolná Původní televizní tvorba patří mezi velké zbraně všech televizí. Některé se tomu sice cíleně vyhýbají, to však není případ Markízy na Slovensku. Tam trhá rekordy ve sledovanosti seriál […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X
Recenze knih