Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | Hrajeme.stream | X-Box-hry | Simca's web

Tvoja tvár znie povedome – 3. série – 7. díl


Tvoja tvár znie pove­do­me se blí­ží do fini­še, i když je za námi v uvo­zov­kách tepr­ve sed­mý díl. Jako prv­ní šla na řadu Eva Máziková a její před­sta­va Dana Nekonečného. Přestože se jed­ná o vel­mi dobrou zpě­vač­ku, tak se těž­ce zadý­chá­va­la a neby­lo to vůbec ono. Hned dru­hý šel nej­vět­ší favo­rit celé sou­tě­že – Tomáš Bezdeda, ten­to­krát jako Phil Collins. Zazpívané per­fekt­ně, za spo­lu­prá­ce bor­der kolie – mis­try­ně svě­ta Lisy, taneč­ní­ků a doko­na­lé podo­by na původ­ní­ho inter­pre­ta.

Jako dal­ší byl na řadě Prince v podo­bě Tomáše Palondera. Znovu fan­tas­tic­ký zpěv a podo­ba, dá se říct, že to bylo jed­né k jed­né, jak pou­ží­vá s obli­bou poro­ta. Čtvrtá v pořa­dí Lina Mayer měla vel­mi těž­kou úlo­hu. Čekala ji turečti­na a Tarkan s jeho jedi­ným hitem. Na pódiu se dokon­ce obje­vil dvou­hr­bý vel­bloud slo­že­ný z vítězů před­cho­zích sérií – Lukáš Adamec, Mária Čírová.

Kontroverzi způ­so­bi­la Viki Valúchová s Mariah Carey, pro­to­že zpí­va­la její nej­slav­něj­ší vánoč­ní pís­nič­ku All I Want Is Christmas Is You. Příjemný šok spo­lu se sran­dou způ­so­bil René Štúr jako Romina Power, kte­ré­mu při­šel pomoct zná­mý slo­ven­ský zpě­vák Martin Madej jako Al Bano. Martina Madeja by měli údaj­ně lákat do čtvr­té série na popud poro­ty. Lucia Siposová měla těž­kou klá­du – Rod Stewart. Její pěvec­ký před­nes pod­le někte­rých čle­nů poro­ty byl leh­kost a jem­nost.

Na závěr šel herec Peter Brajerčík, jenž pod­stou­pil nej­vět­ší pro­mě­nu veče­ra – Lunchmoney Lewis. Porotou vychvá­le­ný a nako­nec vítěz­ný, i když muse­la roz­hod­nout poro­ta mezi ním a Viki Valúchovou. Výhru tisíc eur věno­val občan­ské­mu sdru­že­ní Debra. Příště uvi­dí­me Elvise Presleyho, Aerosmith, Madonnu a dal­ší.

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

  • Tvoja tvár znie povedome – 3. série – 5. díl4. dubna 2017 Tvoja tvár znie povedome – 3. série – 5. díl Tvoja tvár znie povedome pokračovala pátým dílem a po minulém týdnu, kdy to byla velká sranda, se očekávalo něco podobného i nyní. Ovšem tentokrát to byla prča jak hrča – což jsou autentická slova Zuzany Fialové, jen občas. Ano, sranda […] Posted in TV Recenze
  • Tvoja tvár znie povedome – 3. série – 6. díl10. dubna 2017 Tvoja tvár znie povedome – 3. série – 6. díl Nejúspěšnější šou v historii samostatné slovenské televizní zábavy pokračovala šestým dílem a opět nezklamala – spíše naopak. Jako první se představila Lina Mayer s písní Euphoria, jejíž interpretka Lorren s ní vyhrála Velkou cenu […] Posted in TV Recenze
  • Tvoja tvár znie povedome – 3. série – 3. díl25. března 2017 Tvoja tvár znie povedome – 3. série – 3. díl Tvoja tvár znie povedome pokračovala třetím dílem a upřímně řečeno, šou znovu pobláznila celé Slovensko, hlavně díky jednomu účinkujícímu – Tomáš Bezdeda. Ten zažívá něco podobného jako před lety ve slovenské Superstar, kde skončil na […] Posted in TV Recenze
  • Tvoja tvár znie povedome – 3. série – 2. díl19. března 2017 Tvoja tvár znie povedome – 3. série – 2. díl Druhý díl třetí řady nejsledovanější šou všech časů na Slovensku pokračoval v nasazeném tempu. Jestliže byl první díl jenom začátek, tak tady se emoce rozšouply už naplno. Na dvojsmyslné řeči se nemuselo čekat dlouho. Jako druhý v ten […] Posted in TV Recenze
  • Tvoja tvár znie povedome – 3. série – 4. díl28. března 2017 Tvoja tvár znie povedome – 3. série – 4. díl Čtvrté kolo šou Tvoja tvár znie povedome bylo kolem masek, jak poznamenala porotkyně, slovenská herečka Zuzana Fialová, udělila by za masky plný počet bodů. První šok přišel hned u druhého v pořadí – Tomáš Bezdeda. Ten vyfasoval Dr. […] Posted in TV Recenze
  • Tvoja tvár znie povedome – 3. série – 1. díl17. března 2017 Tvoja tvár znie povedome – 3. série – 1. díl Na Slovensku se rozeběhla třetí série nejsledovanější šou všech dob – Tvoja tvár znie povedome – česky Tvoje tvář má známý hlas. Hned úvodní večer začal tak jako předešlé série – naplno. Na úvod zazpívali song od Backstreet Boys předešlí […] Posted in TV Recenze
  • Horná Dolná12. března 2017 Horná Dolná Původní televizní tvorba patří mezi velké zbraně všech televizí. Některé se tomu sice cíleně vyhýbají, to však není případ Markízy na Slovensku. Tam trhá rekordy ve sledovanosti seriál s názvem Horná Dolná. Průměrné počty diváků se […] Posted in TV Recenze
  • Divoký Zapadákov – recenze5. března 2017 Divoký Zapadákov – recenze Televize Markíza na Slovensku se pokouší přicházet stále s něčím novým a výjimkou nejsou ani původní slovenské seriály. Úplnou současnou novinkou, která se začala vysílat, je seriál Divoký Zapadákov. Jedná se vlastně svým způsobem o […] Posted in TV Recenze
  • Šťastný domov – pomoc v nouzi9. března 2017 Šťastný domov – pomoc v nouzi Slovenská televize Markíza se specializuje na vymýšlení nových pořadů a seriálů. Nejde vyloženě jen o formáty čistě zábavné, velmi často se v nových pořadech i pomáhá v uvozovkách obyčejným lidem. Do jednoho z takových pořadů spadá […] Posted in TV Recenze
  • Varte s nami – rychlé vaření15. března 2017 Varte s nami – rychlé vaření V každé z televizí se vaří. Je jedno jestli u nás nebo na Slovensku, ale všude se vaří. Pořadů je mnoho a jedním z nich je Varte s nami na Markíze. Vysílá se jednou týdně a trvá zhruba mezi deseti až patnácti minutami, jak kdy, záleží na […] Posted in TV Recenze

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


X
Přidejte si Kritiky.cz na facebook a žádný článek Vám neunikne.