Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | Tři Týpci | X-Box-hry | Simca's web

Tvoja tvár znie povedome - 3. série - 7. díl

Tvoja tvár znie pove­do­me - 3. série - 7. díl
Ohodnoťte člá­nek

Tvoja tvár znie pove­do­me se blí­ží do fini­še, i když je za námi v uvo­zov­kách tepr­ve sed­mý díl. Jako prv­ní šla na řadu Eva Máziková a její před­sta­va Dana Nekonečného. Přestože se jed­ná o vel­mi dobrou zpě­vač­ku, tak se těž­ce zadý­chá­va­la a neby­lo to vůbec ono. Hned dru­hý šel nej­vět­ší favo­rit celé sou­tě­že – Tomáš Bezdeda, ten­to­krát jako Phil Collins. Zazpívané per­fekt­ně, za spo­lu­prá­ce bor­der kolie – mis­try­ně svě­ta Lisy, taneč­ní­ků a doko­na­lé podo­by na původ­ní­ho inter­pre­ta.

Jako dal­ší byl na řadě Prince v podo­bě Tomáše Palondera. Znovu fan­tas­tic­ký zpěv a podo­ba, dá se říct, že to bylo jed­né k jed­né, jak pou­ží­vá s obli­bou poro­ta. Čtvrtá v pořa­dí Lina Mayer měla vel­mi těž­kou úlo­hu. Čekala ji turečti­na a Tarkan s jeho jedi­ným hitem. Na pódiu se dokon­ce obje­vil dvou­hr­bý vel­bloud slo­že­ný z vítězů před­cho­zích sérií – Lukáš Adamec, Mária Čírová.

Kontroverzi způ­so­bi­la Viki Valúchová s Mariah Carey, pro­to­že zpí­va­la její nej­slav­něj­ší vánoč­ní pís­nič­ku All I Want Is Christmas Is You. Příjemný šok spo­lu se sran­dou způ­so­bil René Štúr jako Romina Power, kte­ré­mu při­šel pomoct zná­mý slo­ven­ský zpě­vák Martin Madej jako Al Bano. Martina Madeja by měli údaj­ně lákat do čtvr­té série na popud poro­ty. Lucia Siposová měla těž­kou klá­du – Rod Stewart. Její pěvec­ký před­nes pod­le někte­rých čle­nů poro­ty byl leh­kost a jem­nost.

Na závěr šel herec Peter Brajerčík, jenž pod­stou­pil nej­vět­ší pro­mě­nu veče­ra – Lunchmoney Lewis. Porotou vychvá­le­ný a nako­nec vítěz­ný, i když muse­la roz­hod­nout poro­ta mezi ním a Viki Valúchovou. Výhru tisíc eur věno­val občan­ské­mu sdru­že­ní Debra. Příště uvi­dí­me Elvise Presleyho, Aerosmith, Madonnu a dal­ší.

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

  • Tvoja tvár znie povedome - 3. série - 8. díl24. dubna 2017 Tvoja tvár znie povedome - 3. série - 8. díl Tvoja tvár znie povedome se blíží s třetí sérií ke svému závěru, avšak tentokrát to bylo osmé kolo. Jako první nastoupil Tomáš Bezdeda a jeho Elvis Presley. Podle diváků nejlepší, avšak […]
  • Tvoja tvár znie povedome - 3. série - 10. díl - finále9. května 2017 Tvoja tvár znie povedome - 3. série - 10. díl - finále Tak a je to za námi. Přesněji řečeno třetí série nejsledovanější show na Slovensku všech dob – Tvoja tvár znie povedome. V pondělí 8. května proběhlo finále a byla to neuvěřitelná palba, a […]
  • Tvoja tvár znie povedome - 3. série - 5. díl4. dubna 2017 Tvoja tvár znie povedome - 3. série - 5. díl Tvoja tvár znie povedome pokračovala pátým dílem a po minulém týdnu, kdy to byla velká sranda, se očekávalo něco podobného i nyní. Ovšem tentokrát to byla prča jak hrča – což jsou […]
  • Tvoja tvár znie povedome - 3- série - 9. díl2. května 2017 Tvoja tvár znie povedome - 3- série - 9. díl Je za námi deváté kolo nebo taky semifinále zábavného programu Tvoja tvár znie povedome, po kterém zůstali čtyři finalisté, přičemž to vzbudilo docela velké rozpaky a rozčarování, ale o […]
  • Tvoja tvár znie povedome - 3. série - 6. díl10. dubna 2017 Tvoja tvár znie povedome - 3. série - 6. díl Nejúspěšnější šou v historii samostatné slovenské televizní zábavy pokračovala šestým dílem a opět nezklamala – spíše naopak. Jako první se představila Lina Mayer s písní Euphoria, jejíž […]
  • Tvoja tvár znie povedome - 3. série - 3. díl25. března 2017 Tvoja tvár znie povedome - 3. série - 3. díl Tvoja tvár znie povedome pokračovala třetím dílem a upřímně řečeno, šou znovu pobláznila celé Slovensko, hlavně díky jednomu účinkujícímu – Tomáš Bezdeda. Ten zažívá něco podobného jako […]
  • Tvoja tvár znie povedome - 3. série - 4. díl28. března 2017 Tvoja tvár znie povedome - 3. série - 4. díl Čtvrté kolo šou Tvoja tvár znie povedome bylo kolem masek, jak poznamenala porotkyně, slovenská herečka Zuzana Fialová, udělila by za masky plný počet bodů. První šok přišel hned u druhého […]
  • Tvoja tvár znie povedome - 3. série - 2. díl19. března 2017 Tvoja tvár znie povedome - 3. série - 2. díl Druhý díl třetí řady nejsledovanější šou všech časů na Slovensku pokračoval v nasazeném tempu. Jestliže byl první díl jenom začátek, tak tady se emoce rozšouply už naplno. Na dvojsmyslné […]
  • Tvoja tvár znie povedome - 3. série - 1. díl17. března 2017 Tvoja tvár znie povedome - 3. série - 1. díl Na Slovensku se rozeběhla třetí série nejsledovanější šou všech dob – Tvoja tvár znie povedome – česky Tvoje tvář má známý hlas. Hned úvodní večer začal tak jako předešlé série – naplno. […]
  • Horná Dolná12. března 2017 Horná Dolná Původní televizní tvorba patří mezi velké zbraně všech televizí. Některé se tomu sice cíleně vyhýbají, to však není případ Markízy na Slovensku. Tam trhá rekordy ve sledovanosti seriál […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X
Přidejte si Kritiky.cz na facebook a žádný článek Vám neunikne.
Reklama
loading...