Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | Tři Týpci | X-Box-hry | Simca's web

Dobrodružství kriminalistiky aneb Dokument, seriál a studie v jednom


Dobrodružství kri­mi­na­lis­ti­ky aneb Dokument, seri­ál a stu­die v jed­nom
Ohodnoťte člá­nek

Stopa. Jed. Bertillonáž. Otisk. Střela. Krev. Rekonstrukce. Tým. Písmo. První detek­tiv­ní sbor. Modus Operandi. Antropologie. Krevní sku­pi­na. Mechanoskopie. Identifikační kres­ba. Paprsek. Pinkertonova detek­tiv­ní agen­tu­ra. Poslední odvo­lá­ní. Pes. Duplikát. Padělek. Hon na roz­hla­so­vých vlnách. Volavka. Portrét duše. Vlas. Neznámý.

Dvacet šest díl­ků sklá­dač­ky. Dvacet šest výle­tů do his­to­rie kri­mi­na­lis­ti­ky. Od tem­ných dob stře­do­vě­ku až do doby nedáv­né. Od počát­ků tra­so­lo­gie a bri­gá­dy De Sûreté po moder­ní psy­cho­lo­gic­ké pro­fi­ly zlo­čin­ců.

Roku 1989 vzni­kl pod tak­tov­kou Antonína Moskalyka cyk­lus Dobrodružství kri­mi­na­lis­ti­ky, kte­rý spo­jil vel­mi úspěš­ně detek­tiv­ní žánr a doku­ment. Cyklus pří­bě­hů, kte­ré mapu­jí vývoj nej­dů­le­ži­těj­ších metod moder­ní kri­mi­na­lis­ti­ky (dak­ty­lo­sko­pie, gra­fo­lo­gie, balis­ti­ka) a to niko­li jako suchý doku­ment, ale kaž­dou pří­mo na kon­krét­ním pří­bě­hu z urči­té his­to­ric­ké epo­chy.

Na jejím kon­ci je vždyc­ky navíc obsa­že­na inform­ce, k čemu kon­krét­ně se epi­zo­da vzta­ho­va­la a zasa­zu­je ji do šir­ší­ho his­to­ric­ké­ho kon­tex­tu.

Kromě toho­to vyni­ka­jí­cí­ho pro­po­je­ní se jed­ná záro­veň o pře­hlíd­ku hvězd­né­ho obsa­ze­ní, mož­ná toho nejhvězd­něj­ší­ho, jaké moh­la teh­dej­ší čes­ká kine­ma­to­gra­fie nabíd­nout.

Jen jako krát­ká ochut­náv­ka něko­lik jmen – Radek Brzobohatý, Josef Vinklář, Vladimír Dlouhý, Miroslav Moravec, Petr Kostka, Hana Maciuchová, Luděk Munzar, Daniela Kolářová, Karel Heřmánek a mno­zí, mno­zí dal­ší.

Někdy jde o díly vylo­že­ně dra­ma­tic­ké (Písmo, Krev, Modus Operandi), jin­dy čas­to kome­di­ál­ní (Mechanoskopie s Karlem Keřmánkem, Václavem Postráneckým a Ondřejem Vetchým).

Kromě toho vše­ho pova­žu­ji úvod­ní sviž­nou melo­dii za jed­nu z nej­vlezlej­ších v ději­nách fil­mů a seri­á­lů vůbec.

Základ: kri­mi­nál­ní pří­pa­dy popi­su­jí­cí vznik kri­mi­na­lis­tic­kých metod

Navíc:

 • kou­ka­tel­né opa­ko­va­ně
 • hvězd­né obsa­ze­ní čes­ký­mi herec­ký­mi legen­da­mi
 • zněl­ka
 • výpra­va
↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

 • Hercule Poirot aneb Od Claphamské kuchařky po Oponu19. května 2017 Hercule Poirot aneb Od Claphamské kuchařky po Oponu „Hastingsi, potřebuji vás tady. Sám bych byl nejraději s vámi než v tomhle sídle.“ podívá se směrem k zámku. „Lady hraje bridž skutečně ohavně.“ Poirot opouštějící šlechtické sídlo kvůli […]
 • Archer aneb Bond dohnaný do extrému19. května 2017 Archer aneb Bond dohnaný do extrému ,,Sterling Malory Archer…krycí jméno Vévodkyně…nejlepší terénní agent organizace ISIS….“ Archer je agent. Tajný agent. Tedy v případě, že za tajného agenta pokládáte někoho, kdo to o sobě […]
 • VTIPY PRO DĚTI23. května 2017 VTIPY PRO DĚTI Všichni dobře víme, že smích léčí. Snad právě proto se smějeme tak rádi a vyprávění vtipů zpestří každou oslavu. Udělejme tedy něco pro zdraví a začtěme se do nového souboru plného anekdot […]
 • Arrow12. května 2015 Arrow Verdikt: Průměrné mstitelské řemeslo, kterému ale chybí nadhled, hlubší náboj a máloco z něho se vám dostane pod kůži do té míry, abyste si na to za týden opět vzpomněli, případně se […]
 • My Struggle III (S11E01) - 60 %14. ledna 2018 My Struggle III (S11E01) - 60 % Už jsme si zvykli na nová Akta X. Prvních 9 řad se v televizi pořád opakuje a 10. byla uvedena před dvěma lety. Producenti se rozhodli pro další sérii, tentokrát desetidílnou, a tak se […]
 • Vetřelec: Covenant - VÍTEJTE NA PALUBĚ COVENANTU17. května 2017 Vetřelec: Covenant - VÍTEJTE NA PALUBĚ COVENANTU Ridley Scott od počátku chtěl, aby tekla krev. „Myslím, že Ridleyho první slova byla ‘Bude to tvrdý film ratingu R a budeme potřebovat opravdu hodně filmové krve,” vzpomíná producent […]
 • The X-Files - Home Again (S01E04) - Muž s náplastí si zasloužil utrhnout víc končetin.12. února 2016 The X-Files - Home Again (S01E04) - Muž s náplastí si zasloužil utrhnout víc končetin. Epizoda měla slibný začátek, postavy, obě dějové linie i prostředí. Ale jako celek je to vlastně nic neříkající nuda. Hororovou linku dost zastiňuje ta nemocniční, ve které Scully tráví […]
 • S10E06 - My Struggle II15. března 2016 S10E06 - My Struggle II Poslední díl desáté série Akt X byl pokračováním prvního s10e01 My Struggle. V obou dílech se řešila mytologická linie, která tak trochu popírala všechny předchozí řady. Oba 2 díly […]
 • Erin Brockovich3. května 2004 Erin Brockovich Erin Brockovich je od přírody krásná žena, která ráda nosí boty s minimálně sedmicentimetrovým podpatkem, zhruba stejně krátkou minisukni a hluboký výstřih. Erin pracuje v právnické firmě […]
 • The Simpsons – S28E03: The Town - 75 %13. října 2016 The Simpsons – S28E03: The Town - 75 % Třetí díl se konečně odsunul od vedlejších postav a věnuje se pouze rodině Simpsonů. Tentokrát  rodina jede do vedlejšího města, spíše do velkoměsta Bostonu.  Je to záměr tvůrců, aby se […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


X
Přidejte si Kritiky.cz na facebook a žádný článek Vám neunikne.
Nakupujte v Alze