Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | Hrajeme.stream | X-Box-hry | Simca's web

Archer aneb Bond dohnaný do extrému


Ohodnoťte člá­nek

„Sterling Malory Archer…krycí jmé­no Vévodkyně…nejlepší terén­ní agent orga­ni­za­ce ISIS….“

Archer je agent. Tajný agent. Tedy v pří­pa­dě, že za taj­né­ho agen­ta poklá­dá­te něko­ho, kdo to o sobě hrdě pro­hla­šu­je jako sou­část sezna­mo­va­cí linie v kaž­dém loká­le.

Archer pra­cu­je pro ISIS – International Secret Intelligence Service. Pro tu orga­ni­za­ci, kte­ré jen tak mimo­cho­dem velí jeho mat­ka. Stejně cynic­ká, stej­ně naklo­ně­ná k alko­ho­lu a stá­le hle­da­jí­cí, komu ze sou­kro­mé­ho sek­to­ru by nabíd­la služ­by ISIS v momen­tě, kdy je fir­ma tři roky ve ztrá­tě.

Archer je ryzí esen­ce osi­ny v zad­ku. Je to šovi­nis­ta, hul­vát, lidi posí­lá do prde­le mís­to pozdra­vu a dělá si kon­stant­ní sran­du jak ze spo­lu­pra­cov­ní­ků, z mat­ky i z domá­cí­ho slu­hy. Zároveň je to ale prav­dě­po­dob­ně nej­schop­něj­ší terén­ní agent, jaké­ho lze v oko­lí najít. Ovšem i taj­né ope­ra­ce vyu­ží­vá jen jako dal­ší možnost,jak pře­fik­nout coko­li co má prsa, poslat do háje zby­tek a mezi­tím vypít všech­no, co teče.

Archer chlastá tak, že už prak­tic­ky nemá koco­vi­ny. Jeho otec je nezná­mý (obec­ně doba, kdy byl počat, je zaha­le­na tajem­ství­mi stu­de­né vál­ky a pra­po­div­ný­mi kon­tak­ty s Ruskem). I tak ale exis­tu­jí doha­dy, že je jím šéf rus­ké roz­věd­ky, se kte­rým se Malory Archerová sna­ží už del­ší dobu vytřít pod­la­hu.

Pak tu máme Lanu. Archerovu bej­val­ku, kte­rou aktu­ál­ně klá­tí Cyril, brej­la­tej maník z účet­ní­ho, kte­rej zjis­til, že je závis­lej na sexu. Lana s ním zača­la cho­dit spíš pro­to, aby nasra­la Archera. Ten si to vyna­hra­zu­je tak, že si uta­hu­je z obou ješ­tě víc než před­tím a jako bonus prcá doma ško­lač­ky a míst­ní šlap­ky.

Sterling-Archer-voiced-by-H-Jon-Benjamin-on-Archer_event_main

Seriál je kres­le­ný s pomě­rem hlá­šek a humo­ru ke sto­pá­ži asi 95 ku 100 a těch pět pro­cent maj na tri­ku titul­ky a zněl­ka.

Budete ho milo­vat, nebo nená­vi­dět. Ale pro­stře­dí výzvěd­ných slu­žeb nikdy neby­la tako­vá sran­da….

Základ: svět taj­ných slu­žeb dohna­ný do extré­mů

Navíc:

 • pro­pra­co­va­né posta­vy
 • nekom­pro­mis­ní a neko­rekt­ní humor
 • akce a sex
 • vyso­ce nezvyk­lé řeše­ní pří­pa­dů
 • ani­ma­ce
↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

 • Orange Is The New Black - Rána do prsu (S01E02)28. června 2016 Orange Is The New Black - Rána do prsu (S01E02) Jsem zpátky v ženské base a tak nesu nové info. V druhém díle už není třeba se zdržovat základními informacemi, pojďme tedy přímo k věci. V tomto díle vám totiž nejspíš docvakne, že se vše netočí jen kolem Chapmanové, ale i další […] Posted in TV Recenze
 • Novinka mezi seriály: Roadies8. července 2016 Novinka mezi seriály: Roadies Seriál o kapele na tour a její crew, to tu ještě nebylo, že? Roadies, ale není hlavně o kapele, ale právě o těch lidech, kteří stojí za každým jejím vystoupením - manažeři, technici, zvukaři, řidiči a mnoho dalších. A díky těmto lidem […] Posted in TV Recenze
 • The X-Files - Mulder & Scully Meet the Were-Monster (S01E03) - Zábava slušná, co tam máte dál?12. února 2016 The X-Files - Mulder & Scully Meet the Were-Monster (S01E03) - Zábava slušná, co tam máte dál? Ještě během úvodní znělky mi hlavou běžela otázka, zda jsem si omylem místo epizody nové, desáté série nepustila jeden ze starších dílů Akt X. Čichači barvy a příšerně zahrané zelené monstrum by tomu nasvědčovali. Nedůvěřivě jsem čekala […] Posted in TV Recenze
 • Hra o trůny - The Door (S06E05) - 80 %23. května 2016 Hra o trůny - The Door (S06E05) - 80 % Tak máme za sebou půl letošní sezóny Hry o trůny. Pátý díl završil část, která za sebou nechala další nevysvětlené prvky. Ale v souladu s předchozími díly zase posunula děl dopředu, hlavně pro Brana a jeho ochrance Hodora. Ostatní […] Posted in TV Recenze
 • Westworld - Trompe L'Oeil (S01E07) - 100 %14. listopadu 2016 Westworld - Trompe L'Oeil (S01E07) - 100 % Tak sedmý díl nám přinesl pokračování dvou příběhů. Vrátila se nám Dolores, která rychle cestuje ke svému cíli. Každý si myslí, že je to hlavní postava příběhu a že je to nejdůležitější, co mají diváci seriálu sledovat. Není tomu […] Posted in TV Recenze
 • S10E06 - My Struggle II15. března 2016 S10E06 - My Struggle II Poslední díl desáté série Akt X byl pokračováním prvního s10e01 My Struggle. V obou dílech se řešila mytologická linie, která tak trochu popírala všechny předchozí řady. Oba 2 díly režíroval otec tohoto sci-fi seriálu Chris Carter a […] Posted in TV Recenze
 • Mravenec Z11. května 2003 Mravenec Z Dnes se podíváme na zoubek jednomu filmu, který je tak trochu výjimečný. Řadí se totiž do malé skupiny kvalitních filmů, které jsou díky stávajícím vysokým možnostem 3D grafiky vytvořeny kompletně na počítači. Navíc je tento film […] Posted in TV Recenze
 • 007 - Jeden svět nestačí - TV Tip4. dubna 2004 007 - Jeden svět nestačí - TV Tip V Londýně, v sídle slavné MI 6, je doslova před zraky M zavražděn její přítel, ropný magnát Sir Robert King. Pro agenta 007 je rozkaz jasný: vypátrat vraha a poskytnout ochranu dceři mrtvého muže, krásné Elektře, která se rozhodne […] Posted in TV Recenze
 • Vřískot 321. června 2003 Vřískot 3 Dvojité (?) zakončení hlasivkové trilogie….   Vřískot byl a je, jedním z nejlepších hororů, které kdy spatřily světlo filmové promítačky. Zavedl nebo spíše osvěžil žánr takzvaných teenagerovských vyvražďovaček. Ale to nemění nic […] Posted in TV Recenze
 • True Detective (Temný případ, tv seriál 2014)31. března 2014 True Detective (Temný případ, tv seriál 2014) Stane se dost odpudivá vražda, neznámá holka je nalezana nahá (a mrtvá) u jakéhosi hororově vyhlížejícího stromu s prapodivným parožím na hlavě. A kolem se povalují takové zvláštní, jakoby pohanské, symboly všeho možného. Stačí už jen na […] Posted in TV Recenze

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


X
Přidejte si Kritiky.cz na facebook a žádný článek Vám neunikne.