Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | Tři Týpci | X-Box-hry | Simca's web

Archer aneb Bond dohnaný do extrému


Archer aneb Bond dohna­ný do extré­mu
Ohodnoťte člá­nek

„Sterling Malory Archer…krycí jmé­no Vévodkyně…nejlepší terén­ní agent orga­ni­za­ce ISIS….“

Archer je agent. Tajný agent. Tedy v pří­pa­dě, že za taj­né­ho agen­ta poklá­dá­te něko­ho, kdo to o sobě hrdě pro­hla­šu­je jako sou­část sezna­mo­va­cí linie v kaž­dém loká­le.

Archer pra­cu­je pro ISIS – International Secret Intelligence Service. Pro tu orga­ni­za­ci, kte­ré jen tak mimo­cho­dem velí jeho mat­ka. Stejně cynic­ká, stej­ně naklo­ně­ná k alko­ho­lu a stá­le hle­da­jí­cí, komu ze sou­kro­mé­ho sek­to­ru by nabíd­la služ­by ISIS v momen­tě, kdy je fir­ma tři roky ve ztrá­tě.

Archer je ryzí esen­ce osi­ny v zad­ku. Je to šovi­nis­ta, hul­vát, lidi posí­lá do prde­le mís­to pozdra­vu a dělá si kon­stant­ní sran­du jak ze spo­lu­pra­cov­ní­ků, z mat­ky i z domá­cí­ho slu­hy. Zároveň je to ale prav­dě­po­dob­ně nej­schop­něj­ší terén­ní agent, jaké­ho lze v oko­lí najít. Ovšem i taj­né ope­ra­ce vyu­ží­vá jen jako dal­ší možnost,jak pře­fik­nout coko­li co má prsa, poslat do háje zby­tek a mezi­tím vypít všech­no, co teče.

Archer chlas­tá tak, že už prak­tic­ky nemá koco­vi­ny. Jeho otec je nezná­mý (obec­ně doba, kdy byl počat, je zaha­le­na tajem­ství­mi stu­de­né vál­ky a pra­po­div­ný­mi kon­tak­ty s Ruskem). I tak ale exis­tu­jí doha­dy, že je jím šéf rus­ké roz­věd­ky, se kte­rým se Malory Archerová sna­ží už del­ší dobu vytřít pod­la­hu.

Pak tu máme Lanu. Archerovu bej­val­ku, kte­rou aktu­ál­ně klá­tí Cyril, brej­la­tej maník z účet­ní­ho, kte­rej zjis­til, že je závis­lej na sexu. Lana s ním zača­la cho­dit spíš pro­to, aby nasra­la Archera. Ten si to vyna­hra­zu­je tak, že si uta­hu­je z obou ješ­tě víc než před­tím a jako bonus prcá doma ško­lač­ky a míst­ní šlap­ky.

Sterling-Archer-voiced-by-H-Jon-Benjamin-on-Archer_event_mainSeriál je kres­le­ný s pomě­rem hlá­šek a humo­ru ke sto­pá­ži asi 95 ku 100 a těch pět pro­cent maj na tri­ku titul­ky a zněl­ka.

Budete ho milo­vat, nebo nená­vi­dět. Ale pro­stře­dí výzvěd­ných slu­žeb nikdy neby­la tako­vá sran­da….

Základ: svět taj­ných slu­žeb dohna­ný do extré­mů

Navíc:

 • pro­pra­co­va­né posta­vy
 • nekom­pro­mis­ní a neko­rekt­ní humor
 • akce a sex
 • vyso­ce nezvyk­lé řeše­ní pří­pa­dů
 • ani­ma­ce
↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

 • Hercule Poirot aneb Od Claphamské kuchařky po Oponu19. května 2017 Hercule Poirot aneb Od Claphamské kuchařky po Oponu „Hastingsi, potřebuji vás tady. Sám bych byl nejraději s vámi než v tomhle sídle.“ podívá se směrem k zámku. „Lady hraje bridž skutečně ohavně.“ Poirot opouštějící šlechtické sídlo kvůli […]
 • Orange Is The New Black - Rána do prsu (S01E02)28. června 2016 Orange Is The New Black - Rána do prsu (S01E02) Jsem zpátky v ženské base a tak nesu nové info. V druhém díle už není třeba se zdržovat základními informacemi, pojďme tedy přímo k věci. V tomto díle vám totiž nejspíš docvakne, že se vše […]
 • Novinka mezi seriály: Roadies8. července 2016 Novinka mezi seriály: Roadies Seriál o kapele na tour a její crew, to tu ještě nebylo, že? Roadies, ale není hlavně o kapele, ale právě o těch lidech, kteří stojí za každým jejím vystoupením - manažeři, technici, […]
 • The X-Files - Mulder & Scully Meet the Were-Monster (S01E03) - Zábava slušná, co tam máte dál?12. února 2016 The X-Files - Mulder & Scully Meet the Were-Monster (S01E03) - Zábava slušná, co tam máte dál? Ještě během úvodní znělky mi hlavou běžela otázka, zda jsem si omylem místo epizody nové, desáté série nepustila jeden ze starších dílů Akt X. Čichači barvy a příšerně zahrané zelené […]
 • RECENZE: GoT The Spoils Of War7. srpna 2017 RECENZE: GoT The Spoils Of War    Tak jsme se přehoupli do druhé poloviny předposlední řady Hry o trůny a i když díl Válečné kořisti unikl na internet již minulý týden, jistě se mezi Vámi najdou tací, kteří si […]
 • Westworld - Trompe L'Oeil (S01E07) - 100 %14. listopadu 2016 Westworld - Trompe L'Oeil (S01E07) - 100 % Tak sedmý díl nám přinesl pokračování dvou příběhů. Vrátila se nám Dolores, která rychle cestuje ke svému cíli. Každý si myslí, že je to hlavní postava příběhu a že je to nejdůležitější, […]
 • Hra o trůny - The Door (S06E05) - 80 %23. května 2016 Hra o trůny - The Door (S06E05) - 80 % Tak máme za sebou půl letošní sezóny Hry o trůny. Pátý díl završil část, která za sebou nechala další nevysvětlené prvky. Ale v souladu s předchozími díly zase posunula děl dopředu, hlavně […]
 • Mravenec Z11. května 2003 Mravenec Z Dnes se podíváme na zoubek jednomu filmu, který je tak trochu výjimečný. Řadí se totiž do malé skupiny kvalitních filmů, které jsou díky stávajícím vysokým možnostem 3D grafiky vytvořeny […]
 • S10E06 - My Struggle II15. března 2016 S10E06 - My Struggle II Poslední díl desáté série Akt X byl pokračováním prvního s10e01 My Struggle. V obou dílech se řešila mytologická linie, která tak trochu popírala všechny předchozí řady. Oba 2 díly […]
 • 007 - Jeden svět nestačí - TV Tip4. dubna 2004 007 - Jeden svět nestačí - TV Tip V Londýně, v sídle slavné MI 6, je doslova před zraky M zavražděn její přítel, ropný magnát Sir Robert King. Pro agenta 007 je rozkaz jasný: vypátrat vraha a poskytnout ochranu dceři […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


X
Přidejte si Kritiky.cz na facebook a žádný článek Vám neunikne.
Nakupujte v Alze