Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | Hrajeme.stream | X-Box-hry | Simca's web

The X-Files – Mulder & Scully Meet the Were-Monster (S01E03) – Zábava slušná, co tam máte dál?


AktX301

Ještě během úvod­ní zněl­ky mi hla­vou běže­la otáz­ka, zda jsem si omy­lem mís­to epi­zo­dy nové, desá­té série nepus­ti­la jeden ze star­ších dílů Akt X. Čichači bar­vy a pří­šer­ně zahra­né zele­né mon­strum by tomu nasvěd­čo­va­li. Nedůvěřivě jsem čeka­la na to, co při­jde dál – Mulder je star­ší, tak­že je to správ­ný díl. To si z nás tvůr­ci stří­lí? Ano, ale tako­vým způ­so­bem, že musím jed­no­du­še říct, že mě pořád­ně dlou­ho něja­ký film či seri­ál tolik nepo­ba­vil.

Když divák při­jme hru, kte­rou s ním reži­sér Darin Morgan hra­je, epi­zo­du si urči­tě uži­je. Epizoda vůbec nena­va­zu­je na ty před­cho­zí a dějo­vě ani žánro­vě nena­va­zu­je na celá Akta X. Je to ale oprav­du vtip­ná zále­ži­tost. O to zábav­něj­ší díl je, že jde oprav­du o počin původ­ních tvůr­ců a ne jen o paro­dii vytvo­ře­nou fanouš­ky.

AktaX302

K vidě­ní tu je podi­vín­ský psy­chi­atr, ke kte­ré­mu mě nena­pa­dá jiné ozna­če­ní než magor, Mulder trpí­cí kri­zí střed­ní­ho věku, flir­tu­jí­cí Scully, nebo zněl­ka Akt X jako vyzvá­ně­ní tele­fo­nu na hřbi­to­vě se vále­jí­cí­ho, opi­lé­ho Muldera. A posta­va „člověko-ještěra“ s jeho lid­ský­mi pro­blémy je oprav­du bri­lant­ní paro­dií na živo­ty lidí.

AktaX303

Nejde o Akta X v tom pra­vém slo­va smys­lu, tak­že v rám­ci série se snad ani neda­jí hod­no­tit. Jde spíš o tako­vé zpes­t­ře­ní, kte­ré bych čeka­la u kla­sic­ké série, kte­rá má 24 dílů a ne u šes­ti­díl­né. Vzhledem k tomu, že v prv­ním díle My Struggle Chris Carter nastře­lil cel­kem sil­nou myto­lo­gic­kou lin­ku, jsem zvě­da­vá, jak ji v posled­ních 2 dílech doře­ší – ve 2. epi­zo­dě Founder’s Mutation Jamese Wonga z ní nic neby­lo, v Mulder & Scully Meet the Were-Monster Darina Morgana také ne, a čtvr­té­ho dílu Home Again se ujal Glen Morgan, tak­že může­me čekat zase něco úpl­ně jiné­ho. Spíš než jako nová, plno­hod­not­ná série, to zatím vypa­dá, jako­by nám Carter a spol. chtě­li pou­ze při­po­me­nout, jak to v těch deva­de­sát­kách děla­li. Ale bude to na úspě­ch a dal­ší série sta­čit? To se ješ­tě uvi­dí.

Části seriálu: Akta X

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

  • The X-Files – Babylon (S01E05) – Zase Carter, opět bída.24. února 2016 The X-Files – Babylon (S01E05) – Zase Carter, opět bída. Myslím, že epizodu hodně inspirovala dnešní migrační krize. Přijde mi, že si jím tvůrci snažili sehnat trochu víc fanoušků. Jako kdyby prohloubení nenávisti k muslimům byl dobrý reklamní tah – ale vše se tváří politicky korektně a […] Posted in TV Recenze
  • The X-Files – Founder’s Mutation (S01E02) – Na druhý pokus to vyšlo.4. února 2016 The X-Files – Founder’s Mutation (S01E02) – Na druhý pokus to vyšlo. Diváci u televizí jásají. Ano, dočkali se, jejich oblíbený seriál je zpátky. Úvodní díl by se dal ve srovnání s druhým nazvat jen pokusem o Akta X. Tohle je oproti tomu úplně jiné kafe. Scénáře a režisérského křesla se tentokrát ujal […] Posted in TV Recenze
  • S10E06 – My Struggle II15. března 2016 S10E06 – My Struggle II Poslední díl desáté série Akt X byl pokračováním prvního s10e01 My Struggle. V obou dílech se řešila mytologická linie, která tak trochu popírala všechny předchozí řady. Oba 2 díly režíroval otec tohoto sci-fi seriálu Chris Carter a […] Posted in TV Recenze
  • The X-Files – Home Again (S01E04) – Muž s náplastí si zasloužil utrhnout víc končetin.12. února 2016 The X-Files – Home Again (S01E04) – Muž s náplastí si zasloužil utrhnout víc končetin. Epizoda měla slibný začátek, postavy, obě dějové linie i prostředí. Ale jako celek je to vlastně nic neříkající nuda. Hororovou linku dost zastiňuje ta nemocniční, ve které Scully tráví poslední chvilky se svou matkou – smutné okamžiky, […] Posted in TV Recenze
  • The X-Files – My Struggle (S01E01) – Akta X jsou zpátky, nebo ne?4. února 2016 The X-Files – My Struggle (S01E01) – Akta X jsou zpátky, nebo ne? Fenomén, jeden z nejúspěšnějších pořadů, kultovní seriál, který má i po 13 letech od poslední klapky obrovskou fanouškovskou základnu – i tak by se dala popsat Akta X, mysteriózní, sci-fi seriál 90. let. I proto vzbudilo v březnu minulého […] Posted in TV Recenze
  • Akta X: Chci uvěřit (The X-Files: I Want to Believe)16. listopadu 2008 Akta X: Chci uvěřit (The X-Files: I Want to Believe) Uznejte, že jednou z nejtypičtějších lidských vlastností, je zvědavost. Nic nás neláká tak, jako různá tajemství či zákazy. „Co se stane, když? Co se skrývá pod povrchem? Jak je to ve skutečnosti?“ Zajímavé je, že vysvětlení může být […] Posted in Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…)
  • Sex Tape – (45%)28. dubna 2015 Sex Tape – (45%) Dalo by se to také nazvat: 95ti minutová reklama na IPady. Ale ne, zase tolik jablek tam nebylo (asi na naplnění kamiónu), dobrá skoro jsem se divila, že Apple nebyl v závěrečných titulcích jako hlavní role. Ale o čem tento film vlastně […] Posted in Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…)
  • David Duchovny6. února 2016 David Duchovny David William Duchovny se narodil 7. srpna 1960 v New Yorku. Je prostředním ze tří dětí Margaret, skotské učitelky a Amrama, spisovatele židovského původu. Když mu bylo 11, rodiče se rozvedli, a on poté zůstal i se sourozenci žít s matkou […] Posted in Profily osob
  • Mitch Pileggi7. února 2016 Mitch Pileggi Mitchell Craig "Mitch" Pileggi se narodil 5. dubna 1952 v Portlandu ve státě Oregon. Je synem hospodyně Maxine Anny a Vita Pileggiho, zbrojařského dodavatele italského původu. Kvůli otcově práci se rodina často stěhovala – Mitch dochodil […] Posted in Profily osob
  • Gillian Anderson6. února 2016 Gillian Anderson Gillian Leigh Anderson se narodila 9. srpna 1968 v Chicagu. Je dcerou počítačové analytičky Rosemary Alice a Homera Edwarda Andersona III., majitele filmové produkční společnosti. Mezi druhým a jedenáctým rokem života bydlela Gillian se […] Posted in Profily osob

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


X
Přidejte si Kritiky.cz na facebook a žádný článek Vám neunikne.