Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | X-Box-hry | Simca's web

The X-Files – Babylon (S01E05) – Zase Carter, opět bída.

Hodnocení článku:
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Nahrávám...


Xfilea

Myslím, že epi­zodu hodně inspi­ro­vala dnešní migrační krize. Přijde mi, že si jím tvůrci sna­žili sehnat tro­chu víc fanoušků. Jako kdyby pro­hlou­bení nená­visti k mus­li­mům byl dobrý reklamní tah – ale vše se tváří poli­ticky korektně a neza­po­míná se zdů­raz­ňo­vat, že ne každý mus­lim je tero­rista. Hlavní hrdi­nové se celou dobu snaží najít důvod, proč se tero­ris­tický útok ode­hrál, a i když Mulder absol­vuje napro­sto bizarní a scest­nou cestu záhro­bím, aby to zjis­til, divák se stejně dozví jen to, že útoč­ník to neměl ze své hlavy. Kdo ho ovliv­nil? Proč? Nic tako­vého už se nedo­zvíme – nebylo ale právě tohle hle­dání pravdy vždy smys­lem Akt X?

Čekala jsem si, že když Carter v prv­ním díle série nakousl myto­lo­gic­kou linku, bude v ní někdy pokra­čo­vat. Jelikož epi­zody S10E02 – S10E04 reží­ro­val někdo jiný a na úvodní nena­va­zo­valy, spo­lé­hala jsem na to, že v tom bude Carter ve svých epi­zo­dách pokra­čo­vat, což se nestalo – třeba to při­jde v poslední.

XFilesb

V epi­zodě se obje­vili mladší dvoj­níci hlav­ních pro­ta­go­nistů. Nejen, že jim byli podobní a měli stejné pro­fese a ide­ály, dvoj­ník Muldera se jme­no­val Miller a dvoj­nice Scully Einstein – při­čemž Scully v mládí psala diser­tační práci o Einsteinově Twin para­doxu. Víc než celý děj epi­zody by mi při­šlo zají­ma­vější vyře­šit tento twin para­dox. Kde se tu tahle chabá napo­do­be­nina popu­lární dvo­jice vzala? A má to být vtipné? Co mi vadilo víc než podivní mladí agenti, je způ­sob, jakým roz­dě­lili agenty původní. Jako by už tak neměli dost málo pro­storu pro vyšet­řo­vání. A když konečně mají pro­stor, stráví ho jen napro­sto nic neří­ka­jí­cím tla­chá­ním o spo­ji­tosti mezi nábo­žen­ským fana­tis­mem a mateř­skou lás­kou. Za moc nestály ani efekty. Například hořící lidé vypa­dali para­doxně docela směšně. Stejně pochybně vypa­dal i svět mezi živo­tem a smrtí.

Vlastně jsem si u závě­reč­ných titu­lek říkala, jestli si z nás tvůrci Akt X dělají srandu a jen zkouší, co všechno divák snese. Podle mě nej­horší díl série.


Části seriálu: Akta X

Koment...

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

  • S10E06 – My Struggle II15. března 2016 S10E06 – My Struggle II Poslední díl desáté série Akt X byl pokračováním prvního s10e01 My Struggle. V obou dílech se řešila mytologická linie, která tak trochu popírala všechny předchozí řady. Oba 2 díly režíroval otec tohoto sci-fi seriálu Chris Carter a […] Posted in TV Recenze
  • Akta X – wallpapery1. října 2015 Akta X – wallpapery K blížícím novým dílům seriálu Akta X připomínáme, že máme ve sbírce desítky wallpaperů, které jsou věnované seriálu Akta X. Další Wallpapery najdete v naší galerii! Posted in Wallpapers
  • The X-Files – My Struggle (S01E01) – Akta X jsou zpátky, nebo ne?4. února 2016 The X-Files – My Struggle (S01E01) – Akta X jsou zpátky, nebo ne? Fenomén, jeden z nejúspěšnějších pořadů, kultovní seriál, který má i po 13 letech od poslední klapky obrovskou fanouškovskou základnu – i tak by se dala popsat Akta X, mysteriózní, sci-fi seriál 90. let. I proto vzbudilo v březnu minulého […] Posted in TV Recenze
  • The X-Files – Founder’s Mutation (S01E02) – Na druhý pokus to vyšlo.4. února 2016 The X-Files – Founder’s Mutation (S01E02) – Na druhý pokus to vyšlo. Diváci u televizí jásají. Ano, dočkali se, jejich oblíbený seriál je zpátky. Úvodní díl by se dal ve srovnání s druhým nazvat jen pokusem o Akta X. Tohle je oproti tomu úplně jiné kafe. Scénáře a režisérského křesla se tentokrát ujal […] Posted in TV Recenze
  • Akta X: Chci uvěřit (The X-Files: I Want to Believe)16. listopadu 2008 Akta X: Chci uvěřit (The X-Files: I Want to Believe) Uznejte, že jednou z nejtypičtějších lidských vlastností, je zvědavost. Nic nás neláká tak, jako různá tajemství či zákazy. „Co se stane, když? Co se skrývá pod povrchem? Jak je to ve skutečnosti?“ Zajímavé je, že vysvětlení může být […] Posted in Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…)
  • The X-Files – Home Again (S01E04) – Muž s náplastí si zasloužil utrhnout víc končetin.12. února 2016 The X-Files – Home Again (S01E04) – Muž s náplastí si zasloužil utrhnout víc končetin. Epizoda měla slibný začátek, postavy, obě dějové linie i prostředí. Ale jako celek je to vlastně nic neříkající nuda. Hororovou linku dost zastiňuje ta nemocniční, ve které Scully tráví poslední chvilky se svou matkou – smutné okamžiky, […] Posted in TV Recenze
  • The X-Files – Mulder & Scully Meet the Were-Monster (S01E03) – Zábava slušná, co tam máte dál?12. února 2016 The X-Files – Mulder & Scully Meet the Were-Monster (S01E03) – Zábava slušná, co tam máte dál? Ještě během úvodní znělky mi hlavou běžela otázka, zda jsem si omylem místo epizody nové, desáté série nepustila jeden ze starších dílů Akt X. Čichači barvy a příšerně zahrané zelené monstrum by tomu nasvědčovali. Nedůvěřivě jsem čekala […] Posted in TV Recenze
  • Flash14. května 2015 Flash „Jmenuju se Barry Allen a jsem nejrychlejší žijící člověk….v dětství jsem viděl, jak mou matku zabilo něco nemožného a za její smrt zavřeli mého otce...pak ze mě nehoda udělala něco nemožného..." Těmito slovy začíná každý díl nové verze […] Posted in TV Recenze
  • Chraň nás od zlého – 65 %2. července 2014 Chraň nás od zlého – 65 % Newyorský policista Ralph Sarchie pracuje v jedné z nejnebezpečnějších částí New Yorku, v Bronxu. Každý den tak řeší případy plné násilí, ne vždy však je jeho vyšetřování úspěšné. Jediným místem, kde si může Ralph oddechnout, je doma, s […] Posted in Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…)
  • REVENANT Zmrtvýchvstání11. června 2016 REVENANT Zmrtvýchvstání Po předloňském hitu Birdmanovi natočil režisér Alejandro González Iñárritu další velehit. Do hlavní role si dal přírodu, medvěda a už Oscarového herce Leonarda DiCapria. Co to přineslo? Opravdu další Oscary a hodně ocenění. Zas jeho […] Posted in Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…)

X

Přidejte si Kritiky.cz na Váš facebook.