Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | X-Box-hry | Simca's web

Sherlock: Přízračná nevěsta – 95 %

Hodnocení článku:
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Nahrávám...


Tak včera šel na České tele­vizi jubi­lejní desátý díl krimi série Sherlocka. Bylo to také Vánoční a záro­veň i novo­roční spe­ciál a tak se všichni těšili na to, až zase hlavní postava Sherlock, se svým part­ne­rem (jenom pra­cov­ním), vyřeší další těžký pří­pad.

Sher01

Před rokem jsme opus­tili moder­ního Sherlocka v leta­dle, kte­rým byl emi­gro­ván z Velké Británie, pro­tože se zacho­val jako správný soci­o­pat, který jde za svým cílem bez žád­ného svě­domí.

Včerejší díl ale nepo­kra­čuje v pří­běhu v moderní době, ale vrátí se na původ své postavy do dob jeho autora na pře­lomu 19. a 20. sto­letí. Zabývá se pří­pa­dem, který je, jak mis­te­ri­ózní, tak i velmi slo­žitý a samo­zřejmě se věnuje i jeho nej­vět­šímu pro­tiv­ní­kovi pro­fe­soru Moriartovi.

Jak to ale v dílech novo­do­bého Sherlocka bývá, není to tak jed­no­du­ché, jak by se asi zdálo, všechno se vším sou­visí a vše je pro­tkáno tem­nými pro­po­je­nými nit­kami, aby se na konci dílu mohli fanoušci uzí­rat na tele­vizi k smrti, jak to vlastně skončí.

Nebudu ale pro fanoušky uvá­dět spo­i­lery. V ČR den po brit­ské pre­mi­éře vidělo tento díl půl mili­ónu lidí. Já byl mezi nimi. Velmi se mi líbilo velmi pove­dené pře­ne­sení moder­ního detek­tiva do času jeho vzniku. Všemožné pře­měny hlav­ních postav do jejich his­to­ric­kých alter­na­tiv. Samozřejmě i pří­běh, který byl dobře zane­sen do správ­ného období, které v té době mělo hodně nega­tiv­ních vlast­ností, od nevy­lé­či­tel­ných nemocí po posta­vení žen.

Nesmíme zapo­me­nout i na chytrou změnu z digi­tální éry na papí­ro­vou, a tak není potřeba žádná elektřina, pou­ží­vají se pouze tech­no­lo­gie, které na konci 19. sto­letí byly nej­do­stup­nější. Jako papír, svíčky, optické triky…

Sher02

Hlavní postavy se oblékly i do jejich cha­rak­te­ris­tic­kých obleků (dle knih) a veš­keré ostatní postavy mají na sobě jenom to, co by mělo být ve správné době.

Jako každý díl Sherlocka je i tento velmi pove­dený. Hlavní herci Benedict Cumberbatch  a Martin Freeman už jsou hvězdy. Martin Freeman je už sám o sobě slavný. Nová herecká hvězda Benedict Cumberbatch  už má před sebou vel­kou budouc­nosti  jako Doctor Strange v fil­mo­vém světě Marvelu.

Ostatní herecké brit­ské hvězdy, sám jeden z autorů  Mark Gatiss, pří­tel­kyně Martina Freemana Amanda Abbington i další herci z před­cho­zích devíti dílů seri­álu, jsou dobře umís­těni do his­to­ric­kých sou­vis­lostí. Celý díl je temný, ale občas se najdou i oddychové pasáže, kde si fanoušci odfrk­nou od tem­ných his­to­ric­kých koutů a dobře se i zabaví.

Sher03

Nechci Přízračnou nevěstu porov­ná­vat s dal­šími devíti díly, je to samo­statné dílo, které spo­juje před­chozí i pokra­ču­jící udá­losti. Pro další sle­do­vání, které uvi­díme prav­dě­po­dobně až za rok, možná za dva, nemu­síte novo­roční epi­zodu vidět. Je to jenom zábavný díl, ve kte­rém se tvůrci a herci vyřá­dili s téma­tem, co kdyby se mohlo stát, kdy se moderní Sherlock ode­hrá­val v času jeho správné his­to­rické doby.

Přestože jsou už lidé zvyklí na to, že se brit­ský seriál ode­hrává na začátku v dru­hém dese­ti­letí 21. sto­letí, tak tato his­to­rická odbočka je velmi pove­dená. Chválím scé­náristy za to, že se jim tento díl povedl.

Je ale velká škoda, že Sherlocka Česká tele­vize zís­kala a na druhý kle­not Pána času zapo­míná. Koncem loň­ského roku byla v Británii další pove­dená Vánoční epi­zoda, která by roz­hodně neuško­dila i v ČR uvést spolu s nikdy u nás ve střední Evropě neu­ve­de­nými dvěmi séri­emi s novým „sta­rým“ dok­to­rem.

Jiří Borový

Majitel a šéf­re­dak­tor Kritiky.cz

Koment...

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

  • Hobit: Šmakova dračí poušť na Blu-ray v rozšířené verzi25. listopadu 2014 Hobit: Šmakova dračí poušť na Blu-ray v rozšířené verzi Jak u Pána Prstenů před více než deseti lety, tak i pro Hobita je pro fanoušky fantasy a Petera Jacksona připraveno ne jenom jedno vydání filmu na digitálním nosiči. Standardní vydání vyšlo na DVD a Blu-ray vyšlo už na začátku dubna. […] Posted in Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…)
  • Hobit – Šmakova dračí poušť13. ledna 2014 Hobit – Šmakova dračí poušť Když jste viděli Neočekávanou cestu, možná jste si říkali, kam dal Peter Jackson rozum, že se rozhodl natáhnout, přetrhnout a rozstrkat děj jedné dětské knížky do tří celovečerních filmů. Já tu otázku občas stále opakuji, ačkoli mně […] Posted in Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…)
  • Hobit: Bitva pěti armád – 90 %11. prosince 2014 Hobit: Bitva pěti armád – 90 % Je tomu už 12 let, co P. Jackson natočil první film z bájné Středozemě. Po více než deseti letech se celá kapitola uzavírá. Třetí díl Hobita zamířil do našich kin a už se s postavami v kinech neuvidíme. Jenom kdyby bylo velké výročí […] Posted in Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…)
  • Marťan (The Martian)23. února 2016 Marťan (The Martian) Tak na domácí nosiče jde znovu další film od slavného režiséra. Ridley Scott a jeho Marťan. Recenzi filmu už máme, a tak napíšu něco k Blu-ray. Mně se film líbil, samozřejmě z něho vyčnívala knižní předloha, ale o to byl film zábavnější […] Posted in Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…)
  • MARTIN FREEMAN9. prosince 2012 MARTIN FREEMAN MARTIN FREEMAN  si nedávno vysloužil nominaci na Emmy v kategorii nejlepší vedlejší role za ztvárnění Dr. Johna Watsona v oceněné dramatické sérii BBC „Sherlock“, který měl premiéru v roce 2010 a dočkal se již třetí série. Freeman také […] Posted in Profily osob
  • Viktor Frankenstein (Victor Frankenstein) – Recenze – 30%1. prosince 2015 Viktor Frankenstein (Victor Frankenstein) – Recenze – 30% S románovou předlohou spisovatelky Mary Shelley má tento snímek společné naprosté minimum, a dost málo styčných bodů byste našli i při jeho srovnání s jinými filmovými adaptacemi. Vystupuje v něm sice Frankenstein a jeho monstrum (které […] Posted in Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…)
  • Marťan (The Martian) – Recenze – 80%1. října 2015 Marťan (The Martian) – Recenze – 80% Po Marsu se prochází první lidská posádka astronautů a sbírá data a vzorky. Jejich misi však naruší písečná bouře, která je donutí planetu po pár dnech předčasně opustit. Navíc musejí nechat za sebou tělo astronauta Marka, kterého […] Posted in Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…)
  • Rogue One: Star Wars Story12. srpna 2016 Rogue One: Star Wars Story Podívejte se na screeny z nejnovějšího Traileru z dalšího dílu Star Wars - Rogue One: Star Wars Story. Celý Trailer na TraileryCesky.net. Posted in Screeny z trailerů
  • Benedict Cumberbatch2. prosince 2014 Benedict Cumberbatch Benedict Timothy Carlton Cumberbatch (* 19. července 1976, Londýn, Spojené království) je britský filmový, televizní a divadelní herec. Mezi jeho nejznámější role patří Stephen Hawking z dramatu Hawking (2004), William Pitt z historického […] Posted in Profily osob
  • 294673_113. května 2012 Piráti – 80% Tak znova se dostávám k recenzi. Tentokrát dětského filmu Piráti. Je to film z tvůrčí dílny studila Aardman, která ve spojení se Sony Pictures Animationv vytvořit 3D film. Už jsem se teďka rozhodl po Avengers, že radši si budu vybírat 2D […] Posted in Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…)

X

Přidejte si Kritiky.cz na Váš facebook.