Návrat do budoucnosti 3
Návrat do budouc­nos­ti 3
Ohodnoťte člá­nek

Třetí Martyho ces­ta do minu­los­ti, kde je tře­ba zachrá­nit pří­te­le a vyře­šit pro­blém, jak se dostat zpát­ky do budouc­nos­ti.Píše se rok 1955 a dr. Emmet Brown prá­vě ode­slal do budouc­nos­ti Martyho McFlye. Jenže v ten­týž oka­mžik mu pokle­pe na rame­no Marty, kte­rý se vrá­til pro alma­na­ch spor­tov­ních výsled­ků a uví­zl v minu­los­ti poté co úder bles­ku ode­slal stroj času i dr. Brownem do roku 1885. Podle dopi­su, kte­rý Marty od Browna dostal, byl stroj času poško­zen a v roce 1885 nee­xis­tu­je mož­nost jeho opra­vy, pro­to ho ukryl v jes­ky­ni, kde by ho Marty měl najít. Vzápětí Marty zjis­tí, Doc byl něko­lik dnů po napsá­ní dopi­su zastře­len zeza­du jakým­si Bufordem Tannenem. Pustí se do opra­vy auta, aby se Marty mohl vydat Brownovi na pomoc a zane­dlou­ho už star­tu­je na ces­tu do roku 1885.

Tady se hned při­ple­te do ces­ty indi­á­nům, což má za násle­dek pali­vo­vou nádrž pro­stře­le­nou šípem. Ujme se ho rodi­na Seamuse McFlye, kte­rý byl jed­ním z jeho před­ků. Marty se jim před­sta­ví jako Clint Eastwood a začne v měs­teč­ku pát­rat po Brownovi. Místo toho však nara­zí na Bufordův gang a málem na to dopla­tí živo­tem. Naštěstí včas zasáh­ne Brown, kte­rý ho zachrá­ní. Společně pak začnou plá­no­vat návrat do budouc­nos­ti, při­čemž musí vyře­šit pro­blém s ben­zí­nem. Rozhodnou se pou­žít loko­mo­ti­vu, kte­rá by auto tla­či­la a na potřeb­nou rych­lost 88 mil v hodi­ně, kdy se akti­vu­je stroj času, by ho dosta­la jízdou z kop­ce na roze­sta­vě­né odboč­ce dráhy za měs­tem.

Při pří­pra­vách plá­nu se Brown sezná­mí s novou uči­tel­kou Clarou Claytonovou a oka­mži­tě se do ní zami­lu­je. Žena, kte­rá je nad­še­nou čte­nář­kou romá­nů Julese Vernea, jeho city opě­tu­je a tak vědec dokon­ce začne uva­žo­vat o tom, že v minu­los­ti zůsta­ne. Martymu se poda­ří zma­řit Bufordův pokus o Brownovu vraž­du a sám je nucen při­jmout pis­tol­ní­ko­vu výzvu k sou­bo­ji. Podaří se mu domlu­vit na pon­dě­lí, kdy jak dou­fá, už bude pryč. Jenže situ­a­ce se poně­kud zkom­pli­ku­je. Nejprve Brown pro­zra­dí Claře, kdo ve sku­teč­nos­ti je a ura­že­ná žena, kte­rá si mys­lí, že jí vysmí­vá, ho opus­tí, a pak se ze žalu opi­je a pro­mešká dohod­nu­tou dobu odjez­du. Marty tak musí nastou­pit k sou­bo­ji s Bufordem. Jediné zku­še­nos­ti, kte­ré však Marty se stří­le­ním má, pochá­ze­jí z fil­mo­vých wes­ter­nů.

So 17. 1. 2004 - Nova 17:2

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

  • Návrat do budoucnosti2. ledna 2004 Návrat do budoucnosti Christopher Lloyd sestrojil stroj na cestování časem a Michael J. Fox s jeho pomocí odcestuje do minulosti. Omylem se ale ocitne v jiné době, než chtěl a bude mít hodně práce, dát všechno […]
  • Návrat do budoucnosti 23. ledna 2004 Návrat do budoucnosti 2 V druhé části vynikající sci-fi komedie má Marty plné ruce práce. Nejprve musí do budoucnosti zachránit syna a potom zase do minulosti, aby zachránil sám sebe.Druhá část slavné trilogie, […]
  • Harry Brown [70%]30. dubna 2010 Harry Brown [70%] Trendu návratů akčních ikon uplynulých desetiletí se začínají ostřit hrany. Po Fordově, Willisově a především Stalloneově blockbusterovém comebacku přicházejí nyní ke slovu důchodci, jimž […]
  • Tvoja tvár znie povedome - 3. série - 4. díl28. března 2017 Tvoja tvár znie povedome - 3. série - 4. díl Čtvrté kolo šou Tvoja tvár znie povedome bylo kolem masek, jak poznamenala porotkyně, slovenská herečka Zuzana Fialová, udělila by za masky plný počet bodů. První šok přišel hned u druhého […]
  • 1. Winter | 8. série | Epizody | Gilmorova děvčata | Gilmore Girls5. prosince 2016 1. Winter | 8. série | Epizody | Gilmorova děvčata | Gilmore Girls Gilmor girls je americký seriál vysílaný v letech 2000 - 2007, který sleduje osudy svobodné matky Lorelai a její dcery Rory ve fiktivním městečku Stars Hollow. Jednotlivé příběhy jsou […]
  • Archer aneb Bond dohnaný do extrému19. května 2017 Archer aneb Bond dohnaný do extrému ,,Sterling Malory Archer…krycí jméno Vévodkyně…nejlepší terénní agent organizace ISIS….“ Archer je agent. Tajný agent. Tedy v případě, že za tajného agenta pokládáte někoho, kdo to o sobě […]
  • Hercule Poirot aneb Od Claphamské kuchařky po Oponu19. května 2017 Hercule Poirot aneb Od Claphamské kuchařky po Oponu „Hastingsi, potřebuji vás tady. Sám bych byl nejraději s vámi než v tomhle sídle.“ podívá se směrem k zámku. „Lady hraje bridž skutečně ohavně.“ Poirot opouštějící šlechtické sídlo kvůli […]
  • The Mentalist 713 – hodně štěstí, pane Jane9. března 2015 The Mentalist 713 – hodně štěstí, pane Jane Agentka FBI: „Není tu, agente Jane.“ Lisbonová: „Není to agent, je to konzultant.“ Patrick Jane odevzdaně pokrčí rameny s rukama v kapsách saka: „Žádná zbraň, žádný odznak.“ spiklenecky se […]
  • Hra o trůny - Za zdí (S07E06) - 80 %22. srpna 2017 Hra o trůny - Za zdí (S07E06) - 80 % Tak máme šestý díl šesté sezóny. Opravdu předposlední díl a za týden na nás čeká vyvrcholení a potom další dlouhé čekání, možná rok, možná dva. Máme za sebou díl, který zase přinesl mnoho […]
  • True Detective (Temný případ, tv seriál 2014)31. března 2014 True Detective (Temný případ, tv seriál 2014) Stane se dost odpudivá vražda, neznámá holka je nalezana nahá (a mrtvá) u jakéhosi hororově vyhlížejícího stromu s prapodivným parožím na hlavě. A kolem se povalují takové zvláštní, jakoby […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X