Smrtonosná past II
Smrtonosná past II
Ohodnoťte člá­nek

Když John McTiernan v roce 1988 nato­čil film Smrtonosná past, všem pod­řad­ným Schwarzeneggerovkám v ran­né „pum­ping lead“  for­mě odzvonilo.Hlavní posta­va toho­to fil­mu –John McClane- byl sice pol­da, ale žád­ný kořen (a lá Stallonova Cobra) to roz­hod­ně není a když pak v někte­rých scé­nách McClane pobí­hal pomlá­ce­ný a s roz­ře­za­ný­mi cho­di­dly si v náh­lém sta­vu šílen­ství roze­bí­ral momen­tál­ní situ­a­ci, neje­den divák se cítil tak tro­chu doma.Po komerč­ním úspě­chu na sebe pokra­čo­vá­ní samo­zřej­mě nene­cha­lo čekat… S men­ším zádrhe­lem se McClane ten­to­krát setká (o Vánocích…) na Washingtonském letiš­ti, kde oče­ká­vá pří­let manželky.Ten mu ale kla­sic­ky zkom­pli­ku­je ban­da býva­lých mari­ňá­ků, kte­ří se pod vede­ním kapi­tá­na Stuarta (William Sadler) hod­la­jí zachrá­nit Cubánského dik­tá­to­ra –Genárala Esperanzu- z rukou kapi­ta­lis­tic­kých ame­ri­ča­nů…

 O režii toho­to sviž­né­ho díl­ka se posta­ral tzv. „fin­ský vlk“ (nechá­pu?) Renny Harlin.Ten v tom­to obdo­bí neměl ješ­tě moc zku­še­nos­tí – jak s režií giga pro­pa­dá­ků, kte­rá ničí celá stu­dia, tak s obsa­zo­vá­ním vlast­ní man­žel­ky do hlav­ních rolí- a jen stě­ží by teh­dy ved­le jeho jmé­na někdo napsal slov­ní spo­je­ní „kova­ný reži­sér“ (před­tím nato­čil prů­měr­né sním­ky Prison a Dobrodružství Forda Farlaina).Nicméně prá­vě on, za vydat­né pomo­ci kame­ra­ma­na Olivera Wood (Tváří v tvář, Nebezpečné pády, Ponorka U-571) způ­so­bil to, že film je už od prv­ní­ho širo­ko­úhlé­ho zábě­ru pří­mo str­hu­jí­cí a to, že Harlin niko­ho nehod­lá nudit doka­zu­je už v prv­ních dva­ce­ti minu­tách, kdy McClane hbi­tě zlik­vi­du­je jed­no koře­na tak, že mu str­čí hla­vu pod válec…I zby­tek akč­ních scén zvlá­dá Harlin na výteč­nou, a ačko­liv nemů­že díky změ­ně pro­stře­dí (opro­ti prv­ní­mu dílu) tolik těžit z atmo­sfé­ry, má jeho sní­mek stá­le co nabíd­nout.

 Ve scé­ná­ři Steven E. de Souzi (Běžící muž, Smrtonosná past) a Douga Richardsona (Mizerová) už není tolik zaru­če­ných vtíp­ků, jako „san­ta claus“ nebo „boty“ z jed­nič­ky a McClane se tu až na jed­nu výjm­ku („gra­ná­ty“) nedo­sta­ne do něja­kých bru­tál­ních pato­vých situ­a­cí („výta­ho­vá šach­ta“, „vět­ra­cí šach­ta“…), přes­to tu pár­krát Willis zaper­lí s oprav­du vtip­nou hláš­kou a mrt­vol tu je taky dost.Takže scé­nář je tedy poměr­ně dob­rý, a konec sko­ro dojí­ma­ví…

 Výtečně je na tom ale obsa­ze­ní, ve kte­rém se vysky­tu­je jeden machr za druhým-když nepo­čí­tám Willise, je tu pak Bonnie Bedelia (SM1, Podezření), William Atherton (SM1, Město šílen­ců), Reginald VelJohnson (SM1), Franco Nero (Nevinný spá­nek), William Sadler (Vykoupení z věz­ni­ce Shawshank, Hvězdná pěcho­ta), John Amos (Cesta do Ameriky), Dennis Franz (Město andě­lů), Don Harvey (Hudson Hawk), Robert Patrick (Terminátor 2, Fakulta), John Leguizamo (Krvavé léto v NY), Vondie Curtis-Hall (Operace Zlomený šíp, Volný pád) a v jed­né oprav­du malé roli se tu vysky­tu­je i Colm Meaney (ConAir).To všech­no je tedy záru­ka sluš­né podí­va­né…

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

  • Hercule Poirot aneb Od Claphamské kuchařky po Oponu19. května 2017 Hercule Poirot aneb Od Claphamské kuchařky po Oponu „Hastingsi, potřebuji vás tady. Sám bych byl nejraději s vámi než v tomhle sídle.“ podívá se směrem k zámku. „Lady hraje bridž skutečně ohavně.“ Poirot opouštějící šlechtické sídlo kvůli […]
  • Archer aneb Bond dohnaný do extrému19. května 2017 Archer aneb Bond dohnaný do extrému ,,Sterling Malory Archer…krycí jméno Vévodkyně…nejlepší terénní agent organizace ISIS….“ Archer je agent. Tajný agent. Tedy v případě, že za tajného agenta pokládáte někoho, kdo to o sobě […]
  • Hra o trůny - Blood of My Blood (S06E06) - 95 %30. května 2016 Hra o trůny - Blood of My Blood (S06E06) - 95 % Tak až máme 6. díl. Jako každý díl na nás čeká na několik překvapení, nový hrad a další návrat postavy až z první série. Shrnuje se k bitvám, které nás čekají určitě na konci série, […]
  • Final flight of the Osiris27. května 2003 Final flight of the Osiris Několik epizod Animatrixu si můžete stáhnout a jednu jedinou můžete vidět, aniž by jste odešli z domova, několik minut po páteční půnoci jde Osirisův poslední let, což je díl Animatrixu a […]
  • Novinka mezi seriály: Braindead30. června 2016 Novinka mezi seriály: Braindead Laurel je novou zaměstnankyní v Kapitolu Washington - kde pracuje taky její bratr Luke, který je senátorem. Vše se točí kolem politiky a současný stav země není zrovna ideální. Vláda tedy […]
  • Hra o trůny - Za zdí (S07E06) - 80 %22. srpna 2017 Hra o trůny - Za zdí (S07E06) - 80 % Tak máme šestý díl šesté sezóny. Opravdu předposlední díl a za týden na nás čeká vyvrcholení a potom další dlouhé čekání, možná rok, možná dva. Máme za sebou díl, který zase přinesl mnoho […]
  • Generálova dcera28. listopadu 2003 Generálova dcera 29. 11. 2003 - Nova 21:55 Pokud vím, John Travolta o sobě dlouho nedal vědět, ale nyní přichází s velmi podařeným filmem Generálova dcera, jež je těžké někam zařadit, […]
  • ROBOCOP I a II30. srpna 2003 ROBOCOP I a II 4. 9. 2003 - Nova - 22:45 - RoboCop 11. 9. 2003 - Nova - 22:50 - Robocop 2 Starý Detroit, město zločinu. Žádný člověk si zde nemůže být jistý. Zatímco se zločinci množí, policajtů ubývá. […]
  • 2 $ocky12. května 2015 2 $ocky Odlehčená verze The Apprentice vedeného Donaldem Trumpem? Proč ne… Kdyby se mi nepřipletla pod ruku správa několika webů zaměřených na seriály, asi bych se k téhle vtipné souhře dvou […]
  • Deník Bridget Jonesové26. dubna 2004 Deník Bridget Jonesové Bridget Jonesová je trochu kulatější "třicítka", která má ve svém životě zdánlivě jednoduchá a splnitelná přání – shodit nějaké to kilo a najít opravdový vztah. Jenže právě v roce, do […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X