Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | Tři Týpci | X-Box-hry | Simca's web

NOVA - 19.06.2018

Televizni pro­gram na 19.06.2018 na pro­gra­mech TV Nova.TV Nova
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Odložené případyZa detek­ti­vy při­chá­zí býva­lý hoke­jis­ta Masters, kte­rý byl v roce 1980 zatčen za vraž­du své­ho spo­lu­hrá­če Tom...

Čtěte více

NOVA - 18.06.2018

Televizni pro­gram na 18.06.2018 na pro­gra­mech TV Nova.TV Nova
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Noc klavíristyKavárenský kla­ví­ris­ta se pouš­tí jako ama­tér­ský detek­tiv do pát­rá­ní po pacha­te­li jed­né zby­teč­né vraž­dy. Českos...

Čtěte více

NOVA - 17.06.2018

Televizni pro­gram na 17.06.2018 na pro­gra­mech TV Nova.TV Nova
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
NevinnostČR 2011, psy­cho­lo­gic­ký. Hrají O. Vetchý, L. Munzar, M. Hanuš, A. Geislerová, Z. Morávková, H. Čermák, A. Linhart...

Čtěte více

NOVA - 16.06.2018

Televizni pro­gram na 16.06.2018 na pro­gra­mech TV Nova.TV Nova
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Cesta na taju­pl­ný ost­rov 2(Journey 2: The Mysterious Island) Dobrodružná ces­ta na taju­pl­ný ost­rov může být pořád­ně trni­tá. ...

Čtěte více

NOVA - 15.06.2018

Televizni pro­gram na 15.06.2018 na pro­gra­mech TV Nova.TV Nova
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Odložené případyVe Philadelphii je obje­ven vrak stí­ha­cí­ho letou­nu ze dru­hé svě­to­vé vál­ky s kostrou pilot­ky Vivian Lynnové. ...

Čtěte více

NOVA - 14.06.2018

Televizni pro­gram na 14.06.2018 na pro­gra­mech TV Nova.TV Nova
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Ordinace v růžo­vé zahra­dě 2Mázl a Alena chys­ta­jí svat­bu, ale nic se neda­ří, jak má. Obřad navíc ohro­zí neče­ka­ná udá­lost. Ře...

Čtěte více

NOVA - 13.06.2018

Televizni pro­gram na 13.06.2018 na pro­gra­mech TV Nova.TV Nova
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Beze stopySamantha dělá volav­ku a chce odha­lit dro­go­vou síť. Zjistí se, že vedou­cí obcho­du Burdick naver­bo­val Colleen, aby ...

Čtěte více

NOVA - 12.06.2018

Televizni pro­gram na 12.06.2018 na pro­gra­mech TV Nova.TV Nova
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Námořní vyšet­řo­va­cí službaV gará­ži své­ho domu je nale­zen zastře­le­ný vete­rán z viet­nam­ské vál­ky. V ruce sví­rá znám­ku své­ho p...

Čtěte více

NOVA - 11.06.2018

Televizni pro­gram na 11.06.2018 na pro­gra­mech TV Nova.TV Nova
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Námořní vyšet­řo­va­cí službaV rodin­ném domě je nale­ze­na zavraž­dě­ná man­žel­ka námoř­ní­ho důstoj­ní­ka. Tělo najde její dese­ti­le­tá ...

Čtěte více

NOVA - 10.06.2018

Televizni pro­gram na 10.06.2018 na pro­gra­mech TV Nova.TV Nova
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Námořní vyšet­řo­va­cí službaGibbs dopro­vá­zí Bishopovou na USS Serano, kde absol­vu­je povin­ný výcvik. Posádka vytáh­ne z vody mr...

Čtěte více

NOVA - 09.06.2018

Televizni pro­gram na 09.06.2018 na pro­gra­mech TV Nova.TV Nova
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Odložené případyNa sta­ni­ci při­chá­zí ile­gál­ní uprch­lík, kte­rý má být vydán na Haiti, a tvr­dí, že zná okol­nos­ti vraž­dy kubáns...

Čtěte více

NOVA - 08.06.2018

Televizni pro­gram na 08.06.2018 na pro­gra­mech TV Nova.TV Nova
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Správná dvojkaDani dosta­ne pozván­ku na tříd­ní sraz a trá­pí ji, že tam bude jedi­ná bez part­ne­ra. Felix se roz­hod­ne, že jí na...

Čtěte více

NOVA - 07.06.2018

Televizni pro­gram na 07.06.2018 na pro­gra­mech TV Nova.TV Nova
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Správná dvojkaOscar zapo­mněl, že má Felix naro­ze­ni­ny, na posled­ní chví­li se roz­hod­ne uspo­řá­dat osla­vu. Felixovi to sice udě...

Čtěte více

NOVA - 06.06.2018

Televizni pro­gram na 06.06.2018 na pro­gra­mech TV Nova.TV Nova
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Beze stopyZtratí se vítěz­ka rea­li­ty show, tři­ce­ti­le­tá Lynette Shawová. Vypadá to na únos, v pode­zře­ní jsou tři muži z jejíh...

Čtěte více

NOVA - 05.06.2018

Televizni pro­gram na 05.06.2018 na pro­gra­mech TV Nova.TV Nova
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Snídaně s Novou 05.06. 05:55 05.06. 08:55Přestávka ve vysí­lá­ní 05.06. 02:00 05.06. 05:55UliceMožná je to vaše uli­ce. Možná ...

Čtěte více

NOVA - 04.06.2018

Televizni pro­gram na 04.06.2018 na pro­gra­mech TV Nova.TV Nova
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
KolotočSoutěžní pořad plný napě­tí a pře­kva­pe­ní uvá­dí Pavel Poulíček. Režie A. J. Baryal (2001) 04.06. 02:30 04.06. 03:05Nám...

Čtěte více

NOVA - 03.06.2018

Televizni pro­gram na 03.06.2018 na pro­gra­mech TV Nova.TV Nova
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Námořní vyšet­řo­va­cí službaŘeditel Vance pově­řu­je Gibbse, aby z Moskvy při­ve­zl jejich počí­ta­čo­vé­ho exper­ta Kevina Husseina, ...

Čtěte více

NOVA - 02.06.2018

Televizni pro­gram na 02.06.2018 na pro­gra­mech TV Nova.TV Nova
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
KolotočSoutěžní pořad plný napě­tí a pře­kva­pe­ní uvá­dí Pavel Poulíček. Režie A.J. Baryal (2001) 02.06. 02:25 02.06. 03:10Odlo...

Čtěte více

NOVA - 01.06.2018

Televizni pro­gram na 01.06.2018 na pro­gra­mech TV Nova.TV Nova
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Námořní vyšet­řo­va­cí službaPátrání po Přístavním vra­ho­vi se uza­ví­rá. Gibbs nachá­zí agent­ku Barretovou spou­ta­nou, ale živou v...

Čtěte více

NOVA - 31.05.2018

Televizni pro­gram na 31.05.2018 na pro­gra­mech TV Nova.TV Nova
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Beze stopyZmizí chů­va i s malič­kou dce­rou boha­té­ho páru Pierceových Nicky. Vypadá to na únos s výkup­ným, ale pak se v lese ...

Čtěte více

NOVA - 30.05.2018

Televizni pro­gram na 30.05.2018 na pro­gra­mech TV Nova.TV Nova
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Beze stopyZmizí tech­nik Teddy, kte­rý je pře­svěd­če­ný, že ho pro­ná­sle­du­jí mimo­zemš­ťa­né a dali mu implan­tát do hla­vy. Postupně...

Čtěte více

NOVA - 29.05.2018

Televizni pro­gram na 29.05.2018 na pro­gra­mech TV Nova.TV Nova
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Beze stopyZmizí pomoc­ná ošet­řo­va­tel­ka Maureen. Tým zjis­tí, že před pat­nác­ti lety, teh­dy ješ­tě pod jmé­nem Lillian Dillardová...

Čtěte více

NOVA - 28.05.2018

Televizni pro­gram na 28.05.2018 na pro­gra­mech TV Nova.TV Nova
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
O zla­té huse(Die gol­de­ne Gans) Pohádka o hloupém Tillovi, smut­né prin­cezně a zla­té huse, kte­ré chtěl kaž­dý vytrh­nout pír­ko....

Čtěte více
1. stránka z celkem 712345...Poslední »

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X
Reklama
loading...