Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | Tři Týpci | X-Box-hry | Simca's web

NOVA - 18.06.2018

Televizni pro­gram na 18.06.2018 na pro­gra­mech TV Nova.TV Nova
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Noc klavíristyKavárenský kla­ví­ris­ta se pouš­tí jako ama­tér­ský detek­tiv do pát­rá­ní po pacha­te­li jed­né zby­teč­né vraž­dy. Českos...

Čtěte více

NOVA - 17.06.2018

Televizni pro­gram na 17.06.2018 na pro­gra­mech TV Nova.TV Nova
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
NevinnostČR 2011, psy­cho­lo­gic­ký. Hrají O. Vetchý, L. Munzar, M. Hanuš, A. Geislerová, Z. Morávková, H. Čermák, A. Linhart...

Čtěte více

NOVA - 16.06.2018

Televizni pro­gram na 16.06.2018 na pro­gra­mech TV Nova.TV Nova
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Cesta na taju­pl­ný ost­rov 2(Journey 2: The Mysterious Island) Dobrodružná ces­ta na taju­pl­ný ost­rov může být pořád­ně trni­tá. ...

Čtěte více

NOVA - 15.06.2018

Televizni pro­gram na 15.06.2018 na pro­gra­mech TV Nova.TV Nova
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Odložené případyVe Philadelphii je obje­ven vrak stí­ha­cí­ho letou­nu ze dru­hé svě­to­vé vál­ky s kostrou pilot­ky Vivian Lynnové. ...

Čtěte více

NOVA - 07.06.2018

Televizni pro­gram na 07.06.2018 na pro­gra­mech TV Nova.TV Nova
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Správná dvojkaOscar zapo­mněl, že má Felix naro­ze­ni­ny, na posled­ní chví­li se roz­hod­ne uspo­řá­dat osla­vu. Felixovi to sice udě...

Čtěte více

NOVA - 06.06.2018

Televizni pro­gram na 06.06.2018 na pro­gra­mech TV Nova.TV Nova
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Beze stopyZtratí se vítěz­ka rea­li­ty show, tři­ce­ti­le­tá Lynette Shawová. Vypadá to na únos, v pode­zře­ní jsou tři muži z jejíh...

Čtěte více

NOVA - 05.06.2018

Televizni pro­gram na 05.06.2018 na pro­gra­mech TV Nova.TV Nova
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Snídaně s Novou 05.06. 05:55 05.06. 08:55Přestávka ve vysí­lá­ní 05.06. 02:00 05.06. 05:55UliceMožná je to vaše uli­ce. Možná ...

Čtěte více

NOVA - 01.06.2018

Televizni pro­gram na 01.06.2018 na pro­gra­mech TV Nova.TV Nova
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Námořní vyšet­řo­va­cí službaPátrání po Přístavním vra­ho­vi se uza­ví­rá. Gibbs nachá­zí agent­ku Barretovou spou­ta­nou, ale živou v...

Čtěte více

NOVA - 31.05.2018

Televizni pro­gram na 31.05.2018 na pro­gra­mech TV Nova.TV Nova
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Beze stopyZmizí chů­va i s malič­kou dce­rou boha­té­ho páru Pierceových Nicky. Vypadá to na únos s výkup­ným, ale pak se v lese ...

Čtěte více

NOVA - 30.05.2018

Televizni pro­gram na 30.05.2018 na pro­gra­mech TV Nova.TV Nova
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Beze stopyZmizí tech­nik Teddy, kte­rý je pře­svěd­če­ný, že ho pro­ná­sle­du­jí mimo­zemš­ťa­né a dali mu implan­tát do hla­vy. Postupně...

Čtěte více

NOVA - 29.05.2018

Televizni pro­gram na 29.05.2018 na pro­gra­mech TV Nova.TV Nova
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Beze stopyZmizí pomoc­ná ošet­řo­va­tel­ka Maureen. Tým zjis­tí, že před pat­nác­ti lety, teh­dy ješ­tě pod jmé­nem Lillian Dillardová...

Čtěte více

NOVA - 28.05.2018

Televizni pro­gram na 28.05.2018 na pro­gra­mech TV Nova.TV Nova
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
O zla­té huse(Die gol­de­ne Gans) Pohádka o hloupém Tillovi, smut­né prin­cezně a zla­té huse, kte­ré chtěl kaž­dý vytrh­nout pír­ko....

Čtěte více

NOVA - 27.05.2018

Televizni pro­gram na 27.05.2018 na pro­gra­mech TV Nova.TV Nova
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Robinsonův ostrovZbývají 2 dny. Poslední Duel Ostrova vyhnan­ství a pro jed­no­ho hrá­če dru­há šan­ce v boji o titul nové­ho česk...

Čtěte více

NOVA - 26.05.2018

Televizni pro­gram na 26.05.2018 na pro­gra­mech TV Nova.TV Nova
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Námořní vyšet­řo­va­cí službaKousek od Washingtonu je nale­ze­no tělo námoř­ní­ka. Gibbs a Tony se vyda­jí do jeho bytu. Setkají se...

Čtěte více

NOVA - 25.05.2018

Televizni pro­gram na 25.05.2018 na pro­gra­mech TV Nova.TV Nova
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Námořní vyšet­řo­va­cí službaMladý pár najde v lese zastře­le­né­ho námoř­ní­ka. Blízko těla obje­ví nápis: Ptačí píseň. Oběť ho nap...

Čtěte více

NOVA - 24.05.2018

Televizni pro­gram na 24.05.2018 na pro­gra­mech TV Nova.TV Nova
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Co na to ČešiZasoutěžte si spo­leč­ně s dvě­ma týmy, kte­ré mají za úkol co nej­lé­pe odhad­nout, jak na růz­né jed­no­du­ché otáz­ky z...

Čtěte více

NOVA - 23.05.2018

Televizni pro­gram na 23.05.2018 na pro­gra­mech TV Nova.TV Nova
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Snídaně s Novou 23.05. 05:55 23.05. 08:30Novashopping 23.05. 08:30 23.05. 08:45Co na to ČešiZasoutěžte si spo­leč­ně s dvě­ma ...

Čtěte více

NOVA - 22.05.2018

Televizni pro­gram na 22.05.2018 na pro­gra­mech TV Nova.TV Nova
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Střepiny 22.05. 02:30 22.05. 03:20Co na to ČešiZasoutěžte si spo­leč­ně s dvě­ma týmy, kte­ré mají za úkol co nej­lé­pe odhad­nout...

Čtěte více

NOVA - 20.05.2018

Televizni pro­gram na 20.05.2018 na pro­gra­mech TV Nova.TV Nova
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
PráskNikdo neví o celebri­tách více než my! Vstupte s námi do živo­ta hvězd. Moderuje G. Partyšová 20.05. 02:15 20.05. 03:00O...

Čtěte více

NOVA - 19.05.2018

Televizni pro­gram na 19.05.2018 na pro­gra­mech TV Nova.TV Nova
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Krok za krokemNa rodi­nu se řítí pohro­ma, dora­zí jeden z Frankových pří­buz­ných, jenž roz­hod­ně nemá ve zvy­ku brát si ser­vít­ky...

Čtěte více

NOVA - 18.05.2018

Televizni pro­gram na 18.05.2018 na pro­gra­mech TV Nova.TV Nova
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Krok za krokem(Step by Step VII) Prázdniny skon­či­ly a všech­ny děti, včet­ně malé Lilly, se roz­prchly do škol. V prázd­ném dom...

Čtěte více

NOVA - 17.05.2018

Televizni pro­gram na 17.05.2018 na pro­gra­mech TV Nova.TV Nova
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Beze stopyZtratí se fot­ba­lo­vý tre­nér Jim Cooper, kte­rý prá­vě dostal padá­ka. Podezření padá na růz­né oso­by, dokon­ce i na jeh...

Čtěte více

NOVA - 16.05.2018

Televizni pro­gram na 16.05.2018 na pro­gra­mech TV Nova.TV Nova
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Beze stopyV cele smr­ti čeká Ricky Wilson, kte­rý má být popra­ven za troj­ná­sob­nou vraž­du. Jeho otec Mark, jenž se vždy sna­žil...

Čtěte více
1. stránka z celkem 612345...Poslední »

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X
Dobré Knihy doporučují