Miloš Forman | Štítek | Kritiky.cz

Vlasy - O FILMU

Miloš Forman měl se svým spo­lu­pra­cov­ní­kem sce­náris­tou Jeanem­-Claudem Carrièrem už od roku 1968 v plá­nu zfil­mo­vat muzi­kál Vla­sy, kte­rý se kon­cem šede­sá­tých let hrál s ohrom­ným úspě­che

Čtěte více

X

Partneři webu:

general-affiliate-banner-300x250-1437632164.jpg