Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | Tři Týpci | X-Box-hry | Simca's web

NOVA - 31.05.2018

Televizni pro­gram na 31.05.2018 na pro­gra­mech TV Nova.TV Nova
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Beze stopyZmizí chů­va i s malič­kou dce­rou boha­té­ho páru Pierceových Nicky. Vypadá to na únos s výkup­ným, ale pak se v lese ...

Čtěte více

NOVA - 30.05.2018

Televizni pro­gram na 30.05.2018 na pro­gra­mech TV Nova.TV Nova
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Beze stopyZmizí tech­nik Teddy, kte­rý je pře­svěd­če­ný, že ho pro­ná­sle­du­jí mimo­zemš­ťa­né a dali mu implan­tát do hla­vy. Postupně...

Čtěte více

NOVA - 29.05.2018

Televizni pro­gram na 29.05.2018 na pro­gra­mech TV Nova.TV Nova
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Beze stopyZmizí pomoc­ná ošet­řo­va­tel­ka Maureen. Tým zjis­tí, že před pat­nác­ti lety, teh­dy ješ­tě pod jmé­nem Lillian Dillardová...

Čtěte více

NOVA - 28.05.2018

Televizni pro­gram na 28.05.2018 na pro­gra­mech TV Nova.TV Nova
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
O zla­té huse(Die gol­de­ne Gans) Pohádka o hloupém Tillovi, smut­né prin­cezně a zla­té huse, kte­ré chtěl kaž­dý vytrh­nout pír­ko....

Čtěte více

NOVA - 26.05.2018

Televizni pro­gram na 26.05.2018 na pro­gra­mech TV Nova.TV Nova
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Námořní vyšet­řo­va­cí službaKousek od Washingtonu je nale­ze­no tělo námoř­ní­ka. Gibbs a Tony se vyda­jí do jeho bytu. Setkají se...

Čtěte více

NOVA - 25.05.2018

Televizni pro­gram na 25.05.2018 na pro­gra­mech TV Nova.TV Nova
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Námořní vyšet­řo­va­cí službaMladý pár najde v lese zastře­le­né­ho námoř­ní­ka. Blízko těla obje­ví nápis: Ptačí píseň. Oběť ho nap...

Čtěte více

NOVA - 24.05.2018

Televizni pro­gram na 24.05.2018 na pro­gra­mech TV Nova.TV Nova
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Co na to ČešiZasoutěžte si spo­leč­ně s dvě­ma týmy, kte­ré mají za úkol co nej­lé­pe odhad­nout, jak na růz­né jed­no­du­ché otáz­ky z...

Čtěte více

NOVA - 23.05.2018

Televizni pro­gram na 23.05.2018 na pro­gra­mech TV Nova.TV Nova
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Snídaně s Novou 23.05. 05:55 23.05. 08:30Novashopping 23.05. 08:30 23.05. 08:45Co na to ČešiZasoutěžte si spo­leč­ně s dvě­ma ...

Čtěte více

NOVA - 22.05.2018

Televizni pro­gram na 22.05.2018 na pro­gra­mech TV Nova.TV Nova
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Střepiny 22.05. 02:30 22.05. 03:20Co na to ČešiZasoutěžte si spo­leč­ně s dvě­ma týmy, kte­ré mají za úkol co nej­lé­pe odhad­nout...

Čtěte více

NOVA - 20.05.2018

Televizni pro­gram na 20.05.2018 na pro­gra­mech TV Nova.TV Nova
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
PráskNikdo neví o celebri­tách více než my! Vstupte s námi do živo­ta hvězd. Moderuje G. Partyšová 20.05. 02:15 20.05. 03:00O...

Čtěte více

NOVA - 19.05.2018

Televizni pro­gram na 19.05.2018 na pro­gra­mech TV Nova.TV Nova
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Krok za krokemNa rodi­nu se řítí pohro­ma, dora­zí jeden z Frankových pří­buz­ných, jenž roz­hod­ně nemá ve zvy­ku brát si ser­vít­ky...

Čtěte více

NOVA - 18.05.2018

Televizni pro­gram na 18.05.2018 na pro­gra­mech TV Nova.TV Nova
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Krok za krokem(Step by Step VII) Prázdniny skon­či­ly a všech­ny děti, včet­ně malé Lilly, se roz­prchly do škol. V prázd­ném dom...

Čtěte více

NOVA - 17.05.2018

Televizni pro­gram na 17.05.2018 na pro­gra­mech TV Nova.TV Nova
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Beze stopyZtratí se fot­ba­lo­vý tre­nér Jim Cooper, kte­rý prá­vě dostal padá­ka. Podezření padá na růz­né oso­by, dokon­ce i na jeh...

Čtěte více

NOVA - 16.05.2018

Televizni pro­gram na 16.05.2018 na pro­gra­mech TV Nova.TV Nova
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Beze stopyV cele smr­ti čeká Ricky Wilson, kte­rý má být popra­ven za troj­ná­sob­nou vraž­du. Jeho otec Mark, jenž se vždy sna­žil...

Čtěte více

NOVA - 15.05.2018

Televizni pro­gram na 15.05.2018 na pro­gra­mech TV Nova.TV Nova
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Beze stopyZtratí se Martinova teta Bonnie, ošet­řo­va­tel­ka s údaj­ně vylé­če­nou rako­vi­nou. Při pát­rá­ní poli­cis­té zjis­tí, že nem...

Čtěte více

NOVA - 14.05.2018

Televizni pro­gram na 14.05.2018 na pro­gra­mech TV Nova.TV Nova
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Krok za krokemKaren je pře­svěd­če­na, že udě­la­la obrov­skou chy­bu, když odmít­la asi­s­tent­ské mís­to. Sedmá řada ame­ric­ké­ho seriá...

Čtěte více

NOVA - 13.05.2018

Televizni pro­gram na 13.05.2018 na pro­gra­mech TV Nova.TV Nova
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
RozhodnutíKomu se sta­ne dneš­ní večer v SuperStar osud­ným? Sledujte Rozhodnutí SuperStar! Moderují Leoš Mareš a Jasmina Alag...

Čtěte více

NOVA - 12.05.2018

Televizni pro­gram na 12.05.2018 na pro­gra­mech TV Nova.TV Nova
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
PráskNikdo neví o celebri­tách více než my! Vstupte s námi do živo­ta hvězd. Moderuje G. Partyšová 12.05. 02:45 12.05. 03:25N...

Čtěte více

NOVA - 11.05.2018

Televizni pro­gram na 11.05.2018 na pro­gra­mech TV Nova.TV Nova
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Námořní vyšet­řo­va­cí službaPo výbuchu v chrá­ně­ném domě NCIS je Hadar mrt­vý, Vance těž­ce raně­ný a Eli beze sto­py zmi­zí. Gibbs...

Čtěte více

NOVA - 10.05.2018

Televizni pro­gram na 10.05.2018 na pro­gra­mech TV Nova.TV Nova
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Beze stopyZtratí se pří­tel­ky­ně mana­že­ra útul­ku pro bez­do­mov­ce Grega. Brzy se uká­že, že byla zabi­ta po večír­ku na roz­lou­če­no...

Čtěte více

NOVA - 09.05.2018

Televizni pro­gram na 09.05.2018 na pro­gra­mech TV Nova.TV Nova
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Beze stopyJednoho veče­ra zmi­zí neza­měst­na­ný otec rodi­ny George. Během pát­rá­ní se odkrý­va­jí bolest­ná rodin­ná tajem­ství - syn...

Čtěte více

NOVA - 07.05.2018

Televizni pro­gram na 07.05.2018 na pro­gra­mech TV Nova.TV Nova
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Smrt krás­ných srncůSmutná kome­die o tou­ze člo­vě­ka obje­vit krá­su svě­ta a pře­ko­nat stras­ti i lid­skou hloupost, nato­če­ná pod­le...

Čtěte více

NOVA - 05.05.2018

Televizni pro­gram na 05.05.2018 na pro­gra­mech TV Nova.TV Nova
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Odložené případyV led­nu 2002 došlo v roz­me­zí něko­li­ka dnů na dvou ško­lách ke dvě­ma vraž­dám. V luxus­ní ško­le v Chestnut Hill...

Čtěte více
1. stránka z celkem 512345

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X
Recenze knih/filmů