Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | Tři Týpci | X-Box-hry | Simca's web

Harry Potter a Relikvie smrti - část 1 (Harry Potter and the Deathly Hallows: Part I)

Už straš­ně dlou­ho jsem nena­psa­la žád­nou recen­zi... No, teď roz­hod­ně při­šel správ­ný čas. Nový Harry Potter mě totiž neho­ráz­ným způ­so­bem pře­kva­pil, můj skep­ti­cis­mus se v prv­ních ...

Čtěte více

Harry Potter a Relikvie smrti - část 2

Poslední díl Harry Pottera při­šel do kin a byl veli­ce oče­ká­ván, čeka­lo se na 3D, čeka­lo se na konec, a tak píši posled­ní recen­zi slav­né­ho feno­mé­nu, kte­rý ...

Čtěte více

Harry Potter a Kámen mudrců

První z dob­ro­druž­ství malé­ho čaro­dě­je…

Čtěte více

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X
Recenze knih