Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | Tři Týpci | X-Box-hry | Simca's web

Spectre [60%]

James Bond se vra­cí již ve svém dva­cá­tém čtvr­tém dob­ro­druž­ství, ve kte­rém se po dlou­hých dese­ti­le­tích posta­ví opět zlo­či­nec­ké orga­ni­za­ci Spectre. Znovu u toho je strůj­ce posled­ní­ho ...

Čtěte více

Nespoutaný Django - 80 %

Nový film Quentina Tarantina při­bli­žu­je své­ráz­ným způ­so­bem život na jihu Spojených stá­tů před vypuk­nu­tím občan­ské vál­ky. Černoch Django (Jamie Foxx) se postup­ně mění z kuráž­né­ho, ale ...

Čtěte více

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X
Reklama
loading...