Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | Tři Týpci | X-Box-hry | Simca's web

NOVA - 29.04.2018

Televizni pro­gram na 29.04.2018 na pro­gra­mech TV Nova.TV Nova
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Mezi námi děvčaty(Freaky Friday) Komedie, ve kte­ré mat­ka s dce­rou oku­sí, jaké to je být v kůži té dru­hé. USA 2005, kome­die....

Čtěte více

NOVA - 28.04.2018

Televizni pro­gram na 28.04.2018 na pro­gra­mech TV Nova.TV Nova
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Námořní vyšet­řo­va­cí službaVe ško­le na vojen­ské základ­ně Quantico někdo vypus­tí uspá­va­cí plyn. Když jsou pře­po­čí­tá­ni stu­dent...

Čtěte více

NOVA - 27.04.2018

Televizni pro­gram na 27.04.2018 na pro­gra­mech TV Nova.TV Nova
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
PráskNikdo neví o celebri­tách více než my! Vstupte s námi do živo­ta hvězd. Moderuje G. Partyšová 27.04. 02:15 27.04. 03:00K...

Čtěte více

NOVA - 26.04.2018

Televizni pro­gram na 26.04.2018 na pro­gra­mech TV Nova.TV Nova
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Námořní vyšet­řo­va­cí službaGibbs vyrá­ží do Mexika, aby našel vra­ha agent­ky Macyové. Tam je zadr­žen poru­čí­kem Deanem, kte­rý h...

Čtěte více

NOVA - 25.04.2018

Televizni pro­gram na 25.04.2018 na pro­gra­mech TV Nova.TV Nova
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Krok za krokemPoté co Lilly vidě­la líba­jí­cí se Riche a Danu, ozna­mu­je nad­še­ně Frankovi a Carol, že budou mít dítě... Carol ...

Čtěte více

NOVA - 24.04.2018

Televizni pro­gram na 24.04.2018 na pro­gra­mech TV Nova.TV Nova
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
KolotočSoutěžní pořad plný napě­tí a pře­kva­pe­ní uvá­dí Pavel Poulíček. Režie A. J. Baryal (2001) 24.04. 02:55 24.04. 03:20Stř...

Čtěte více

NOVA - 23.04.2018

Televizni pro­gram na 23.04.2018 na pro­gra­mech TV Nova.TV Nova
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
SpecialistéNa peri­fe­rii Prahy je nale­ze­no oho­ře­lé žen­ské tor­zo, pat­ří­cí mla­dé úspěš­né spi­so­va­tel­ce detek­ti­vek Trunečkové. V...

Čtěte více

NOVA - 22.04.2018

Televizni pro­gram na 22.04.2018 na pro­gra­mech TV Nova.TV Nova
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
FirewallUdělá coko­li, aby zachrá­nil rodi­nu z rukou bez­o­hled­ných únosců. Austrálie - USA 2006, akč­ní kri­mi thriller. Hrají H...

Čtěte více

NOVA - 21.04.2018

Televizni pro­gram na 21.04.2018 na pro­gra­mech TV Nova.TV Nova
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Odložené případyNa oddě­le­ní se obje­ví sest­ra slav­né tenist­ky ze 70. let, kte­rá byla teh­dy zavraž­dě­na po vítěz­ném zápa­se. Př...

Čtěte více

NOVA - 20.04.2018

Televizni pro­gram na 20.04.2018 na pro­gra­mech TV Nova.TV Nova
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Jak se kro­tí krokodýliKomedie o ško­le v pří­ro­dě, své­ráz­ném dědo­vi a o tom, jak je těž­ké udr­žet rodi­nu pohro­ma­dě. ČR 2006, k...

Čtěte více

NOVA - 19.04.2018

Televizni pro­gram na 19.04.2018 na pro­gra­mech TV Nova.TV Nova
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Námořní vyšet­řo­va­cí službaPři kon­dič­ním běhu po plá­ži si jeden z mužů všim­ne mrt­vé­ho těla oble­če­né­ho do neo­pre­nu. Obětí je ...

Čtěte více

NOVA - 18.04.2018

Televizni pro­gram na 18.04.2018 na pro­gra­mech TV Nova.TV Nova
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Námořní vyšet­řo­va­cí službaSprávce par­ku nara­zí na postře­le­né­ho muže. Je pře­ve­zen v kri­tic­kém sta­vu do nemoc­ni­ce a míst­ní po...

Čtěte více

NOVA - 17.04.2018

Televizni pro­gram na 17.04.2018 na pro­gra­mech TV Nova.TV Nova
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Námořní vyšet­řo­va­cí službaMladý pár se sna­ží uspat dítě, když zaslech­nou výstře­ly a uvi­dí ženu, jak se sklá­ní nad mrt­vým mu...

Čtěte více

NOVA - 16.04.2018

Televizni pro­gram na 16.04.2018 na pro­gra­mech TV Nova.TV Nova
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Parta hicKomedie o kal­ci­o­vé bari­é­ře a sed­mi sta­teč­ných, kte­ří se sna­ží ubrá­nit před oro­se­ný­mi půl­li­t­ry mlé­ka. Československ...

Čtěte více

NOVA - 15.04.2018

Televizni pro­gram na 15.04.2018 na pro­gra­mech TV Nova.TV Nova
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Sestra v akci(Sister Act) Whoopi Goldberg způ­so­bi­la v kláš­te­ře nej­pr­ve poprask, ale pak vytvo­ři­la z řádo­vých sester doce­la ...

Čtěte více

NOVA - 14.04.2018

Televizni pro­gram na 14.04.2018 na pro­gra­mech TV Nova.TV Nova
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Námořní vyšet­řo­va­cí službaBývalý mari­ňák Werth se na Gibbse obrá­tí s žádos­tí o pomoc. Někdo mu zabil pří­te­le a kole­gu Heath...

Čtěte více

NOVA - 13.04.2018

Televizni pro­gram na 13.04.2018 na pro­gra­mech TV Nova.TV Nova
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Námořní vyšet­řo­va­cí službaTým řeší pří­pad údaj­né tero­ris­tic­ké sku­pi­ny, kte­rá hro­zí úto­kem špi­na­vou bom­bou ve Washingtonu. U...

Čtěte více

NOVA - 12.04.2018

Televizni pro­gram na 12.04.2018 na pro­gra­mech TV Nova.TV Nova
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Námořní vyšet­řo­va­cí službaTým vyšet­řu­je výbuch auta a smrt řidi­če saúd­ské­ho prin­ce, kte­rý byl zřej­mým ter­čem chys­ta­né­ho ate...

Čtěte více

NOVA - 11.04.2018

Televizni pro­gram na 11.04.2018 na pro­gra­mech TV Nova.TV Nova
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Krok za krokemJ. T. a Rich pře­mlu­ví Franka a vyje­dou si s Danou na výlet do Mexika. Brzy ale dosta­nou sebe i Danu do věze­ní...

Čtěte více

NOVA - 10.04.2018

Televizni pro­gram na 10.04.2018 na pro­gra­mech TV Nova.TV Nova
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Snídaně s Novou 10.04. 05:55 10.04. 09:00Přestávka ve vysí­lá­ní 10.04. 01:50 10.04. 05:55UliceMožná je to vaše uli­ce. Možná ...

Čtěte více

NOVA - 09.04.2018

Televizni pro­gram na 09.04.2018 na pro­gra­mech TV Nova.TV Nova
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Odložené případyTým dosta­ne za úkol pře­šet­řit vraž­du z roku 1977, kdy byl na nástu­piš­ti pod­zem­ní dráhy nale­zen uškr­ce­ný mla...

Čtěte více

NOVA - 08.04.2018

Televizni pro­gram na 08.04.2018 na pro­gra­mech TV Nova.TV Nova
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Osm statečných(Eight Below) Působivý pří­běh, potvr­zu­jí­cí, že pes je nej­lep­ším pří­te­lem člo­vě­ka. USA 2006, dob­ro­druž­ný. Hraj...

Čtěte více

NOVA - 07.04.2018

Televizni pro­gram na 07.04.2018 na pro­gra­mech TV Nova.TV Nova
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Námořní vyšet­řo­va­cí službaMladá dvo­ji­ce nara­zí ces­tou pro vánoč­ní stro­mek na tělo mrt­vé­ho muže. Je jím Thomas Ellis, jehož ...

Čtěte více
1. stránka z celkem 512345

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X
Recenze knih/filmů