Amy Pietz | Štítek | Kritiky.cz

Poručík Backstrom

Televizní kri­mi tvor­ba nás obda­ři­la už mno­ha aso­ci­á­ly, jejichž mozek je doko­na­le uspů­so­ben na řeše­ní zlo­či­nů, ale jinak jsou prak­tic­ky nepo­u­ži­tel­ní. Poručík Everett Backstrom je alko­ho­l

Čtěte více

X

Partneři webu:

general-affiliate-banner-300x250-1437632164.jpg