Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | Hrajeme.stream | X-Box-hry | Simca's web

Flash – zhrnutie epizódy –S03E16 (95%)

Hodnocení článku:
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Nahrávám...


V šest­ná­stej epi­zó­de s Flash vybral do Speedforce, aby zachrá­nil Wallyho/Kid Flasha. Jeho návrat však nepre­be­hol hlad­ko – stretol sa so zná­my­mi tvá­ra­mi, kto­ré mu pri­po­me­nu­li minu­losť.

Epizóda zača­la tam, kde skon­či­la pred­chá­d­za­j­úca. Tím Flash sa v STAR Labs spa­mätá­va zo stra­ty Wallyho a Barry je roz­hod­nu­tý, že ho zachrá­ni návra­tom do Speedforce. Barryho návrat do Speedforce (už tam bol v dru­hej sérií) nepre­be­hol hlad­ko. Speedforce nene­sie ľah­ko Barryho zra­du – napo­sle­dy, keď tam bol, sľú­bil, že schop­nos­ti vyu­ži­je len v pro­spech dob­ra a že sa už pre­nie­sol cez smrť mat­ky. On sa však krát­ko potom vrá­til v čase, zachrá­nil mat­ku (aj otca) a vytvo­ril „Flashpoint“ a to rozh­ne­va­lo Speedforce. Eddie Thawne, Ronnie Raymond a Leonard Snart boli v minu­los­ti jeho pri­a­te­lia (áno, viac menej aj Snart), ktorí obe­to­va­li svoj život pre dob­ro iných. Pre Barryho pred­kla­dajú rôzne výzvy. Navyše, Barryho naháňa časo­vý prí­zrak a neskôr aj Black Flash.

Na Earth-1 sa med­zi­ča­som Jesse roz­hod­la, že loka­li­zu­je Savitara a skon­čí to s ním raz a navždy. Podarí sa jej to a ide si s ním zme­rať sily. Síce ho nepo­ra­zí, ale aspoň vie­me, že Savitar nie je až taký boh, za aké­ho sa prehla­su­je – je zra­ni­teľ­ný. Tím Flash si však robí oba­vy o Barryho – podľa prístro­jov sa s ním nie­čo deje a pre­to sa roz­hod­nú mu pomôcť.

V Speedforce Barry konečne nachá­d­za Wallyho. Wally sto­jí v nemoc­ni­ci pri poste­li svo­jej zomie­raj­úcej mat­ky. Túto scé­nu pre­ží­va doo­ko­la, je to nie­čo ako trest od Speedforce. Savitar v minu­lom die­li pove­dal, že spe­ed­ste­ra musí nahra­diť iný (Savitara nahra­dil nedob­ro­voľ­ne Wally). Barry si chce vyme­niť s Wallym mies­to, no pri­chá­d­za Jay Garrick a ostá­va tam on. Barry mu sľu­bu­je, že sa pre neho vrá­ti a zachrá­ni ho.

Celkom nepo­cho­pi­teľ­ným javom je situ­á­cia na kon­ci epi­zó­dy, kedy sa Jesse Quick roz­hod­ne odísť na Earth-3, aby pre­vza­la mies­to Jaya Garricka. Je to pek­né, no čo jej Earth-2? Tá je tiež dlh­šiu dobu bez ochra­ny, veď ona je už pár epi­zód na Earth-1.

Záverečné zhr­nu­tie:

Epizódu hod­no­tím na 95%. V tej­to sérii je to taký pri­e­mer. Ukázanie sta­rých tvárí, Black Flasha ani návšte­va Speedforce spô­so­bi­li, že táto epi­zó­da bola oži­ve­ním. Páčila sa mi však nie­len vizu­ál­na strán­ka epi­zó­dy, ale aj emo­ci­o­nál­na – Barry sa musel popa­so­vať so svo­ji­mi čin­mi, pri­o­ri­ta­mi a aj so samot­nou exis­ten­ci­ál­nou otáz­kou.

Bohužiaľ, epi­zó­de musím vytkn­úť, že niek­to­ré scé­ny boli ako z horo­ru – tem­né, desi­vé a ťaž­ké. A na toto nie sú divá­ci Flasha zvyk­nu­tí.

Zdroje obrázkov:cosmicbooknews.com

Mám rada fil­my a kni­hy. Momentálne píšem ešte pre strán­ku comicbox.eu, pod rov­na­kým menom - Kristina, člán­ky o fil­mo­vých novin­kách a aktu­a­li­tách vo sve­te komik­sov. Som aj spo­lu­au­tor­kou blo­gu - http://elenaistvanova.blog.pravda.sk/author/kristinaistvanova/ kde uve­rej­ňu­jem povied­ky.

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

  • Flash – zhrnutie epizódy – S03E13 (93%)25. února 2017 Flash – zhrnutie epizódy – S03E13 (93%) Flash išiel na Earth-2 zachrániť Harryho Wellsa do mesta goríl. Tam sa stretol so starým známym Groddom. Nemám rada opice a gorily, preto som sa na túto epizódu netešila. Úplne pokojne by som ju vynechala, keby gorily neuniesli Harryho […] Posted in Spoilery
  • Flash S03E03 – Zhrnutie epizódy (94%)19. října 2016 Flash S03E03 – Zhrnutie epizódy (94%) V tretej epizóde navštívili Earth-1 starí známi z alternatívnej reality: Harry a Jesse. Nechcem spoilovať už takto na začiatok, no prišli preto, lebo mali problém. Ale pekne po poriadku. Barry a Iris sa snažia prežiť život normálnych […] Posted in Spoilery
  • Flash S03E06 – Zhrnutie epizódy (95%)21. listopadu 2016 Flash S03E06 – Zhrnutie epizódy (95%) Po týždňovej prestávke sa seriál Flash vrátil. Čo sa odohralo v šiestej epizóde? Epizóda začína Wallyho snom - ako je speedster Kid Flash. Wally sa domnieva, že prežíva len príliš živé sny, dokým mu Barry neodhalí pravdu - sú to […] Posted in Spoilery
  • Flash – zhrnutie epizódy –S03E14 (97%)5. března 2017 Flash – zhrnutie epizódy –S03E14 (97%) Tím Flash po úspešnom odvrátení invázie goríl na Earth-1 sa chystá spokojne osláviť Valentín. To ale nevedia, že Grodd má v zálohe ďalší plán a úspešne sa dostáva na Earth-1. Začnem ako minule – nemám rada gorily. Vynásobte to tým, že […] Posted in Spoilery
  • Flash S03E04 – Zhrnutie epizódy (94%)26. října 2016 Flash S03E04 – Zhrnutie epizódy (94%) Nová epizóda Flasha priniesla neslávne známeho Flashovho protivníka - Mirror Mastera. Scudder, aké je pravé meno pána zo zrkadla, túži po pomste svojmu bývalému parťákovi Leonardovi Snartovi (Captain Cold). Ako to celé dopadlo? Epizóda […] Posted in Spoilery
  • Flash S03E11 – zhrnutie epizódy – 91%5. února 2017 Flash S03E11 – zhrnutie epizódy – 91% V dnešnom zhrnutí epizódy si nielen povieme, čo sa odohralo v seriáli Flash, ale aj akú ďalšiu zmenu priniesol Flashpoint a báť by sa mal nielen Barry. Epizóda začína akčne – Barry a Wally (alebo ak chcete Flash a Kid Flash) chytajú […] Posted in Spoilery
  • Čo čaká Flasha po zimnej pauze?10. ledna 2017 Čo čaká Flasha po zimnej pauze? Z dva týždne sa vráti seriál Flash. Po napínavom zimnom finále, ktoré prinieslo novú hrozbu sa môžeme v druhej polovici série tešiť na nové aj staronové postavy, kopu akcie a samozrejme cestovanie časom. Pozrime si však najskôr promo […] Posted in Spoilery
  • Flash – zhrnutie epizódy S03E17 (99%)22. března 2017 Flash – zhrnutie epizódy S03E17 (99%) Táto epizóda je crossoverom (t.j stretom dvoch seriálov Supergirl a Flasha) preto vám v dnešnom zhrnutí nemusia byť všetky postavy známe. Ďalšou zaujímavosťou je, že to bol muzikálový crossover. Epizóda začína pohľadom na smutného […] Posted in Spoilery
  • Flash S03E07 – Zhrnutie epizódy (93%)27. listopadu 2016 Flash S03E07 – Zhrnutie epizódy (93%) Siedma epizóda seriálu Flash predstavila dvoch speedsterov, ukázala ľadovú kráľovnú Caitlin Snow v plnej paráde a zároveň odhalila identitu tajomného Alchemyho. Siedma epizóda začína presne tam, kde skončila šiesta. Flasha drží […] Posted in Spoilery
  • Flash – zhrnutie epizódy 3×10 (94%)29. ledna 2017 Flash – zhrnutie epizódy 3×10 (94%) Barry Allen sa po zimnej prestávke vrátil. A zmenený úvod seriálu naznačuje, čo bude hlavnou zápletkou druhej polovice tretej série. Seriál začína zmenou, ktorú prinieslo zimné finále. Nepočúvame už o tom, ako sa Barry vrátil a žil vo […] Posted in Spoilery

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


X
Přidejte si Kritiky.cz na facebook a žádný článek Vám neunikne.