Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | Tři Týpci | X-Box-hry | Simca's web

Cuky Luky Film - SLOVAMI REŽISÉR A KARLA JANÁKA

Cuky Luky Film - SLOVAMI REŽISÉR A KARLA JANÁKA
Ohodnoťte člá­nek

Cuky a Luky v poda­ní Peti Polnišovej a Zuzany Šebovej roz­hod­ne nie sú na Slovensku, ale ani v Česku, nezná­my­mi posta­va­mi. V relá­cií Kredenc doká­za­li vyni­kaj­úcim spô­so­bom vystih­n­úť a spa­ro­do­vať určitýdruh žen­ských postáv. Vďaka svojmu nad­hľa­du a humo­ru si zís­ka­li obrov­ský počet fan­ú­ši­kov a Peťa so Zuzanou sa neu­spo­ko­ji­li len s tým, že by si z podob­né­ho typu žien uťa­ho­va­li. Podobný druh humo­ru by bol zlýa ťažko by si zís­kal taký veľ­ký počet fan­ú­ši­kov.

Cuky a Luky pra­cujú s inte­li­gent­ným a tref­ným humo­rom, často pou­ží­vajú veľ­mi inte­li­gent­né dia­ló­gy, ktorévšak zhad­zu­je fakt, že sú poda­né posta­va­mi,ktoréim v pod­sta­te nero­zu­mejú. Na Slovensku skrát­ka vzni­kol feno­mén, kto­rý má poten­ci­ál poba­viť nie­len slo­ven­ských divá­kov, ale aj prekročiť hra­ni­ce Slovenska.

Kde inde na sve­te sa stret­la taká­to dvo­ji­ca kome­di­ál­nych herečiek? Existuje množstvo pán­skych kome­di­ál­nych dvo­jíc, ale u žien je nie­čo také­to pomer­ne mimo­ri­a­d­ne. Peťa Polnišováso Zuzanou Šebovou sú však čestnou výnim­kou. A je takmer zázra­kom, že sa tie­to dve mimo­ri­a­d­ne oso­bi­té a talen­to­va­né herečky stret­li a vytvo­ri­li spo­lu kome­di­ál­nu dvo­jicu, ktoráje uni­kát­na nie­len na Slovensku, ale v rám­ci sve­to­vej kome­di­ál­nej scé­ny.

Osobne sa domnie­vam, že táto ženskákomediálna dvo­ji­ca má obrov­ský poten­ci­ál dobyť nie­len kinosá­ly na Slovensku, ale aj za jeho hra­ni­ca­mi. Nielen pre ich nespornýkomediálny talent, ale najmä pre svo­ju jedinečnosť a pre ori­gi­na­li­tu Cuky a Luky, kto­rých arche­ty­pál­ne cha­rak­te­ry by sa v kine­ma­to­gra­fii hľa­da­li len ťaž­ko. Ide skrát­ka o nie­čo nové, výraz­né a skutočne vUpné. Tento film zo všet­kých tých­to dôvo­dov nebe­ri­em len ako pokračovanie úspeš­nej tele­víznej show. Mojím cieľom bolo natočiť cra­zy komé­diu, ktoráby znies­la porov­na­nie s tými naj­lep­ší­mi fil­ma­mi podob­né­ho žán­ru. Komédiu, ktoráby moh­la oslo­viť divá­kov doslo­va po celo­m­sve­te.

Tiskové materiály

Tiskové infor­ma­ce. Většinou od dis­tri­bu­to­rů, ale občas i z tele­vi­zí a fes­ti­va­lů.


Části seriálu: Cuky Luky Film

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

 • Cuky Luky Film - ZABUDNITE NA CUKY A LUKY, AKO ICH POZNÁTE17. května 2017 Cuky Luky Film - ZABUDNITE NA CUKY A LUKY, AKO ICH POZNÁTE Cuky Luky Film je jedinečným projektom v rámci slovenskej kinematografie. Inšpiráciou jeho vzniku bola obľúbená dvojica parodických postáv z televíznej šou, ktorá si berie na mušku istý […]
 • Cuky Luky Film - O filmu17. května 2017 Cuky Luky Film - O filmu Cuky je neuznaná video blogerka s túžbou po sláve, Luky zas celebrita na výslní, ktorá má všetko, čoby si človek mohol priať. Okrem jedinej jednej veci - lásky. Aby Luky získala muža […]
 • Cuky Luky Film - SLOVAMI PRODUCENTA DANA DANGLA17. května 2017 Cuky Luky Film - SLOVAMI PRODUCENTA DANA DANGLA Myšlienke vzniku celovečerného hraného filmu Cuky Luky Film predchádzalo hneď niekoľko skutočností. Už dlhšiu dobu sme uvažovali o natočení žánrovo čistej komédie pre celú rodinu. V rámci […]
 • PEŤA POLNIŠOVÁ (CUKY)18. května 2017 PEŤA POLNIŠOVÁ (CUKY) Zoznámte sa s Cecíliou Kováčovou alias Cuky. Cuky je neuznaná vlogerka, ktorá sa má stať novou slovenskou Miss. K tomu jej má pomôcť Luky, ako však uvidíte, bude to stáť ešte veľa […]
 • Vetřelec: Covenant - VÍTEJTE NA PALUBĚ COVENANTU17. května 2017 Vetřelec: Covenant - VÍTEJTE NA PALUBĚ COVENANTU Ridley Scott od počátku chtěl, aby tekla krev. „Myslím, že Ridleyho první slova byla ‘Bude to tvrdý film ratingu R a budeme potřebovat opravdu hodně filmové krve,” vzpomíná producent […]
 • Vetřelec: Covenant17. května 2017 Vetřelec: Covenant Ve vesmíru váš řev nikdo neslyší. Po téměř čtyřech desetiletích zůstávají tato slova synonymem pro čirou a neúprosnou intenzitu mistrovského díla Ridleyho Scotta, futuristického hororu […]
 • Rychle a zběsile 7 - Vítejte v našem světě: Nové tváře v sérii1. dubna 2015 Rychle a zběsile 7 - Vítejte v našem světě: Nové tváře v sérii Do svých rolí se vrátil celý hvězdný soubor a filmaři opět hledali nové tváře, které by s nimi rezonovaly. V galerii Rychlých zločinců je Owen Shaw nejpůsobivějším soupeřem, s kterým […]
 • Zhrnutie epizódy – Flash S03E22 – 94%17. května 2017 Zhrnutie epizódy – Flash S03E22 – 94% Čas beží Barry... Tím Flash čelí nepríjemnemu faktu, že do smrti Iris ostáva už len 24 hodín. Podarí sa ju Barrymu zachrániť?  Epizóda je situovaná časovo "24 hodín do smrti Iris West". […]
 • RYTMUS sídliskový sen - Obsah/O filmu18. srpna 2015 RYTMUS sídliskový sen - Obsah/O filmu Obsah Prvé reakcie divákov po zhliadnutí filmu na kontrolných projekciách sú vzácne rovnaké. Silné emócie, výraz prekvapenia, že videli niečo neočakávané a potom vzápätí otázka: “To vám […]
 • ZUZANA ŠEBOVÁ (LUKY)18. května 2017 ZUZANA ŠEBOVÁ (LUKY) Víťazstvo v súťaži Miss Slovensko bolo pre Luky vstupenkou do šoubiznisu, ktorý doteraz odmieta opustiť. V jej luxusnom živote však chýba muž, pre ktorého sa Luky pokúsi o nemožné - urobiť […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X
Přidejte si Kritiky.cz na facebook a žádný článek Vám neunikne.
Filmové recenze