Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | Hrajeme.stream | X-Box-hry | Simca's web

Tajemství jejich očí – O FILMU


Jak vyso­ká je cena, kte­rou musí­me pla­tit za posed­lost?

Na to odpo­ví­dá mys­te­ri­óz­ní thriller Tajemství jejich očí, kte­rý se noří hlu­bo­ko do osob­ních témat ztrá­ty, zra­dy a nehy­nou­cí rodi­čov­ské tou­hy napra­vit nevy­slo­vi­tel­nou křiv­du.

Vyšetřovatelka stát­ní­ho návlad­ní­ho Jess Cobb (Julia Roberts), agent FBI Ray Kasten (Chiwetel Ejiofor) a zástup­ky­ně stát­ní­ho návlad­ní­ho Claire Sloan (Nicole Kidman) pat­ří k nej­lep­ším z nej­lep­ších v celém Los Angeles.  Jejich kari­é­ry jsou na vze­stu­pu. Když Jess a Ray dosta­nou za úkol vyšet­řit nález bru­tál­ně zavraž­dě­né mrt­vo­ly poho­ze­né v popel­ni­ci, vzá­pě­tí zjis­tí něco nepřed­sta­vi­tel­ně straš­né­ho – obě­tí je Jessina nezle­ti­lá dce­ra Caroline. Ray a Jess spo­jí síly s Claire, aby dopad­li vra­ha a pře­da­li ho spra­ve­dl­nos­ti. Jenže jejich sna­ha se stře­tá­vá s tvr­dou rea­li­tou: pode­zře­lý je fede­rál­ně chrá­ně­ným svěd­kem, tak­že se rych­le vra­cí zpát­ky na svo­bo­du.

Ani o tři­náct let poz­dě­ji se Ray, Jess a Claire nedo­ká­ží vyrov­nat s násled­ky tragé­die a neú­spě­chu. Ray se vra­cí do Los Angeles, pro­to­že našel novou sto­pu a chce pře­svěd­čit Claire, aby zno­vu ote­vře­la vyšet­řo­vá­ní nedo­ře­še­né­ho pří­pa­du. Společně s Jess nako­nec všich­ni tři pří­sa­ha­jí, že až nasta­ne roz­ho­du­jí­cí chví­le, vez­mou zále­ži­tos­ti do vlast­ních rukou a osob­ně pomstí ohav­ný zlo­čin.

Nikdo z nich však není při­pra­ve­ný na odha­le­ní neče­ka­né­ho šoku­jí­cí­ho tajem­ství.

 V hlav­ních rolích Tajemství jejich očí hra­jí Julia Roberts (oce­ně­ná Oscarem za dra­ma Erin Brockovich), Nicole Kidman (oce­ně­ná Oscarem za dra­ma Hodiny) a Chiwetel Ejiofor (nomi­no­va­ný na Oscara za dra­ma 12 let v řetě­zech).

Scénáristou a reži­sé­rem fil­mu je Billy Ray (Hunger Games, Na odstřel) nomi­no­va­ný na Oscara za scé­nář k dra­ma­tu Kapitán Phillips.

Tiskové materiály

Tiskové infor­ma­ce. Většinou od dis­tri­bu­to­rů, ale občas i z tele­vi­zí a fes­ti­va­lů.


Části seriálu: Tajemství jejich očí

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

 • Tajemství jejich očí – ZE STRÁNEK NA PLÁTNO – Život mezi slovy26. ledna 2016 Tajemství jejich očí – ZE STRÁNEK NA PLÁTNO – Život mezi slovy „Než jsem se stal filmovým scénáristou a režisérem, byl jsem hlavně filmovým fanouškem,“ říká Billy Ray. „Tentokrát se mi chvílemi těžko soustředilo na práci, protože mě při pohledu na monitor napadlo: Bože, to jsou Julia Roberts a Nicole […] Posted in Speciály
 • Tajemství jejich očí – OBSAZENÍ FILMU – Neustálé zvyšování laťky26. ledna 2016 Tajemství jejich očí – OBSAZENÍ FILMU – Neustálé zvyšování laťky „Lidé v Tajemství jejich očí se nechovají jako nějaké filmové postavy. Chovají se jako obyčejní lidé. Já na tom mám jenom malou zásluhu, o většinu se zasloužili herci. Jsou nesmírně talentovaní,“ podotýká Billy Ray. Jako první byl do […] Posted in Speciály
 • Tajemství jejich očí – DALŠÍ HEREC – Základní kostrou je Los Angeles26. ledna 2016 Tajemství jejich očí – DALŠÍ HEREC – Základní kostrou je Los Angeles „Vždycky, když píšu scénář, pokládám si otázku, proč jsou na tom hrdinové špatně a jakým způsobem by se jejich situace mohla ve filmu zlepšit,“ říká režisér Billy Ray. „Podle toho si rozvrhnu scénář. Když se hrdina neprodírá vlastními […] Posted in Speciály
 • Tajemství jejich očí – MUŽ V ZÁKULISÍ – Profesor Billy26. ledna 2016 Tajemství jejich očí – MUŽ V ZÁKULISÍ – Profesor Billy Nicole Kidman tvrdí, že ji příběh zaujal v první chvíli, kdy se o něm dozvěděla. „Málokdy se vám dostane do rukou scénář se třemi silnými hrdiny a ještě silnějším dějem. Billyho znám už nějakou dobu, chtěla jsem s ním spolupracovat a […] Posted in Speciály
 • Tajemství jejich očí – 55 %21. ledna 2016 Tajemství jejich očí – 55 % Režisér a scénárista Billy Ray (nominovaný na Oscara za scénář Kapitána Phillipse) natočil Tajemství jejich očí podle argentinského románu i filmu, který získal pro změnu Oscara pro Nejlepší cizojazyčný film. Vyšetřování vraždy mladé […] Posted in Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…)
 • Rychle a zběsile 7 – Vítejte v našem světě: Nové tváře v sérii1. dubna 2015 Rychle a zběsile 7 – Vítejte v našem světě: Nové tváře v sérii Do svých rolí se vrátil celý hvězdný soubor a filmaři opět hledali nové tváře, které by s nimi rezonovaly. V galerii Rychlých zločinců je Owen Shaw nejpůsobivějším soupeřem, s kterým parta dosud měla tu čest. Jediným smrtícím pohybem […] Posted in Speciály
 • Rychle a zběsile 7 – Nemám přátele. Mám rodinu.1. dubna 2015 Rychle a zběsile 7 – Nemám přátele. Mám rodinu. Tato čtyři slova ilustrují samotnou podstatu ságy Rychle a zběsile, a to díky věrnému týmu filmových postav a partě herců, filmařů a filmového štábu, ze kterých se během sedmi dílů taková rodina v podstatě stala. Na počátku před 15 lety […] Posted in Speciály
 • Rychle a zběsile 7 – Odplata zasahuje domov: Návrat hrdinů1. dubna 2015 Rychle a zběsile 7 – Odplata zasahuje domov: Návrat hrdinů V Rychle a zběsile 7 je gang vržen do nových situací plných početných nepřátel a čelí rostoucím bolestem a přízrakům ze své minulosti. Co se týká další kapitoly Domovy a Brianovy cesty, cílem pro ně byl vždycky návrat domů do Los Angeles […] Posted in Speciály
 • Koleje osudu – 70 %10. března 2014 Koleje osudu – 70 % Jak začátek milostné romance vypadá setkání Erica Lomaxe (Colin Firth) se svou budoucí ženou Patti (Nicole Kidman). Klidně plynoucí příběh zamilovaného stárnoucího muže však postupně narušují vzpomínky na válečné útrapy, které zažil […] Posted in Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…)
 • Šmoulové: Zapomenutá vesnice30. března 2017 Šmoulové: Zapomenutá vesnice             OBSAH              V tomto novém, plně animovaném filmu o Šmoulech se Šmoulinka (Ivana Korolová) po nálezu tajuplné mapy vydává společně se svými nejlepšími kamarády Koumákem (Jakub Prachař), Nešikou (David Gránský) a […] Posted in Speciály

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


X
Přidejte si Kritiky.cz na facebook a žádný článek Vám neunikne.