Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | Tři Týpci | X-Box-hry | Simca's web

Tajemství jejich očí - O FILMU

Tajemství jejich očí - O FILMU
Ohodnoťte člá­nek

Jak vyso­ká je cena, kte­rou musí­me pla­tit za posed­lost?

Na to odpo­ví­dá mys­te­ri­óz­ní thriller Tajemství jejich očí, kte­rý se noří hlu­bo­ko do osob­ních témat ztrá­ty, zra­dy a nehy­nou­cí rodi­čov­ské tou­hy napra­vit nevy­slo­vi­tel­nou křiv­du.

Vyšetřovatelka stát­ní­ho návlad­ní­ho Jess Cobb (Julia Roberts), agent FBI Ray Kasten (Chiwetel Ejiofor) a zástup­ky­ně stát­ní­ho návlad­ní­ho Claire Sloan (Nicole Kidman) pat­ří k nej­lep­ším z nej­lep­ších v celém Los Angeles.  Jejich kari­é­ry jsou na vze­stu­pu. Když Jess a Ray dosta­nou za úkol vyšet­řit nález bru­tál­ně zavraž­dě­né mrt­vo­ly poho­ze­né v popel­ni­ci, vzá­pě­tí zjis­tí něco nepřed­sta­vi­tel­ně straš­né­ho – obě­tí je Jessina nezle­ti­lá dce­ra Caroline. Ray a Jess spo­jí síly s Claire, aby dopad­li vra­ha a pře­da­li ho spra­ve­dl­nos­ti. Jenže jejich sna­ha se stře­tá­vá s tvr­dou rea­li­tou: pode­zře­lý je fede­rál­ně chrá­ně­ným svěd­kem, tak­že se rych­le vra­cí zpát­ky na svo­bo­du.

Ani o tři­náct let poz­dě­ji se Ray, Jess a Claire nedo­ká­ží vyrov­nat s násled­ky tragé­die a neú­spě­chu. Ray se vra­cí do Los Angeles, pro­to­že našel novou sto­pu a chce pře­svěd­čit Claire, aby zno­vu ote­vře­la vyšet­řo­vá­ní nedo­ře­še­né­ho pří­pa­du. Společně s Jess nako­nec všich­ni tři pří­sa­ha­jí, že až nasta­ne roz­ho­du­jí­cí chví­le, vez­mou zále­ži­tos­ti do vlast­ních rukou a osob­ně pomstí ohav­ný zlo­čin.

Nikdo z nich však není při­pra­ve­ný na odha­le­ní neče­ka­né­ho šoku­jí­cí­ho tajem­ství.

 V hlav­ních rolích Tajemství jejich očí hra­jí Julia Roberts (oce­ně­ná Oscarem za dra­ma Erin Brockovich), Nicole Kidman (oce­ně­ná Oscarem za dra­ma Hodiny) a Chiwetel Ejiofor (nomi­no­va­ný na Oscara za dra­ma 12 let v řetě­zech).

Scénáristou a reži­sé­rem fil­mu je Billy Ray (Hunger Games, Na odstřel) nomi­no­va­ný na Oscara za scé­nář k dra­ma­tu Kapitán Phillips.

Tiskové materiály

Tiskové infor­ma­ce. Většinou od dis­tri­bu­to­rů, ale občas i z tele­vi­zí a fes­ti­va­lů.


Části seriálu: Tajemství jejich očí

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

 • Tajemství jejich očí - ZE STRÁNEK NA PLÁTNO - Život mezi slovy26. ledna 2016 Tajemství jejich očí - ZE STRÁNEK NA PLÁTNO - Život mezi slovy „Než jsem se stal filmovým scénáristou a režisérem, byl jsem hlavně filmovým fanouškem,“ říká Billy Ray. „Tentokrát se mi chvílemi těžko soustředilo na práci, protože mě při pohledu na […]
 • Tajemství jejich očí - OBSAZENÍ FILMU - Neustálé zvyšování laťky26. ledna 2016 Tajemství jejich očí - OBSAZENÍ FILMU - Neustálé zvyšování laťky „Lidé v Tajemství jejich očí se nechovají jako nějaké filmové postavy. Chovají se jako obyčejní lidé. Já na tom mám jenom malou zásluhu, o většinu se zasloužili herci. Jsou nesmírně […]
 • Tajemství jejich očí - DALŠÍ HEREC - Základní kostrou je Los Angeles26. ledna 2016 Tajemství jejich očí - DALŠÍ HEREC - Základní kostrou je Los Angeles „Vždycky, když píšu scénář, pokládám si otázku, proč jsou na tom hrdinové špatně a jakým způsobem by se jejich situace mohla ve filmu zlepšit,“ říká režisér Billy Ray. „Podle toho si […]
 • Tajemství jejich očí - MUŽ V ZÁKULISÍ - Profesor Billy26. ledna 2016 Tajemství jejich očí - MUŽ V ZÁKULISÍ - Profesor Billy Nicole Kidman tvrdí, že ji příběh zaujal v první chvíli, kdy se o něm dozvěděla. „Málokdy se vám dostane do rukou scénář se třemi silnými hrdiny a ještě silnějším dějem. Billyho znám už […]
 • Tajemství jejich očí - 55 %21. ledna 2016 Tajemství jejich očí - 55 % Režisér a scénárista Billy Ray (nominovaný na Oscara za scénář Kapitána Phillipse) natočil Tajemství jejich očí podle argentinského románu i filmu, který získal pro změnu Oscara pro […]
 • Rychle a zběsile 7 - Vítejte v našem světě: Nové tváře v sérii1. dubna 2015 Rychle a zběsile 7 - Vítejte v našem světě: Nové tváře v sérii Do svých rolí se vrátil celý hvězdný soubor a filmaři opět hledali nové tváře, které by s nimi rezonovaly. V galerii Rychlých zločinců je Owen Shaw nejpůsobivějším soupeřem, s kterým […]
 • Rychle a zběsile 7 - Nemám přátele. Mám rodinu.1. dubna 2015 Rychle a zběsile 7 - Nemám přátele. Mám rodinu. Tato čtyři slova ilustrují samotnou podstatu ságy Rychle a zběsile, a to díky věrnému týmu filmových postav a partě herců, filmařů a filmového štábu, ze kterých se během sedmi dílů taková […]
 • Rychle a zběsile 7 - Odplata zasahuje domov: Návrat hrdinů1. dubna 2015 Rychle a zběsile 7 - Odplata zasahuje domov: Návrat hrdinů V Rychle a zběsile 7 je gang vržen do nových situací plných početných nepřátel a čelí rostoucím bolestem a přízrakům ze své minulosti. Co se týká další kapitoly Domovy a Brianovy cesty, […]
 • Koleje osudu - 70 %10. března 2014 Koleje osudu - 70 % Jak začátek milostné romance vypadá setkání Erica Lomaxe (Colin Firth) se svou budoucí ženou Patti (Nicole Kidman). Klidně plynoucí příběh zamilovaného stárnoucího muže však postupně […]
 • Šmoulové: Zapomenutá vesnice30. března 2017 Šmoulové: Zapomenutá vesnice             OBSAH              V tomto novém, plně animovaném filmu o Šmoulech se Šmoulinka (Ivana Korolová) po nálezu tajuplné mapy vydává společně se svými nejlepšími kamarády […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X
STAR WARS 8: POSLEDNÍ Z JEDIŮ
STAR WARS 8: POSLEDNÍ Z JEDIŮ (2 BLU-RAY) - LIMITOVANÁ EDICE PRVNÍ ŘÁDSTAR WARS 8: POSLEDNÍ Z JEDIŮ (2 BLU-RAY) - LIMITOVANÁ EDICE ODPOR