Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | X-Box-hry | Simca's web

REVENANT Zmrtvýchvstání – TOM HARDY jako JOHN FITZGERALD

Hodnocení článku:
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Nahrávám...


Temným opa­kem cesty Hugh Glasse je pád Johna Fitzgeralda do para­noi, obvi­ňo­vání a hoř­kosti. Do role Fitzgeralda, který Glasse zradí, Iñárritu obsa­dil ang­lic­kého herce Toma Hardyho. Hardy na sebe upo­zor­nil kon­trast­ními rolemi, jako byl Eames ve sno­vém světě snímku Počátek Christophera Nolana nebo svým tri­um­fál­ním výko­nem ve filmu Locke. Iñárritu říká: “Tom hraje Fitzgeralda, muže plného před­sudků. Má raně­nou duši, obává se dru­hých, není scho­pen zůstat ote­vřený a při­jmout jina­kost. Tom mu dodává finesu, kte­rou je obtížné najít,” pokra­čuje Iñárritu. Je tak hezký, tak dobře sta­věný, tak mocný a silný, ale záro­veň dokáže být velmi křehký a to je to, co ho dělá tak uni­kát­ním.”

Hardy se stal neu­vě­ři­tel­ným pro­tiv­ní­kem. “Fitzgerald je velmi zají­mavá postava, pro­tože rozu­míte jeho moti­vaci. Tady stojí tento muž, který nemá nic, a který dou­fal, že se stane sou­částí lukra­tiv­ního pod­ni­kání. A najed­nou se všechny jeho plány během jediné vte­řiny vytra­tily. Takže se snaží pře­žít. Je to o tom – zabít nebo být zabit – a Glass mu stojí v cestě,” říká DiCaprio. “Fitzgerald je také pře­ži­vší, ale naroz­díl od Glasse k tomu dospěje jiným způ­so­bem. Rozhodne se stát zabi­já­kem.”

Pokračuje: “Tom je někdo, s kým jsem dříve již pra­co­val a jsem jeho vel­kým fanouš­kem. Myslím, že je to jeden z nejdy­na­mič­těj­ších herců sou­čas­nosti a jeho odhod­lání ztvár­nit tuto postavu bylo neu­vě­ři­telně vzru­šu­jící. Má v sobě syro­vou kru­tost, která je tak sku­tečná; a to bylo napro­sto zásadní a kon­tras­to­valo to s mou posta­vou. Není to typický padouch. Tito dva muži doka­zují svou sílu dvěma zcela odliš­nými způ­soby.”

Domhnall Gleeson ztě­les­nil postavu kapi­tána Henryho, který si uvě­domí, že byl Fitzgeraldem pod­ve­den. “Tom dodal Fitzgeraldovi břit­kost, nikdy nevíte, jak se roz­hodne,” říká Gleeson. “Moje postava se cítí být Fitzgeraldem pora­žená, ale pak si začne stát za svým a neu­stoupí – bylo opravdu vzru­šu­jící posta­vit se Tomovi čelem.”

Tiskové materiály

Tiskové infor­mace. Většinou od dis­tri­bu­torů, ale občas i z tele­vizí a fes­ti­valů.


Části seriálu: REVENANT Zmrtvýchvstání

Koment...

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

 • REVENANT Zmrtvýchvstání5. ledna 2016 REVENANT Zmrtvýchvstání Snímek REVENANT je inspirovaný skutečnými událostmi. Vypráví epický příběh o přežití a lidské transformaci v divoké přírodě amerického západu. Během výpravy do nezmapované divočiny je legendární lovec Hugh Glass (Leonardo DiCaprio) […] Posted in Speciály
 • REVENANT Zmrtvýchvstání – LEONARDO DICAPRIO JAKO HUGH GLASS5. ledna 2016 REVENANT Zmrtvýchvstání – LEONARDO DICAPRIO JAKO HUGH GLASS Leonardo DiCaprio ztvárnil kaleidoskopickou škálu postav - od Howarda Hughese přes Jay Gatsbyho až po rozmařilého Jordana Belforta ve snímku Vlk z Wall Street - ale role Hugha Glasse pro něj představovala zcela novou výzvu, která herce […] Posted in Speciály
 • REVENANT Zmrtvýchvstání – LOVCI KOŽEŠIN – PŮVODNÍ OBCHODNÍCI ZE ZÁPADU5. ledna 2016 REVENANT Zmrtvýchvstání – LOVCI KOŽEŠIN – PŮVODNÍ OBCHODNÍCI ZE ZÁPADU Historie amerického obchodu s kožešinou není dlouhá, avšak stěžejní, plná odvážných příběhů, ale také závažných destrukcí. I když obchod s kožešinami dal vzniknout romantickému předobrazu horalů jako - zidealizovaných samotářů, stejně […] Posted in Speciály
 • REVENANT Zmrtvýchvstání – HERCI VE VEDLEJŠÍCH ROLÍCH5. ledna 2016 REVENANT Zmrtvýchvstání – HERCI VE VEDLEJŠÍCH ROLÍCH Domhnall Gleeson jako kapitán Henry Domhnall Gleeson, rychle stoupající irská herecká hvězda, který se v letošním roce objevil ve snímku Brooklyn, přijal roli kapitána Andrewa Henryho, skutečné historické postavy. Henry byl jedním ze […] Posted in Speciály
 • REVENANT Zmrtvýchvstání – LEGENDA O HUGHU GLASSOVI5. ledna 2016 REVENANT Zmrtvýchvstání – LEGENDA O HUGHU GLASSOVI Již po dvě století patří příběh Hugha Glasse k těm nejúžasnějším příběhům o lidech, kteří dokázali překonat všechny limity lidského těla a mysli. Narodil se v roce 1773 ve Philadelphii. O jeho raném životě se ví málo. Obecně se věří, že […] Posted in Speciály
 • REVENANT Zmrtvýchvstání – PRAPŮVODNÍ A AUTENTICKÉ: KOSTÝMY5. ledna 2016 REVENANT Zmrtvýchvstání – PRAPŮVODNÍ A AUTENTICKÉ: KOSTÝMY Muži z hor a jejich podoba se stali americkou ikonou, ale pro REVENANT chtěla kostýmní výtvarnice Jacqueline Westová (Argo, Podivuhodný případ Benjamina Buttona) zajít za hranice klišé. Westová poznamenává, že s legendou o Glassovi […] Posted in Speciály
 • REVENANT Zmrtvýchvstání – JAK PŘEŽÍT ZMRTVÝCHVSTÁNÍ5. ledna 2016 REVENANT Zmrtvýchvstání – JAK PŘEŽÍT ZMRTVÝCHVSTÁNÍ Během natáčení v exteriérech v Kanadě a v Argentině - ve sněhu, větru a často ve vysoké nadmořské výšce, herci a filmový štáb čelili stejnému nebezpečí a podmínkám jako lidé žijící v tomto regionu v Jižní Dakotě v roce 1823. To byl záměr. […] Posted in Speciály
 • REVENANT Zmrtvýchvstání – Kde špatné znamená dobré: filmová výprava5. ledna 2016 REVENANT Zmrtvýchvstání – Kde špatné znamená dobré: filmová výprava Aby zachytil svět tak, jak vypadal v roce 1823, Iñárritu spolupracoval s filmovým výtvarníkem Jackem Fiskem. Fiskovi nejsou výpravné filmy cizí. Pracoval na snímku Až na krev Paula Thomase Andersona a na Stromu života Terence Malicka, ale […] Posted in Speciály
 • REVENANT Zmrtvýchvstání – MALOVÁNÍ REVENANTU5. ledna 2016 REVENANT Zmrtvýchvstání – MALOVÁNÍ REVENANTU Po dokončení Birdmana režisér Alejandro G. Iñárritu uplatnil svou vášeň pro dokonalou filmařinu v novém světě snímku REVENANT. Spolu se svým dlouholetým kameramanem Emmanuelem “Chivem” Lubezkim, udělal několik klíčových rozhodnutí, která […] Posted in Speciály
 • REVENANT Zmrtvýchvstání – SLOVNÍČEK5. ledna 2016 REVENANT Zmrtvýchvstání – SLOVNÍČEK ARIKARA: Indiáni z kmene Arikara (nebo také Ree) si mezi sebou říkali Sahnish. Žili v ústí řek Grand a Missouri v místech dnešní Severní Dakoty. Měli složitou obřadní kulturu a bohatou obchodní síť. Nakonec narazili na zájmy společnosti […] Posted in Speciály

X

Přidejte si Kritiky.cz na Váš facebook.