Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | Hrajeme.stream | X-Box-hry | Simca's web

REVENANT Zmrtvýchvstání – TOM HARDY jako JOHN FITZGERALD


Temným opa­kem cesty Hugh Glasse je pád Johna Fitzgeralda do para­noi, obvi­ňo­vá­ní a hoř­kos­ti. Do role Fitzgeralda, kte­rý Glasse zra­dí, Iñárritu obsa­dil ang­lic­ké­ho her­ce Toma Hardyho. Hardy na sebe upo­zor­nil kon­trast­ní­mi role­mi, jako byl Eames ve sno­vém svě­tě sním­ku Počátek Christophera Nolana nebo svým tri­um­fál­ním výko­nem ve fil­mu Locke. Iñárritu říká: “Tom hra­je Fitzgeralda, muže plné­ho před­sud­ků. Má raně­nou duši, obá­vá se dru­hých, není scho­pen zůstat ote­vře­ný a při­jmout jina­kost. Tom mu dodá­vá fine­su, kte­rou je obtíž­né najít,” pokra­ču­je Iñárritu. Je tak hez­ký, tak dobře sta­vě­ný, tak moc­ný a sil­ný, ale záro­veň doká­že být vel­mi křeh­ký a to je to, co ho dělá tak uni­kát­ním.”

Hardy se stal neu­vě­ři­tel­ným pro­tiv­ní­kem. “Fitzgerald je vel­mi zají­ma­vá posta­va, pro­to­že rozu­mí­te jeho moti­va­ci. Tady sto­jí ten­to muž, kte­rý nemá nic, a kte­rý dou­fal, že se sta­ne sou­čás­tí lukra­tiv­ní­ho pod­ni­ká­ní. A najed­nou se všech­ny jeho plá­ny během jedi­né vte­ři­ny vytra­ti­ly. Takže se sna­ží pře­žít. Je to o tom – zabít nebo být zabit – a Glass mu sto­jí v ces­tě,” říká DiCaprio. “Fitzgerald je také pře­ži­vší, ale naroz­díl od Glasse k tomu dospě­je jiným způ­so­bem. Rozhodne se stát zabi­já­kem.”

Pokračuje: “Tom je někdo, s kým jsem dří­ve již pra­co­val a jsem jeho vel­kým fanouš­kem. Myslím, že je to jeden z nejdy­na­mič­těj­ších her­ců sou­čas­nos­ti a jeho odhod­lá­ní ztvár­nit tuto posta­vu bylo neu­vě­ři­tel­ně vzru­šu­jí­cí. Má v sobě syro­vou kru­tost, kte­rá je tak sku­teč­ná; a to bylo napro­s­to zásad­ní a kon­tras­to­va­lo to s mou posta­vou. Není to typic­ký padou­ch. Tito dva muži doka­zu­jí svou sílu dvě­ma zce­la odliš­ný­mi způ­soby.”

Domhnall Gleeson ztě­les­nil posta­vu kapi­tá­na Henryho, kte­rý si uvě­do­mí, že byl Fitzgeraldem pod­ve­den. “Tom dodal Fitzgeraldovi břit­kost, nikdy neví­te, jak se roz­hod­ne,” říká Gleeson. “Moje posta­va se cítí být Fitzgeraldem pora­že­ná, ale pak si začne stát za svým a neu­stou­pí – bylo oprav­du vzru­šu­jí­cí posta­vit se Tomovi čelem.”

Tiskové materiály

Tiskové infor­ma­ce. Většinou od dis­tri­bu­to­rů, ale občas i z tele­vi­zí a fes­ti­va­lů.


Části seriálu: REVENANT Zmrtvýchvstání

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

 • REVENANT Zmrtvýchvstání5. ledna 2016 REVENANT Zmrtvýchvstání Snímek REVENANT je inspirovaný skutečnými událostmi. Vypráví epický příběh o přežití a lidské transformaci v divoké přírodě amerického západu. Během výpravy do nezmapované divočiny je legendární lovec Hugh Glass (Leonardo DiCaprio) […] Posted in Speciály
 • REVENANT Zmrtvýchvstání – LEONARDO DICAPRIO JAKO HUGH GLASS5. ledna 2016 REVENANT Zmrtvýchvstání – LEONARDO DICAPRIO JAKO HUGH GLASS Leonardo DiCaprio ztvárnil kaleidoskopickou škálu postav - od Howarda Hughese přes Jay Gatsbyho až po rozmařilého Jordana Belforta ve snímku Vlk z Wall Street - ale role Hugha Glasse pro něj představovala zcela novou výzvu, která herce […] Posted in Speciály
 • REVENANT Zmrtvýchvstání – LOVCI KOŽEŠIN – PŮVODNÍ OBCHODNÍCI ZE ZÁPADU5. ledna 2016 REVENANT Zmrtvýchvstání – LOVCI KOŽEŠIN – PŮVODNÍ OBCHODNÍCI ZE ZÁPADU Historie amerického obchodu s kožešinou není dlouhá, avšak stěžejní, plná odvážných příběhů, ale také závažných destrukcí. I když obchod s kožešinami dal vzniknout romantickému předobrazu horalů jako - zidealizovaných samotářů, stejně […] Posted in Speciály
 • REVENANT Zmrtvýchvstání – HERCI VE VEDLEJŠÍCH ROLÍCH5. ledna 2016 REVENANT Zmrtvýchvstání – HERCI VE VEDLEJŠÍCH ROLÍCH Domhnall Gleeson jako kapitán Henry Domhnall Gleeson, rychle stoupající irská herecká hvězda, který se v letošním roce objevil ve snímku Brooklyn, přijal roli kapitána Andrewa Henryho, skutečné historické postavy. Henry byl jedním ze […] Posted in Speciály
 • REVENANT Zmrtvýchvstání – PRAPŮVODNÍ A AUTENTICKÉ: KOSTÝMY5. ledna 2016 REVENANT Zmrtvýchvstání – PRAPŮVODNÍ A AUTENTICKÉ: KOSTÝMY Muži z hor a jejich podoba se stali americkou ikonou, ale pro REVENANT chtěla kostýmní výtvarnice Jacqueline Westová (Argo, Podivuhodný případ Benjamina Buttona) zajít za hranice klišé. Westová poznamenává, že s legendou o Glassovi […] Posted in Speciály
 • REVENANT Zmrtvýchvstání – LEGENDA O HUGHU GLASSOVI5. ledna 2016 REVENANT Zmrtvýchvstání – LEGENDA O HUGHU GLASSOVI Již po dvě století patří příběh Hugha Glasse k těm nejúžasnějším příběhům o lidech, kteří dokázali překonat všechny limity lidského těla a mysli. Narodil se v roce 1773 ve Philadelphii. O jeho raném životě se ví málo. Obecně se věří, že […] Posted in Speciály
 • REVENANT Zmrtvýchvstání – JAK PŘEŽÍT ZMRTVÝCHVSTÁNÍ5. ledna 2016 REVENANT Zmrtvýchvstání – JAK PŘEŽÍT ZMRTVÝCHVSTÁNÍ Během natáčení v exteriérech v Kanadě a v Argentině - ve sněhu, větru a často ve vysoké nadmořské výšce, herci a filmový štáb čelili stejnému nebezpečí a podmínkám jako lidé žijící v tomto regionu v Jižní Dakotě v roce 1823. To byl záměr. […] Posted in Speciály
 • REVENANT Zmrtvýchvstání – Kde špatné znamená dobré: filmová výprava5. ledna 2016 REVENANT Zmrtvýchvstání – Kde špatné znamená dobré: filmová výprava Aby zachytil svět tak, jak vypadal v roce 1823, Iñárritu spolupracoval s filmovým výtvarníkem Jackem Fiskem. Fiskovi nejsou výpravné filmy cizí. Pracoval na snímku Až na krev Paula Thomase Andersona a na Stromu života Terence Malicka, ale […] Posted in Speciály
 • REVENANT Zmrtvýchvstání – MALOVÁNÍ REVENANTU5. ledna 2016 REVENANT Zmrtvýchvstání – MALOVÁNÍ REVENANTU Po dokončení Birdmana režisér Alejandro G. Iñárritu uplatnil svou vášeň pro dokonalou filmařinu v novém světě snímku REVENANT. Spolu se svým dlouholetým kameramanem Emmanuelem “Chivem” Lubezkim, udělal několik klíčových rozhodnutí, která […] Posted in Speciály
 • REVENANT Zmrtvýchvstání – SLOVNÍČEK5. ledna 2016 REVENANT Zmrtvýchvstání – SLOVNÍČEK ARIKARA: Indiáni z kmene Arikara (nebo také Ree) si mezi sebou říkali Sahnish. Žili v ústí řek Grand a Missouri v místech dnešní Severní Dakoty. Měli složitou obřadní kulturu a bohatou obchodní síť. Nakonec narazili na zájmy společnosti […] Posted in Speciály

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


X
Přidejte si Kritiky.cz na facebook a žádný článek Vám neunikne.