Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | X-Box-hry | Simca's web

Moderní podoba klasického hororu – Anna Geislerová a Daniela Kolářová v neobvyklých rolích a nečekaném žánru…

Hodnocení článku:
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Nahrávám...


Přestože titul filmu odka­zuje k slavné básni Karla Jaromíra Erbena, inspi­race pro fil­mový pří­běh, zasa­zený do sou­čas­nosti, je velmi volná. V cen­tru pří­běhu ode­hrá­va­jí­cího se v upro­střed hor­kého léta v malé ves­nici, žijící svým neměn­ným rytmem, je mladá žena donu­cená bojo­vat s nepřízní osudu i vlast­ními pří­zraky.

Eliška s malou dcer­kou se po mnoha letech vrací do rodné ves­nice svého muže, aby se zde poku­sila o nový začá­tek. Kromě vlíd­ného při­jetí sou­sedů ji tu však čeká i setkání s místní podi­vín­kou, ženou, která ve své poma­tené mysli vleče tíhu vlast­ního dáv­ného neštěstí.  Kolem Elišky, vysta­vené trau­ma­tům z osa­mě­losti a postupně vysi­lo­vané boji s neko­neč­nými úřed­ními ste­re­o­typy, se postupně začí­nají spřá­dat sítě pro­kletí. Podaří se Elišce zachrá­nit sebe i dceru před mys­te­ri­óz­ním zlem dřív, než ji zcela ovládne stín Polednice a nebo vlastní šílen­ství?

Vedle Anny Geislerové a Daniely Kolářové vytvo­řili další role Karolína Lipowská, která hraje dcerku Anetku, Jiří Štrébl, Marie Ludvíková, Zděněk Mucha, Halka Třešňáková nebo Tomáš Bambušek.

Tvůrčí dvo­jice Michal Samir (scé­nárista) a Matěj Chlupáček (pro­du­cent) k rea­li­zaci filmu Polednice při­zvala debu­tu­jí­cího reži­séra Jiřího Sádka, absol­venta Akademie M. Ondříčka v Písku, který na sebe upo­zor­nil krát­ko­me­tráž­ními snímky Neříkej hopPan Pozdě. Za kameru filmu Polednice se posta­vil jeden z před­ních čes­kých kame­ra­manů Saša Šurkala. Zajímavostí je, že na filmu půso­bil bývalý peda­gog Michala Samira z brit­ského Drama Center James Kemp, který kou­čo­val řadu zná­mých herců jako Tom Hardy, Michael Fassbender a mnoho dal­ších. Kromě Ani Geislerové pra­co­val na hle­dání polohy role také s Danielou Kolářovou a pře­de­vším s malou herec­kou před­sta­vi­tel­kou Karolínou Lipowskou, která hraje Eliščinu dceru Anetku.

Do kin film uvádí spo­leč­nost FALCON.

Ticho.

V domě je čím dál tím větší horko.

Ticho.

BUCH! BUCH! BUCH!

Cosi třikrát uhodí do dveří.

Eliška pomaličku sundá Anetku z linky a postaví ji do kouta.

Pak udělá dva opa­trné kroky ke dveřím. Naslouchá.

A pak –

– Pak se ozve hlas, který je hla­sitý, zuřivý, sípavý a

nelid­sky děsivý…

Tiskové materiály

Tiskové infor­mace. Většinou od dis­tri­bu­torů, ale občas i z tele­vizí a fes­ti­valů.


Části seriálu: Polednice

Koment...

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

  • Polednice – 55 %26. února 2016 Polednice – 55 % Polednice dvéře zlehka odmyká a strach proběhne celým domem až k matce, která si neví rady se svým dítětem, ani sama se sebou. Postava z Erbenovy balady má v sobě stále dost tajemna, které působí i v současné době. Jen je potřeba nalézt […] Posted in Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…)
  • Polednice vystrašila novináře13. února 2016 Polednice vystrašila novináře Tvůrci nového českého filmu představili novinářům film, jehož scénář vychází ze známé tragické básně K.J.Erbena. Lehce hororový filmový příběh se odehrává v malé vesničce, kde čas plyne zvolna a téměř v poklidu. To však neznamená, že […] Posted in Filmové premiéry
  • Čtyři slunce 50 %28. února 2012 Čtyři slunce 50 % Kdo bude mít slunce v duši, ten bude šťastný? Pomůže nám víra v tajemné síly přírody vyřešit problémy reálného života? Tak tohle se mi motalo v hlavě, když jsem sledovala nový film Bohdana Slámy . Příběh jedné rodiny a jejich přátel z […] Posted in Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…)
  • Ve stínu (2012)10. června 2013 Ve stínu (2012) David Ondříček patří - snad spravedlivě - mezi přední české filmaře. Jeho "Šeptej" je pro mě dodnes synonymem generačního filmu. A co poslední dílo "Ve stínu"? Ondříček tu má opět své oblíbené herce (Trojan, Babčáková, Taclík,...) a […] Posted in Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…)
  • Pouta22. června 2016 Pouta Vztek, prázdnota, posedlost, útěk. Československo, osmdesátá léta. Antonín, příslušník tajné policie v sobě má obrovský nezacílený vztek a všechno kolem - práce i rodinný život - ho ubíjí a nudí. Upne se na pro něj nedosažitelnou dívku […] Posted in Filmy online
  • Čtyři slunce (2012)25. března 2012 Čtyři slunce (2012) Režisér Bohdan Sláma se nám vrátil na plátna kin se svým novým snímkem. Jedná se o typickou "slámovinu", tedy o film, který primárně pojednává o společenských ztroskotancích, outsiderech, kteří si tak nějak vzájemně komplikují už tak dost […] Posted in Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…)
  • Alois Nebel – online5. prosince 2014 Alois Nebel – online Podívejte se na první film, který můžete vidět přímo z Vašeho PC. Posted in Filmy online
  • Karolína Lipowská18. února 2016 Karolína Lipowská „Karolína, to je naše turbína,“ říká její filmová maminka. „Dostat takové dítě jako partnera, je vždycky výhra. Má v sobě dravost a ohromnou touhu po dobrém výsledku.“ Karolínu objevila castingová režisérka Maja Hamplová při hledání […] Posted in Rozhovory
  • Rozhovor s režisérem Jiřím Sádkem18. února 2016 Rozhovor s režisérem Jiřím Sádkem Film Polednice je moderním hororem odehrávajícím se ve dne. Název sice evokuje variaci známé balady Karla Jaromíra Erbena, ale inspirace touto básní je velmi volná. Co vás tedy na tomto tématu tak fascinovalo, jak jste na něj přišel a co […] Posted in Rozhovory
  • Ve stínu – 67 %5. září 2012 Ve stínu – 67 % Detektivní případ, který musí řešit kapitán Hakl, začíná pěkným vyloupením trezoru. Zdá se, že stačí zapátrat v policejní kartotéce, a lupič bude rychle dopaden. U židovského kasaře  Kirsche najde policie část lupu a všechno hraje proti […] Posted in Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…)

X

Přidejte si Kritiky.cz na Váš facebook.