Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | Tři Týpci | X-Box-hry | Simca's web

Deadpool - ZA VŠE MOHOU JIZVY

Deadpool - ZA VŠE MOHOU JIZVY
Ohodnoťte člá­nek

Slavný bás­ník kdy­si napsal “…ty nej­sil­něj­ší osob­nos­ti jsou cej­cho­va­né jizva­mi” - což jis­tě pla­tí o Deadpoolovi, jehož zne­tvo­ře­ný obli­čej se stal výsled­kem hrůz­né­ho expe­ri­men­tu, kte­rý pod­stou­pil. Stejně tak pla­tí poznám­ka jeho kama­rá­da Weasela: “V obli­če­ji vypa­dáš jako Freddy Krueger - topo­gra­fic­ká mapa Utahu.”

Na pla­ce Reynolds nosil iko­nic­ký čer­ve­ný oblek jako sym­bol cti a zvy­kal si na Deadpoolovy jizvy se stej­ným smys­lem pro spří­z­ně­nost a obdiv. Když si Reynolds sun­dá mas­ku Deadpoola popr­vé a odha­lí svou zne­tvo­ře­nou tvář, máte s ním sou­cit. Je to oka­mžik, kte­rý sku­teč­ně tuto posta­vu zlidš­ťu­je. Přestože doká­že být ohav­ný a agre­siv­ní, v tom­to momen­tu neskrý­vá zra­ni­tel­nost.

“Ryan a já jsme si uži­li spous­tu legra­ce se scé­nou, kdy Wade Weaselovi popr­vé uká­že svou zjiz­ve­nou tvář,” vzpo­mí­ná T. J. Miller. “Je to doce­la děsi­vý pohled. Bylo pro mě těž­ké mlu­vit s Ryanem, když měl na sobě  make-up. Přišel za mnou a řekl něco jako “T.J., víš, jsem tak osa­mě­lý. Potřebuji na pla­ce pří­te­le. A já na to, “Jdi ode mě! Tvoje tvář vypa­dá jako jízd­ní plá­nek do pekel.”

Vedoucí make-upového oddě­le­ní, Bill Corso, spo­lu­pra­co­val s tech­no­lo­gy z kre­a­tiv­ní­ho vývo­je postav, aby spo­leč­ně vytvo­ři­li straš­li­vý vzhled Deadpoola. “Udělali jsme něko­lik tes­tů a návrhů, sna­ži­li jsme se při­jít s iko­nic­kou posta­vou, neje­nom s chláp­kem, kte­rý je zne­tvo­ře­ný,” vysvět­lu­je Corso. “Věděl jsem, že v Ryanově podá­ní by Deadpool oplý­val urči­tým kouz­lem a drs­nos­tí. Vzali jsme jeho rysy a zdů­raz­ni­li je. Trochu jsme všech­no pře­krou­ti­li, tak­že ve výsled­ku to je stá­le Ryan, ale upra­ve­ná, zmu­to­va­ná ver­ze.”

 Corso nako­nec vytvo­řil sérii ten­kých sili­ko­no­vých pro­téz, kte­ré byly prů­svit­né a odha­li­ly sva­ly, krev a tkáň pod kůží. “Ryan měl na hla­vě 10 ten­kých sili­ko­no­vých vrs­tev,” vysvět­lu­je Corso. “Pak si to vyná­sob­te pro scé­nu, kdy Deadpool boju­je s Edem Skreinem v roli Ajaxe v jeho labo­ra­to­ři. Je to suro­vý, bru­tál­ní boj, bez odě­vu, bez vycpá­vek. Působí to reál­ně!“

Tiskové materiály

Tiskové infor­ma­ce. Většinou od dis­tri­bu­to­rů, ale občas i z tele­vi­zí a fes­ti­va­lů.


Části seriálu: Deadpool

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

  • Deadpool - PŘÁTELÉ, NEPŘÁTELÉ, MILENCI A MUTANTI7. února 2016 Deadpool - PŘÁTELÉ, NEPŘÁTELÉ, MILENCI A MUTANTI Ve skutečnosti Millerovo filmové vyprávění vyvolává soucit se všemi protagonisty. Nejvíce ze všeho tomu tak je v případě dojemného milostného vztahu mezi Wadem a Vanessou Carlysle, kteří […]
  • Deadpool - "... NÁSILNÉ SCÉNY, HRUBÝ JAZYK, NAHOTA SPOJENÁ SE SEXUALITOU”7. února 2016 Deadpool - "... NÁSILNÉ SCÉNY, HRUBÝ JAZYK, NAHOTA SPOJENÁ SE SEXUALITOU” Deadpoolovy souboje, vášnivé milostné scény mezi Wadem a Vanessou a Deadpoolova non-stop barvitá verbální stylistika - to vše přispívá k filmovému hodnocení R-rating (film je přístupný […]
  • Deadpool7. února 2016 Deadpool DEADPOOL, inspirovaný jedním z nejméně tradičních anti-hrdinů marvelovských komiksů, vypráví příběh bývalého člena speciálních jednotek, který se stal žoldákem. Wade Wilson byl podroben […]
  • Deadpool - JE TO ZÁBAVA, DOKUD VÁS NEPROBODNOU JAPONSKÝM MEČEM7. února 2016 Deadpool - JE TO ZÁBAVA, DOKUD VÁS NEPROBODNOU JAPONSKÝM MEČEM Realizace netradičních superhrdinských kousků, vytvořila během natáčení nečekanou atmosféru. Stan Lee dodává: “Když vidíte Tima Millera a Ryana Reynoldse, jak společně pracují, jste […]
  • Deadpool - screeny z traileru5. srpna 2015 Deadpool - screeny z traileru
  • Deadpool - pansexuální antihrdina drtící veškeré konvence9. února 2016 Deadpool - pansexuální antihrdina drtící veškeré konvence .    „Je to jako když dva smrdutý vágusové souloží ve svých vlastních chcankách.“ Pokud vámi právě projela vlna odporu, přestaňte číst, zavřete tuto záložku a předstírejte, že o žádném […]
  • Velká šestka na Blu-ray21. června 2015 Velká šestka na Blu-ray Když byly v loni v kinech animované filmy, tak jsem chtěl jít i na Velkou šestku. Bohužel jsem se to nestihl. A tak jsem si tento velkofilm pustil na své televizi. Očekával jsem film, […]
  • Špión25. května 2015 Špión Susan Cooperová (Melissa McCarthy) je nenápadná kancelářská analytička CIA a opomíjená hrdinka, která stojí za nejnebezpečnějšími misemi CIA. Když ji ale její partner (Jude Law) […]
  • Špión - O PRODUKCI25. května 2015 Špión - O PRODUKCI Jude Law běží o život 25 stop pod zemí. Je první den natáčení a herci i štáb se shromáždili v labyrintu vápencových jeskyní, které se táhnou asi 37 km pod pivovarem v Budě v Maďarsku. […]
  • X-Men: Apokalypsa - DESIGN POSTAV19. května 2016 X-Men: Apokalypsa - DESIGN POSTAV Výzvou při navrhování speciálního make-upu pro Apokalypsu bylo – přiznat, že se jedná o tvář Oscara Isaaca. Jeho proměna zpočátku trvala tři a půl hodiny, ale s trochou praxe byl nakonec […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X
Přidejte si Kritiky.cz na facebook a žádný článek Vám neunikne.
Filmové recenze