Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | Tři Týpci | X-Box-hry | Simca's web

Deadpool - ZA VŠE MOHOU JIZVY

Deadpool - ZA VŠE MOHOU JIZVY
Ohodnoťte člá­nek

Slavný bás­ník kdy­si napsal “…ty nej­sil­něj­ší osob­nos­ti jsou cej­cho­va­né jizva­mi” - což jis­tě pla­tí o Deadpoolovi, jehož zne­tvo­ře­ný obli­čej se stal výsled­kem hrůz­né­ho expe­ri­men­tu, kte­rý pod­stou­pil. Stejně tak pla­tí poznám­ka jeho kama­rá­da Weasela: “V obli­če­ji vypa­dáš jako Freddy Krueger - topo­gra­fic­ká mapa Utahu.”

Na pla­ce Reynolds nosil iko­nic­ký čer­ve­ný oblek jako sym­bol cti a zvy­kal si na Deadpoolovy jizvy se stej­ným smys­lem pro spří­z­ně­nost a obdiv. Když si Reynolds sun­dá mas­ku Deadpoola popr­vé a odha­lí svou zne­tvo­ře­nou tvář, máte s ním sou­cit. Je to oka­mžik, kte­rý sku­teč­ně tuto posta­vu zlidš­ťu­je. Přestože doká­že být ohav­ný a agre­siv­ní, v tom­to momen­tu neskrý­vá zra­ni­tel­nost.

“Ryan a já jsme si uži­li spous­tu legra­ce se scé­nou, kdy Wade Weaselovi popr­vé uká­že svou zjiz­ve­nou tvář,” vzpo­mí­ná T. J. Miller. “Je to doce­la děsi­vý pohled. Bylo pro mě těž­ké mlu­vit s Ryanem, když měl na sobě  make-up. Přišel za mnou a řekl něco jako “T.J., víš, jsem tak osa­mě­lý. Potřebuji na pla­ce pří­te­le. A já na to, “Jdi ode mě! Tvoje tvář vypa­dá jako jízd­ní plá­nek do pekel.”

Vedoucí make-upového oddě­le­ní, Bill Corso, spo­lu­pra­co­val s tech­no­lo­gy z kre­a­tiv­ní­ho vývo­je postav, aby spo­leč­ně vytvo­ři­li straš­li­vý vzhled Deadpoola. “Udělali jsme něko­lik tes­tů a návrhů, sna­ži­li jsme se při­jít s iko­nic­kou posta­vou, neje­nom s chláp­kem, kte­rý je zne­tvo­ře­ný,” vysvět­lu­je Corso. “Věděl jsem, že v Ryanově podá­ní by Deadpool oplý­val urči­tým kouz­lem a drs­nos­tí. Vzali jsme jeho rysy a zdů­raz­ni­li je. Trochu jsme všech­no pře­krou­ti­li, tak­že ve výsled­ku to je stá­le Ryan, ale upra­ve­ná, zmu­to­va­ná ver­ze.”

 Corso nako­nec vytvo­řil sérii ten­kých sili­ko­no­vých pro­téz, kte­ré byly prů­svit­né a odha­li­ly sva­ly, krev a tkáň pod kůží. “Ryan měl na hla­vě 10 ten­kých sili­ko­no­vých vrs­tev,” vysvět­lu­je Corso. “Pak si to vyná­sob­te pro scé­nu, kdy Deadpool boju­je s Edem Skreinem v roli Ajaxe v jeho labo­ra­to­ři. Je to suro­vý, bru­tál­ní boj, bez odě­vu, bez vycpá­vek. Působí to reál­ně!“

Tiskové materiály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.


Části seriálu: Deadpool

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

  • Deadpool - PŘÁTELÉ, NEPŘÁTELÉ, MILENCI A MUTANTI7. února 2016 Deadpool - PŘÁTELÉ, NEPŘÁTELÉ, MILENCI A MUTANTI Ve skutečnosti Millerovo filmové vyprávění vyvolává soucit se všemi protagonisty. Nejvíce ze všeho tomu tak je v případě dojemného milostného vztahu mezi Wadem a Vanessou Carlysle, kteří […]
  • Deadpool - "... NÁSILNÉ SCÉNY, HRUBÝ JAZYK, NAHOTA SPOJENÁ SE SEXUALITOU”7. února 2016 Deadpool - "... NÁSILNÉ SCÉNY, HRUBÝ JAZYK, NAHOTA SPOJENÁ SE SEXUALITOU” Deadpoolovy souboje, vášnivé milostné scény mezi Wadem a Vanessou a Deadpoolova non-stop barvitá verbální stylistika - to vše přispívá k filmovému hodnocení R-rating (film je přístupný […]
  • Deadpool7. února 2016 Deadpool DEADPOOL, inspirovaný jedním z nejméně tradičních anti-hrdinů marvelovských komiksů, vypráví příběh bývalého člena speciálních jednotek, který se stal žoldákem. Wade Wilson byl podroben […]
  • Deadpool - JE TO ZÁBAVA, DOKUD VÁS NEPROBODNOU JAPONSKÝM MEČEM7. února 2016 Deadpool - JE TO ZÁBAVA, DOKUD VÁS NEPROBODNOU JAPONSKÝM MEČEM Realizace netradičních superhrdinských kousků, vytvořila během natáčení nečekanou atmosféru. Stan Lee dodává: “Když vidíte Tima Millera a Ryana Reynoldse, jak společně pracují, jste […]
  • Deadpool - screeny z traileru5. srpna 2015 Deadpool - screeny z traileru
  • Deadpool 2 - T.J. MILLER coby WEASEL18. května 2018 Deadpool 2 - T.J. MILLER coby WEASEL T.J. Miller je zpět jako Deadpoolův důvěrník Weasel. „Krom baru pro žoldáky Škola Sestry Margaret pro děvčata na scestí taky prodává zbraně. Nemá žádné přátele kromě Deadpoola. Jediný […]
  • Deadpool 2 - TLUKOUCÍ SRDCE – TAJNÁ PŘÍSADA18. května 2018 Deadpool 2 - TLUKOUCÍ SRDCE – TAJNÁ PŘÍSADA             „Deadpool“ je komedie, ale je i o citech. Tajnou přísadou „Deadpoola“ jsou emoce. Je to chlápek, který schytal pár kopanců, padnul na kolena, život se s ním opravdu nemazlil, […]
  • DEADPOOL 2 - O produkci18. května 2018 DEADPOOL 2 - O produkci             Padly rekordy návštěvnosti a Ryan Reynolds se vrací jako Deadpool a tentokrát je ukecaný žoldák ještě větší drsňák než kdy dřív. David Leitch, režisér filmů „John Wick” nebod […]
  • Deadpool 2 - TAK TROCHU JINAK18. května 2018 Deadpool 2 - TAK TROCHU JINAK             Ani během produkce „Deadpool 2“ nepřestali Reynolds, Reese a Wernick psát. „Neskončilo to s finální verzí“, říká Reese s tím, že během postprodukce prvního „Deadpoola“ došlo k […]
  • Deadpool 2 - KDYŽ SE ONI SNÍŽÍ…18. května 2018 Deadpool 2 - KDYŽ SE ONI SNÍŽÍ…             „Film „Deadpool“ nebere vážně ani žánr, ani sám sebe“, říká Reese. „Ve filmu si Ryan Reynolds dělá legraci sám ze sebe. Dělá si legraci ze scénáře. Dělá si legraci z Foxu. Dělá […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X
Recenze knih/filmů