Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | Tři Týpci | X-Box-hry | Simca's web

Deadpool - „... NÁSILNÉ SCÉNY, HRUBÝ JAZYK, NAHOTA SPOJENÁ SE SEXUALITOU”


Deadpool - „... NÁSILNÉ SCÉNY, HRUBÝ JAZYK, NAHOTA SPOJENÁ SE SEXUALITOU”
Ohodnoťte člá­nek

Deadpoolovy sou­bo­je, váš­ni­vé milost­né scé­ny mezi Wadem a Vanessou a Deadpoolova non-stop bar­vi­tá ver­bál­ní sty­lis­ti­ka - to vše při­spí­vá k fil­mo­vé­mu hod­no­ce­ní R-rating (film je pří­stup­ný mlá­de­ži do 16 let pou­ze v dopro­vo­du dospě­lé oso­by). “Myslím, že fil­mo­vý rating R nám dovo­lu­je vyu­žít jis­té úrov­ně rea­li­ty, což by neby­lo mož­né u fil­mo­vé­ho ratingu PG-13 (do 13ti let v dopro­vo­du rodi­čů),” říká Miller. “Také si mys­lím, že to je důle­ži­tý krok pro expan­zi žán­ru. Existují fil­my, kte­ré mohou být nato­če­ny pou­ze s tím­to hod­no­ce­ním, a to sku­teč­ně posou­vá hra­ni­ci děje, kte­rý fil­my pod­le komik­sů mohou odvy­prá­vět.”

Jak se tvůr­ci při­pra­vu­jí na úno­ro­vou pre­mi­é­ru Deadpoola, jsou pře­svěd­če­ni, že nastal pro tuto jedi­neč­nou fil­mo­vou udá­lost ten pra­vý čas. “Když se zača­li točit fil­my pod­le komik­sů, musel být úspěch zaru­čen a měli se líbit co nej­šir­ší­mu pub­li­ku,” říká Miller. “Deadpool měl vždyc­ky být fil­mem na hra­ně a nyní je pro něj ten správ­ný čas. Žánr komik­so­vých fil­mů o super­hr­di­nech neu­stá­le ros­te a mám pocit, že bylo na čase udě­lat film jako je ten­to, pro­to­že posou­vá hra­ni­ce toho­to žán­ru o něco dál.”

DEADPOOL je pro­du­ko­ván Simonem Kinbergem (X-Men: Budoucí minu­lost), Ryanem Reynoldsem a Lauren Shuler Donnerovou (X-Men: Budoucí minu­lost). Výkonnými pro­du­cen­ty jsou Stan Lee, John J. Kelly (Špión), Jonathan Komack Martin (V cizí kůži), Aditya Sood (Marťan). Scénář napsa­li Rhett Reese a Paul Wernick.

Kamera: Ken Seng (Projekt X). Výprava: Sean Haworth (Husí kůže). Střih: Julian Clarke, ACE (District 9). Hudba: Tom Holkenborg (Šílený Max: Zběsilá ces­ta).

Tiskové materiály

Tiskové infor­ma­ce. Většinou od dis­tri­bu­to­rů, ale občas i z tele­vi­zí a fes­ti­va­lů.


Části seriálu: Deadpool

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

 • Deadpool - ZA VŠE MOHOU JIZVY7. února 2016 Deadpool - ZA VŠE MOHOU JIZVY Slavný básník kdysi napsal “…ty nejsilnější osobnosti jsou cejchované jizvami” - což jistě platí o Deadpoolovi, jehož znetvořený obličej se stal výsledkem hrůzného experimentu, který […]
 • Deadpool - JE TO ZÁBAVA, DOKUD VÁS NEPROBODNOU JAPONSKÝM MEČEM7. února 2016 Deadpool - JE TO ZÁBAVA, DOKUD VÁS NEPROBODNOU JAPONSKÝM MEČEM Realizace netradičních superhrdinských kousků, vytvořila během natáčení nečekanou atmosféru. Stan Lee dodává: “Když vidíte Tima Millera a Ryana Reynoldse, jak společně pracují, jste […]
 • Deadpool - PŘÁTELÉ, NEPŘÁTELÉ, MILENCI A MUTANTI7. února 2016 Deadpool - PŘÁTELÉ, NEPŘÁTELÉ, MILENCI A MUTANTI Ve skutečnosti Millerovo filmové vyprávění vyvolává soucit se všemi protagonisty. Nejvíce ze všeho tomu tak je v případě dojemného milostného vztahu mezi Wadem a Vanessou Carlysle, kteří […]
 • Deadpool7. února 2016 Deadpool DEADPOOL, inspirovaný jedním z nejméně tradičních anti-hrdinů marvelovských komiksů, vypráví příběh bývalého člena speciálních jednotek, který se stal žoldákem. Wade Wilson byl podroben […]
 • Deadpool - screeny z traileru5. srpna 2015 Deadpool - screeny z traileru
 • Deadpool - pansexuální antihrdina drtící veškeré konvence9. února 2016 Deadpool - pansexuální antihrdina drtící veškeré konvence .    „Je to jako když dva smrdutý vágusové souloží ve svých vlastních chcankách.“ Pokud vámi právě projela vlna odporu, přestaňte číst, zavřete tuto záložku a předstírejte, že o žádném […]
 • Velká šestka na Blu-ray21. června 2015 Velká šestka na Blu-ray Když byly v loni v kinech animované filmy, tak jsem chtěl jít i na Velkou šestku. Bohužel jsem se to nestihl. A tak jsem si tento velkofilm pustil na své televizi. Očekával jsem film, […]
 • X-Men: Apokalypsa - … MNOHEM VĚTŠÍ FILM19. května 2016 X-Men: Apokalypsa - … MNOHEM VĚTŠÍ FILM Singer přiznává, že zatímco jeho poslední režijní počin X-Men: Budoucí minulost byl uspokojující, nový film X-Men: Apokalypsa pro něj představuje ještě větší zadostiučinění a to v několika […]
 • Špión - O PRODUKCI25. května 2015 Špión - O PRODUKCI Jude Law běží o život 25 stop pod zemí. Je první den natáčení a herci i štáb se shromáždili v labyrintu vápencových jeskyní, které se táhnou asi 37 km pod pivovarem v Budě v Maďarsku. […]
 • Špión25. května 2015 Špión Susan Cooperová (Melissa McCarthy) je nenápadná kancelářská analytička CIA a opomíjená hrdinka, která stojí za nejnebezpečnějšími misemi CIA. Když ji ale její partner (Jude Law) […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X
Přidejte si Kritiky.cz na facebook a žádný článek Vám neunikne.