Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | X-Box-hry | Simca's web

Temné kouty – Herecké obsazení

Hodnocení článku:
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Nahrávám...


Charlize Theron (Libby)

Jihoafričanka Charlize Theron je jed­nou z nej­ob­lí­be­něj­ších here­ček sou­čas­nosti. Diváky si zís­kává svou schop­ností ztvár­nit zají­mavé a nejed­no­značné cha­rak­tery svých fil­mo­vých postav. Vytvořila neza­po­me­nu­telné role např. ve fil­mech Ďáblův advo­kát (The Devil’s Advocate, 1997) po boku Al Pacina a Keanu Reavese, Pravidla moštárny (The Cider House Rules, 1999), kri­tiky oce­ňo­va­ném kri­mi­nál­ním dra­matu Zrůda (Monster, 2003), ve kte­rém se fyzicky změ­nila k nepo­znání a za který si odne­sla Oscara pro Nejlepší herečku v hlavní roli. Svůj kome­di­ální talent uká­zala v akční kome­dii Hancock (Hancock, 2008), ve filmu Sněhurka a lovec (Snow White and the Huntsman, 2012) se pro­mě­nila v tem­nou, zlou mace­chu a nedávno jsme ji mohli vidět v kome­di­ál­ním wes­ternu Všechny cesty vedou do hrobu (A Million Ways to Die in the West, 2014) v režii Setha MacFarlana. Kromě Temných koutů ji diváci letos uvidí v pokra­čo­vání kul­tovní apo­ka­lyp­tické akční jízdy Šílený Max: Zběsilá cesta (Mad Max: Fury Road, 2015) v režii George Millera. Kromě úspěšné herecké kari­éry Charlize Theron vlastní pro­dukční spo­leč­nost Denver & Delilah. Na filmu Temné kouty se podí­lela také jako pro­du­centka. Její nadace Charlize Theron Africa Outreach Project (CTAOP) pomáhá afric­kým dětem a vyna­kládá pro­středky v boji proti HIV.

Chloe Grace Moretz (Diondra)

Chloe Grace Moretz se poprvé na plátně obje­vila v pou­hých pěti letech, a to       v remaku hororu v pro­dukci Michaela Baye 3:15 zemřeš (The Amityville Horror, 2005). Ve svých 18 letech má na svém kontě téměř tři­cet filmů a pra­co­vala s elit­ními holly­wo­od­skými fil­maři. Definitivní prů­lom pro ni zna­me­nala role Hit-Girl po boku Nicholase Cage v akční komik­sové kla­sice Kick-Ass (Kick-Ass, 2010). Následovala role v hororu Ať vejde ten pravý (Let Me In, 2010), která ji v časo­pise Time a novi­nách The New York Times zařa­dila do pres­tiž­ního žeb­říčku Top 10 herec­kých výkonů roku. Režisér Martin Scorsese ji obsa­dil do svého rodin­ného dob­ro­druž­ství Hugo a jeho velký objev (Hugo, 2011), po boku Julianne Moore exce­lo­vala v hlavní roli v remaku slav­ného hororu Carrie (Carrie, 2013), v kri­mi­nál­ním thrilleru Equalizer (The Equalizer, 2014) zdatně sekun­do­vala Denzelu Washingtonovi. V příš­tím roce ji uvi­díme v hlavní roli oče­ká­vané sci-fi The Fifth Wave (2016), ve které se bude sna­žit pře­žít ve světě, který byl zde­vas­to­ván mimo­zem­skou invazí.

Nicholas Hoult (Lyle)

U nás nepří­liš známý pět­a­dva­ce­ti­letý brit­ský herec Nicholas Hoult byl časo­pi­sem Variety v roce 2010 ozna­čen za naděj­ného herce. Na fil­mo­vém plátně poprvé zazá­řil v pou­hých jede­nácti letech po boku Hugh Granta v roman­tické kome­dii Jak na věc (About a Boy, 2002). Je jed­nou z hvězd v zahra­ničí velmi úspěš­ného brit­ského seri­álu z tanager­ského pro­středí – Skins (vysílá se od roku 2007). Čeští diváci ho mohou znát jako Hanka McCoye z akční sci-fi série X-Men (X-Men: První třída / X-Men: First Class, 2011; X-Men: Budoucí minu­lost / X-Men: Days Of Future Past, 2014). V letoš­ním roce se potká s Charlize Theron v dal­ším filmu, a to apo­ka­ly­pse Šílený Max: Zběsilá jízda.

Corey Stoll (dospělý Ben Day)

Pravděpodobně nej­zná­mější rolí devě­ta­tři­ce­ti­le­tého ame­ric­kého herce Corey Stolla je postava repub­li­kána Petera Russoa v tele­viz­ním seri­álu House of Cards (vysílá se od roku 2013), který zatím zís­kal dva Zlaté Glóby a mnoho dal­ších cen a nomi­nací. Stoll se obje­vil v epi­zod­ních rolích v mnoha úspěš­ných seri­á­lech, které znají diváci z našich tele­viz­ních obra­zo­vek: Kriminálka Miami, Kriminálka Las Vegas, Beze stopy, Námořní vyšet­řo­vací služba, Právo a pořá­dek, Pohotovost, Alias, Dobrá man­želka a další.

Čeští diváci ho mohli vidět ve ved­lej­ších rolích ve fil­mech Nabít a zabít (Lucky Number Slevin, 2006), Salt (Salt, 2010) s Angelinou Jolie, roman­tické kome­dii Woodyho Allena Půlnoc v Paříži (Midnight in Paris, 2011), v akč­ním thrilleru Bournův odkaz (The Bourne Legacy, 2012). V létě doplní na plát­nech kin herec­kou sestavu ve fil­mové adap­taci komiksu Ant-Man (Ant-Man, 2015). Na pod­zim ho uvi­díme ve spo­leč­nosti Johnnyho Deppa a dal­ších herec­kých hvězd v kri­mi­nál­ním dra­matu Black Mass (Black Mass, 2015).

Christina Hendricks (Patty Day)

Americká herečka Christina Hendricks, která letos oslaví čty­ři­cáté naro­ze­niny, je ve světě známá pře­de­vším svou rolí Joan Holloway v seri­á­lo­vém best­selleru Mad Men (vysílá se od roku 2007). Za tuto roli byla již pět­krát nomi­no­vaná na pres­tižní tele­vizní cenu Emmy pro Nejlepší herečku ve ved­lejší roli v dra­ma­tic­kém seri­álu.

V roce 2011 ji čeští diváci mohli vidět ve ved­lejší roli kri­mi­nál­ního thrilleru Drive (Drive) s Ryanem Goslingem v hlavní roli. Právě tento herec si ji vybral do hlavní role svého režij­ního debutu Lost river (Lost river, 2014).

Tiskové materiály

Tiskové infor­mace. Většinou od dis­tri­bu­torů, ale občas i z tele­vizí a fes­ti­valů.


Části seriálu: Temné kouty

Koment...

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

  • Temné kouty – O filmu / Tvůrci16. června 2015 Temné kouty – O filmu / Tvůrci O FILMU: Sedmiletá Libby Day (Charlize Theron) jako jediná přežila brutální masakr své rodiny. Matka a sestry byly zavražděny během rituálního satanského obřadu přímo před jejíma očima. Za strašlivý zločin byl na základě Libbyina […] Posted in Speciály
  • Temné kouty (Dark Places) – Recenze – 60%22. června 2015 Temné kouty (Dark Places) – Recenze – 60% Hrdinkou dramatu/thrilleru/detektivky Temné kouty je Libby Day (Charlize Theron), která před třiceti lety zažila masakr své vlastní rodiny, za nějž byl odsouzen k doživotnímu vězení její starší bratr Ben. Dosud žila z finančních milodarů […] Posted in Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…)
  • 13. května 2015 Šílený Max: Zběsilá cesta – 95 % Má cenu na nového Maxe jít? Je tomu už 30 let, co šel do kin 3. díl a až tento rok sehnal režisér dostatek sponzorů na to, aby natočil pokračovaní kultovních filmů, které udělaly hvězdu z australského herce Mela Gibsona. Ano, má to cenu […] Posted in Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…)
  • X-Men: Apokalypsa – OBRANA19. května 2016 X-Men: Apokalypsa – OBRANA Zatímco Apokalypsa sestavuje skupinu jezdců, Charles učí a školí své mladé studenty. Když dojde na Apokalypsovo běsnění, mladí muži a ženy musí rychle dospět. Jak říká Raven: “Již nejste studenty, jste X-Meni.” Mnoho z těchto ikonických […] Posted in Speciály
  • X-Men: Apokalypsa – ÚTOK19. května 2016 X-Men: Apokalypsa – ÚTOK Opět poháněn vztekem a pomstou, Magneto podlehne Apokalypsově nabídce, aby se stal jedním z jeho čtyř, nově reformovaných, apokalyptických jezdců. Inspiravoných biblickou vizí čtyř jezdců na koních, kteří byli symbolem přicházející zkázy […] Posted in Speciály
  • X-Men: Apokalypsa – RAVEN, CHARLES A ERIK: NADĚJE, ZOUFALSTVÍ A ARMAGEDON19. května 2016 X-Men: Apokalypsa – RAVEN, CHARLES A ERIK: NADĚJE, ZOUFALSTVÍ A ARMAGEDON Svět roku 1983 prošel dramatickými změnami v zacházení s mutanty. Tato nová fáze lidské evoluce je nyní přijímána většinou (ale ne všemi) a to díky hrdinství Raven/Mystique, která (jak bylo vidět v X-Men: Budoucí minulost) zabránila […] Posted in Speciály
  • X-Men: Apokalypsa19. května 2016 X-Men: Apokalypsa Po snímku X-Men: Budoucí minulost se režisér Bryan Singer rozhodl posunout tuto filmovou sérii do nových výšek a přichází s filmem X-Men: Apokalypsa. X-Meni zde bojují s prvním a nejsilnějším mutantem jménem - Apokalypsa. V roce 1983 se […] Posted in Speciály
  • X-Men: Apokalypsa – DESIGN POSTAV19. května 2016 X-Men: Apokalypsa – DESIGN POSTAV Výzvou při navrhování speciálního make-upu pro Apokalypsu bylo – přiznat, že se jedná o tvář Oscara Isaaca. Jeho proměna zpočátku trvala tři a půl hodiny, ale s trochou praxe byl nakonec tým o dvou lidech schopen Isaaca připravit na […] Posted in Speciály
  • X-Men: Apokalypsa – SVĚT APOKALYPSY19. května 2016 X-Men: Apokalypsa – SVĚT APOKALYPSY Natáčení X-Men: Apokalypsy začalo 20. dubna 2015 v Montrealu v Kanadě, konkrétně v Mel’s Cité du Cinema (běžně označovaném jako Mel’s), což jsou ateliéry o rozloze 27 akrů na Ile de Montréal s výhledem na řeku svatého Vavřince. Na pozemku […] Posted in Speciály
  • X-Men: Apokalypsa – … MNOHEM VĚTŠÍ FILM19. května 2016 X-Men: Apokalypsa – … MNOHEM VĚTŠÍ FILM Singer přiznává, že zatímco jeho poslední režijní počin X-Men: Budoucí minulost byl uspokojující, nový film X-Men: Apokalypsa pro něj představuje ještě větší zadostiučinění a to v několika ohledech. “Co se týče rozsahu a vizuálního […] Posted in Speciály

X