Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | X-Box-hry | Simca's web

Vánoční facebooková soutěž

Hodnocení článku:
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Nahrávám...


Soutěž končí 24.12.2015

DVD Přijde letos Ježíšek? získá autor nej­lep­šího textu v bub­lině.

O co se soutěží

PrijdeJezisekSoutez

Soutěžní obrázek

VanocniSoutez

Odkaz na sou­těžní obrá­zek: https://www.facebook.com

Soutěž byla zařa­zena do nej­vět­šího čes­kého kata­logu sou­těží o ceny České-soutěže.cz.

Soutěž nalez­nete také na nej­vět­ším sou­těž­ním por­tálu v ČR – Soutěže.cz a na Websoutěže.cz

Jiří Borový

Majitel a šéf­re­dak­tor Kritiky.cz

Koment...

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:


X

Přidejte si Kritiky.cz na Váš facebook.