Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | Tři Týpci | X-Box-hry | Simca's web

TV Barrandov - 24.03.2018

Televizni pro­gram na 24.03.2018 na pro­gra­mech TV Barrandov.TV Barrandov
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Kurňa, co to je?Tajemné před­mě­ty, pís­nič­ky pozpát­ku, pan­to­mi­ma ? tyto i dal­ší úko­ly si pro své hos­ty při­pra­vi­li P...

Čtěte více

NOVA - 24.03.2018

Televizni pro­gram na 24.03.2018 na pro­gra­mech TV Nova.TV Nova
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Odložené případyZa vyšet­řo­va­te­li při­jde zbi­tá žena a pře­dá jim sta­rý osmi­mi­li­me­t­ro­vý film. Tvrdí, že za vraž­du, kte­rá je na...

Čtěte více

Prima - 24.03.2018

Televizni pro­gram na 24.03.2018 na pro­gra­mech TV Prima.Prima Family
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Policie v akciČtyři pří­pa­dy, čty­ři lid­ské osu­dy. Reální poli­cis­té, pří­pa­dy uka­zu­jí­cí sku­teč­ný život a volá­ní o pomoc ...

Čtěte více

ČT - 24.03.2018

Televizni pro­gram na 24.03.2018 na pro­gra­mech České televize.ČT 1
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
AZ-kvízŽánr: kviz / sou­těž; HDTV| 24.03. 00:30 24.03. 00:56ObjektivŽánr: maga­zí­ny, repor­tá­že, doku­men­ty;...

Čtěte více

ČT - 23.03.2018

Televizni pro­gram na 23.03.2018 na pro­gra­mech České televize.ČT 1
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
NohejbalTaková malá lest... Povídka z oblí­be­né­ho cyk­lu Bakaláři 1981. Hrají: D. Kolářová, P. Štěpánek, B...

Čtěte více

Prima - 23.03.2018

Televizni pro­gram na 23.03.2018 na pro­gra­mech TV Prima.Prima Family
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Policie v akciČtyři pří­pa­dy, čty­ři lid­ské osu­dy. Reální poli­cis­té, pří­pa­dy uka­zu­jí­cí sku­teč­ný život a volá­ní o pomoc ...

Čtěte více

NOVA - 23.03.2018

Televizni pro­gram na 23.03.2018 na pro­gra­mech TV Nova.TV Nova
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Odložené případyTým vyšet­řu­je troj­ná­sob­nou vraž­du v restau­ra­ci v čer­noš­ské čtvr­ti. Kriminalisté jsou pře­svěd­če­ni, že vra­hem...

Čtěte více

ČT - 22.03.2018

Televizni pro­gram na 22.03.2018 na pro­gra­mech České televize.ČT 1
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
AZ-kvízŽánr: kviz / sou­těž; HDTV| 22.03. 00:40 22.03. 01:05Fešák řízekJaké je tajem­ství doko­na­los­ti jedn...

Čtěte více

Prima - 22.03.2018

Televizni pro­gram na 22.03.2018 na pro­gra­mech TV Prima.Prima Family
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Komisař Rex III (7) -ST -W -HDZkušený hyp­no­ti­zér vás doká­že uspat - tře­ba navždy... Německý kri­mi­nál­ní seri­ál (1996)....

Čtěte více

TV Barrandov - 22.03.2018

Televizni pro­gram na 22.03.2018 na pro­gra­mech TV Barrandov.TV Barrandov
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Kurňa, co to je?Páni Zedníčci v akci. Strejda Pavel, syno­vec Kuba. Jaké tajem­né před­mě­ty s nimi odha­lí­me v oblí­be...

Čtěte více

NOVA - 22.03.2018

Televizni pro­gram na 22.03.2018 na pro­gra­mech TV Nova.TV Nova
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Odložené případyNěkolik let po smr­ti tyran­ské­ho uči­te­le pla­vá­ní se uká­že, že šlo o vraž­du a niko­li o neho­du. Všechny obě­ti ...

Čtěte více

Prima - 21.03.2018

Televizni pro­gram na 21.03.2018 na pro­gra­mech TV Prima.Prima Family
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Odpolední zprá­vy 21.03. 16:35 21.03. 16:50Policie v akciČtyři pří­pa­dy, čty­ři lid­ské osu­dy. Reální poli­cis­té, pří­pa­dy ...

Čtěte více

NOVA - 21.03.2018

Televizni pro­gram na 21.03.2018 na pro­gra­mech TV Nova.TV Nova
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Odložené případyBezohledný finanč­ník Charles Danville vyu­žil v roce 1985 sku­pi­nu ambi­ci­óz­ních mla­dí­ků k pro­de­ji akcií pod­vo...

Čtěte více

ČT - 21.03.2018

Televizni pro­gram na 21.03.2018 na pro­gra­mech České televize.ČT 1
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Taggart, Poslechni, nebo zemřeš!Skotská poli­cie v boji se zlo­či­nem. Epizoda z brit­ské­ho kri­mi­nál­ní­ho cyk...

Čtěte více

TV Barrandov - 21.03.2018

Televizni pro­gram na 21.03.2018 na pro­gra­mech TV Barrandov.TV Barrandov
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Aféry - neu­vě­ři­tel­né život­ní příběhyŠokující part­ner­ské vzta­hy, nevě­ry, pod­ra­zy. Jak dale­ko se dá zajít ve vzta­hu...

Čtěte více

ČT - 20.03.2018

Televizni pro­gram na 20.03.2018 na pro­gra­mech České televize.ČT 1
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
AZ-kvízŽánr: kviz / sou­těž; HDTV| 20.03. 00:41 20.03. 01:10KalendáriumŽánr: věda / fak­ta / vzdě­lá­ní; HDT...

Čtěte více

TV Barrandov - 20.03.2018

Televizni pro­gram na 20.03.2018 na pro­gra­mech TV Barrandov.TV Barrandov
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Kurňa, co to je?Páni Zedníčci v akci. Strejda Pavel, syno­vec Kuba. Jaké tajem­né před­mě­ty s nimi odha­lí­me v oblí­be...

Čtěte více

NOVA - 20.03.2018

Televizni pro­gram na 20.03.2018 na pro­gra­mech TV Nova.TV Nova
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Televizní novinySportovní novi­ny, Počasí Pořad je opat­řen audi­o­de­skrip­cí (AD). 20.03. 19:30 20.03. 20:20Ordinace v růžo­vé ...

Čtěte více

Prima - 20.03.2018

Televizni pro­gram na 20.03.2018 na pro­gra­mech TV Prima.Prima Family
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Komisař Rex III (3) -ST -W -HDMedvěd může být živo­tu nebez­peč­ný - dokon­ce i jako vycpa­ný expo­nát v muzeu... Německý k...

Čtěte více

ČT - 19.03.2018

Televizni pro­gram na 19.03.2018 na pro­gra­mech České televize.ČT 1
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Komisař Montalbano, V zrca­dlo­vém blu­diš­ti, Commissario Montalbano, IlBomba nastra­že­ná před prázd­ným skla...

Čtěte více

TV Barrandov - 19.03.2018

Televizni pro­gram na 19.03.2018 na pro­gra­mech TV Barrandov.TV Barrandov
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Konec vysí­lá­ní 19.03. 04:15 19.03. 04:50NAŠE ZPRÁVY 19.03. 04:50 19.03. 05:50ANIMÁČEK 19.03. 05:50 19.03. 07:25So...

Čtěte více

Prima - 19.03.2018

Televizni pro­gram na 19.03.2018 na pro­gra­mech TV Prima.Prima Family
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Přírodní vesmírNeskutečně pes­t­rý a někdy i divo­ký svět je všu­de kolem nás. Stačí se jen umět dívat a obje­vit krá­su dr...

Čtěte více
1. stránka z celkem 1112345...10...Poslední »

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X
Přidejte si Kritiky.cz na facebook a žádný článek Vám neunikne.
Kingdom Come: Deliverance