Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | Tři Týpci | X-Box-hry | Simca's web

Podívejte se na ukázku k chystanému českému filmu Tlumočník

Film Tlumočník, reži­sé­ra Martina Šulíka, v němž hlav­ní role vytvo­ři­li osca­ro­vý reži­sér a v tom­to pří­pa­dě herec Jiří Menzel a drži­tel Evropské fil­mo­vé ceny pro nej­lep­ší­ho her­ce roku 2016, ...

Čtěte více

Avengers: Infinity War

Celý Trailer najde­te na TraileryCesky.net.

Čtěte více
1. stránka z celkem 41234

X
Přidejte si Kritiky.cz na facebook a žádný článek Vám neunikne.
Nakupujte v Alze