Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | Hrajeme.stream | X-Box-hry | Simca's web

Měl jsem to štěstí, že jsem byl u toho, když jej pan Papoušek napsal, řekl ke svému novém filmu režisér Miloslav Šmídmajer

Koncem Ledna měla pre­mi­é­ru roman­tic­ká kome­die Miluji tě mod­ře. Scénář vznikl před jede­nác­ti lety a napsal ho Jaroslav Papoušek, kte­rý se jeho rea­li­za­ce už ale nedo­žil.

Čtěte více

Do budoucna bychom chtěli dát prostor i autorům z okolních zemí, říká o festivalu ředitelka Zuzana Stejskalová

Letos na kon­ci prázd­nin, tedy přes­ně od 30.8 do 3.9 2016 se konal prv­ní roč­ník fes­ti­va­lu Marienbad Film Festival, kte­rý svým prv­ním roč­ní­kem při­po­mněl návštěv­ní­kům fes­ti­va­lu

Čtěte více
1. stránka z celkem 712345...Poslední »

X
Přidejte si Kritiky.cz na facebook a žádný článek Vám neunikne.