Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | Tři Týpci | X-Box-hry | Simca's web

Diva Baara

Oficiálním hos­tem kon­cer­tu Caro Emerald — Diva Baara je pseu­do­nym zpě­vač­ky Báry Vaculíkové, kte­rá je dce­rou Petry Černocké. Její fanouš­ci jí zna­jí pře­váž­ně z hudeb­ní kape­ly Yellow Sisters. Zpěvačka se v lis­to­pa­du před­sta­vi­la na čes­ké hudeb­ní scé­ně se s...

Čtěte více

PAVEL HAAS QUARTET

CHYSTÁ TOUR PO EVROPĚ A ASII I PRAŽSKÝ KONCERT — Po vydá­ní nové­ho alba s Dvořákovými kvin­te­ty, kte­ré skli­di­lo u zahra­nič­ní kri­ti­ky obrov­ský úspěch, se Pavel Haas Quartet při­pra­vu­je na dru­hou část kon­cert­ní sezo­ny, ve kte­ré ho čeka­jí reci­tá­ly v pres­tižn...

Čtěte více
1. stránka z celkem 212

X
Přidejte si Kritiky.cz na facebook a žádný článek Vám neunikne.
Nakupujte v Alze