Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | Hrajeme.stream | X-Box-hry | Simca's web

Rozhodující úder

Eddie McGuinn je mla­dý boxer, jehož cílem jsou olym­pij­ské hry. Jeho star­ší bra­tr Ray tako­vé ambi­ce nemá. Boxuje v zápa­sech, ve kte­rých se točí vel­ké pení­ze. ...

Čtěte více

Útěk do Mexika

Gangster Doc McCoy dopla­til na špat­né­ho kama­rá­da a skon­čil ve věze­ní. Je mu jas­né, že se ven jen tak nedo­sta­ne a pošle svou ženu Carol za vliv­ným ...

Čtěte více

Top Secret

Americký pilot za letu neu­po­slech­ne roz­kaz a sho­dí vel­ký náklad potra­vin hla­du­jí­cím ute­čen­cům ze Středního výcho­du. Z oba­vy před pub­li­ci­tou se ho před­sta­vi­te­lé ame­ric­kých vzduš­ných sil sna­ží ...

Čtěte více
1. stránka z celkem 812345...Poslední »

X
Přidejte si Kritiky.cz na facebook a žádný článek Vám neunikne.
Exkluzivní rozhovor s Janem Svěrákem
Exkluzivní rozhovor se scenáristou a režisérem Janem Svěrákem o jeho novém filmu PO STRNIŠTI BOS