Rubrika: Film roku 2017 | Kritiky.cz

Film Bába z ledu získal šest Českých lvů

Film Bába z ledu, kte­rý byl od začát­ku vel­kým favo­ri­tem Českých lvů, pro­mě­nil svých pat­náct nomi­na­cí během slav­nost­ní­ho udě­lo­vá­ní fil­mo­vých cen v praž­ském Rudolfinu na šest Česk

Čtěte více

Filmy nominované na Českého lva jsou nyní k online shlédnutí

Filmy nomi­no­va­né na Českého lva, je mož­né shléd­nout do 11. Března 2018 a to onli­ne na por­tá­lu DAfilms.cz. Bába z ledu, Křižáček, Svět pod­le Daliborka, Červená, Po str­niš­ti bos, Milada, Špína,

Čtěte více

Film roku 2017

Od 27.11.2017 bude pro fanouš­ky fil­mů při­pra­ve­na nová anke­ta fil­mu 2017. Bude na výběr mezi 16 fil­mů. 12 z kaž­dé­ho měsí­ce. Dva fil­my výbě­ru  redak­ce. A posled­ní dva fil­my výběr fanouš

Čtěte více

X

Partneři webu:

general-affiliate-banner-300x250-1437632164.jpg