Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | Tři Týpci | X-Box-hry | Simca's web

21.06.2018 16:45 - Neudáno - Ostatní sály - „V hlavní roli: NÁRODNÍ VČELY!“

Víte o tom, že vče­ly mají růz­né role, úko­ly, zvy­ky a tan­ce? Nevíte? Nevadí!

Seznámíme Vás s Annou Vodrážkovou, kte­rá se sta­rá o včel­stva Národního diva­dla a doká­že nich zají­ma­vě poví­dat a zná před­nos­ti i úska­lí měst­ské­ho vče­la­ře­ní.

Dílna je urče­na r...

Čtěte více

LIBUŠE | Vznik vizuálu pro nejočekavanější operu příští sezóny

Díky pro­fe­si­o­nál­ní tvor­bě foto­gra­fa Ivana Pinkavy je pro­ces vzni­ku vizu­á­lů pro naše oper­ní díla vždy umě­lec­kým zážit­kem. Nyní jsme pro vás ten­to záži­tek nato­či­li v rám­ci chys­ta­né ope­ry Libuše, kte­rá bude mít pre­mi­é­ru 7. září na brněn­ském výsta­višt...

Čtěte více
1. stránka z celkem 2712345...1020...Poslední »

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X
Recenze knih/filmů