Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | Tři Týpci | X-Box-hry | Simca's web

VÍTĚZSLAV JANDÁK (Bosák. Místní boss, hoteliér, milionář, politik. Snad i budoucí prezident)


VÍTĚZSLAV JANDÁK (Bosák. Místní boss, hote­li­ér, mili­o­nář, poli­tik. Snad i budou­cí pre­zi­dent)
Hodnocení: 5 - ‎1 hl.

Čím Vás pří­běh zau­jal?

Přání k mání mně svou pohád­ko­vos­tí a líbez­nos­tí při­po­mněl jiný film, ve kte­rém jsem před léty hrál  – Tři oříš­ky pro Popelku.

 Jak se vám spo­lu­pra­co­va­lo se štá­bem?

Výborně, celý štáb i pan reži­sér Vít Karas byli pro­fe­si­o­nál­ně při­pra­ve­ni.

Film se natá­čel v zim­ním obdo­bí, kom­pli­ko­va­lo poča­sí a zima Vaši prá­ci?

Nekomplikovalo. Když se člo­věk dá na herec­kou pro­fe­si, musí počí­tat s tím, že ho čeká vedro i mráz.

Ve fil­mu hra­je­te maji­te­le pětihvěz­dič­ko­vé­ho hote­lu Bosák. Jaké bylo natá­če­ní v kar­lo­var­ském hote­lu Imperial?

Výborné. Karlovarský hotel Imperiál má nena­po­do­bi­tel­nou atmo­sfé­ru. Čeští fil­ma­ři si míst­ní­ho genia loci už dáv­no všimli a nato­či­li zde hod­ně fil­mů, mimo jiné Vlasta Burian Tři vej­ce do skla.

Jak pro­ží­vá­te vánoč­ní čas ve svém osob­ním živo­tě?

Standardně s celou mou rodi­nou, kte­rá už mno­ho let výteč­ně drží dohro­ma­dy.

 Pokud bys­te si mohl jako hrdi­na ve fil­mu vybrat jed­no přá­ní, co bys­te si přál?

Aby to bylo přá­ní k mání.

Tiskové materiály

Tiskové infor­ma­ce. Většinou od dis­tri­bu­to­rů, ale občas i z tele­vi­zí a fes­ti­va­lů.


Části seriálu: Přání k mání

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

  • Přání k mání - JAK VZNIKAL FILM A JEHO KOUZELNÝ SVĚT6. prosince 2017 Přání k mání - JAK VZNIKAL FILM A JEHO KOUZELNÝ SVĚT „A hlavně je film o tom, čeho jsme schopni dosáhnout, když uvěříme sami sobě.“ VÍT KARAS, režisér Dne 2. 10. 2017 to byly přesně čtyři roky, kdy Vítu Karasovi přinesl producent Jan Maxa […]
  • Přání k mání - PÁR ZAJÍMAVOSTÍ A ČÍSEL6. prosince 2017 Přání k mání - PÁR ZAJÍMAVOSTÍ A ČÍSEL Natáčení filmu Přání k mání trvalo 4 měsíce. O měsíc déle oproti plánu. Prodleva byla způsobena především sněhem a chřipkou, která postihla dětské herce. Ve filmu bylo použito 236 […]
  • Přání k mání - 75 %26. prosince 2017 Přání k mání - 75 % Albert žije se svou maminkou a tatínkem v bytě, který trochu připomíná skladiště. Je to možná tím, že jeho rodiče se živí jako kouzelníci, iluzionisté. Pracují spolu dlouho a úspěšně, ale […]
  • JAKUB KOHÁK4. dubna 2016 JAKUB KOHÁK Pochází z Prahy. Vystudoval pražskou FAMU (obor produkce). Je známý nejen jako herec, komik, ale i jako režisér reklam a videoklipů. Jako herec se představil ve filmech, např.: v pohádce […]
  • ROZHOVOR S REŽISÉREM OLMEM OMERZU29. února 2012 ROZHOVOR S REŽISÉREM OLMEM OMERZU Vystudoval jste pražskou FAMU, ale narodil jste se ve Slovinsku. Jaká byla vaše cesta do Čech? Do České republiky jsem přišel studovat. Český film měl velký vliv jak na […]
  • Rozhovor s Arnoštem Goldflamem13. dubna 2017 Rozhovor s Arnoštem Goldflamem Jak se vám spolupracovalo s Jiřím Chlumským? Už jste se někdy pracovně potkali? Ó ano! Před lety mě režíroval v pohádce Zmrazený Vasil! Myslím, že to bylo jeho první dílo. A teď teda zas […]
  • MARIKA ŠOPOSKÁ9. října 2015 MARIKA ŠOPOSKÁ Marika Šoposká (nar.1989). V roce 2010 absolvovala hudebně-dramatický obor Pražské konzervatoře. Účinkovala na řadě pražských divadelních scén (Malá scéna Divadla pod Palmovkou, […]
  • Bolek Polívka - Theofil28. února 2016 Bolek Polívka - Theofil Vaše postava se jmenuje Theofil, kdo to je?  Theofil je vyslanec. Je to potvora. Myslí jen na sebe. Nemyslí vůbec na blaho království a okolí. Je to hloupý sebestředný sobec, který hrabe […]
  • FILIP ANTONIO (Albert, hlavní hrdina filmu. Ten, která má přání k mání)6. prosince 2017 FILIP ANTONIO (Albert, hlavní hrdina filmu. Ten, která má přání k mání) Hraje od malička, do svého filmu si ho vybrala i režisérka Marie Poledňáková, které připomněl vizáží i hereckým výkonem Tomáše Holého. Svůj první film si pamatuje už jen v útržcích, od té […]
  • Měl jsem to štěstí, že jsem byl u toho, když jej pan Papoušek napsal, řekl ke svému novém filmu režisér Miloslav Šmídmajer8. února 2017 Měl jsem to štěstí, že jsem byl u toho, když jej pan Papoušek napsal, řekl ke svému novém filmu režisér Miloslav Šmídmajer Koncem Ledna měla premiéru romantická komedie Miluji tě modře. Scénář vznikl před jedenácti lety a napsal ho Jaroslav Papoušek, který se jeho realizace už ale nedožil. A tak ležel v […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X
Přidejte si Kritiky.cz na facebook a žádný článek Vám neunikne.
Rozhovor Zuzany Kronerové o Českém lvu
Rozhovor Zuzany Kronerové o Českém lvu