Rozhovor s Annou Polívkovou




Rozhovor s Annou Polívkovou
Ohodnoťte člá­nek

Co vás pře­svěd­či­lo k účin­ko­vá­ní ve fil­mu Špunti na vodě?
Ten scé­nář byl hroz­ně hez­ký a samo­zřej­mě také zají­ma­vá par­ta kole­gů a poho­do­vý pan reži­sér Chlumský, kte­rý umí hod­ně vtip­ně vyprá­vět růz­né his­tor­ky. On jed­ná s her­ci hod­ně takt­ně, tak­že je na pla­ce skvě­lá atmo­sfé­ra. Já si navíc moh­la i vyzkou­šet jaké to je být mat­kou čtyř dětí J. Ta děc­ka skvě­le hrá­la, úpl­ně při­ro­ze­ně, postup­ně se z nich sta­la tako­vá orga­nic­ká par­tič­ka.

     Nechává pan reži­sér her­ce na pla­ce impro­vi­zo­vat?
Pan reži­sér věděl přes­ně, co ve fil­mu chce, ale občas her­ci začnou dělat něco jiné­ho, tak­že se to vždyc­ky musí nějak sklou­bit.

     Jak se vám hrá­lo s Hynkem Čermákem ali­as vaším fil­mo­vým man­že­lem, kte­rý je obvykle obsa­zo­ván do rolí drs­ňá­ků?
Hynek Čermák je roze­ný komik, on nemá žád­né ohra­ni­če­ní žánrů. Já tedy nemám tele­vi­zi, tak­že moc nemám pře­hled, neznám ty jeho drs­né role. On výbor­ně fun­go­val s Arnoštem Goldflamem, což byl ve fil­mu jeho tatí­nek, oni jsou tako­vé podob­né typy.

Tiskové materiály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.


Části seriálu: Špunti na vodě

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

 • Strašidla - Ze zákulisí natáčení18. srpna 2016 Strašidla - Ze zákulisí natáčení V roli hejkala Huga uvidíme Bronislava Kotiše  a jak přiznává, role to byla příjemná: „Na Hugově postavě mne bavilo, že mohla mít bříško, nemusela se namáčet ve vodě ani běhat a létat […]
 • Strašidla - O příběhu18. srpna 2016 Strašidla - O příběhu Jeden z divácky nejúspěšnější českých režisérů, Zdeněk Troška přichází s novou rodinnou komedií Strašidla, v níž se spojují dva nejoblíbenější žánry tohoto tvůrce – komedie a pohádka. […]
 • Dědictví aneb Kurva se neříká - 35 %17. března 2014 Dědictví aneb Kurva se neříká - 35 % Multimilionář v letech, Bohuš Stejskal (Boleslav Polívka), vypravil své milované Vlastičce (Dagmar Havlová) pěkný pohřeb. Na venkovském hřbitůvku zazpívá tklivé písně sbor krojovaných žen […]
 • Strašidla - Několik zajímavostí souhrnně18. srpna 2016 Strašidla - Několik zajímavostí souhrnně Kolik lokací se vystřídalo? Film byl natáčen celkem v 9 lokacích: Zámek Líšno Zámek Liteň Základní škola Františka Josefa Řezáče – Liteň Veterina "U MED.Věda" – Řevnice Prádelna […]
 • Dědictví aneb Opakovanývtipnenívtipem18. února 2014 Dědictví aneb Opakovanývtipnenívtipem Herec Bolek Polívka přišel o možnost vybudovat hotel s wellness centrem, o farmu v Olšanech a u řady obdivovatelů i o morální kredit. Proto jediná otázka, kterou jsem si kladl před […]
 • Špunti na vodě - PROFILY HERCŮ13. dubna 2017 Špunti na vodě - PROFILY HERCŮ Jiří Langmajer Divadelní, filmový a televizní herec, rodák z Plzně. Do povědomí diváků poprvé výrazněji vstoupil už během studií na hudebně-dramatickém oboru na Pražské konzervatoři coby […]
 • Probudím se včera – divákova noční můra  (40%)16. března 2012 Probudím se včera – divákova noční můra (40%) Proč chodit zbytečně kolem horké kaše. Další pokus o českou komedii je směšný sám o sobě, ale bohužel ne zásluhou dobře napsaného scénáře, zdařilé realizace či slušných hereckých výkonů. […]
 • Strašidla – Recenze – 30%19. srpna 2016 Strašidla – Recenze – 30% Nebýt Nejkrásnější hádanky, tak je rodinná pohádková komedie s názvem Strašidla rozhodně nejlepším počinem ve filmografii Zdeňka Trošky za posledních patnáct let. Což není nijak zvlášť […]
 • Účastníci zájezdu - recenze2. května 2006 Účastníci zájezdu - recenze ento měsíc přišel do kin nový český film podle knihy Michala Viewegha - Účastníci zájezdu. Jaký je celovečerní debut nadějného mladého režiséra Jiřího Vejdělka? Více napoví naše […]
 • Anna Polivkova - Mnoho poloh5. května 2018 Anna Polivkova - Mnoho poloh

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X