Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | X-Box-hry | Simca's web

Vladimír Polívka – Kuba

Hodnocení článku:
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Nahrávám...


V pohád­ce hra­je­te Kubu, mohl bys­te nám ho tro­chu při­blí­žit?

 Je to tako­vý ten anti­hr­di­na, kte­rý nejdřív činí a až potom mys­lí. Většinou, co může, to poka­zí. Je to pople­ta, har­lekýn děje. Provází pří­bě­hem, ale nesle­du­je jeho hlav­ní rovi­nu. Kdyby neměl Matěj, kte­ré­ho hra­je Aleš Bílík, Kubu, tak si mys­lím, že by to všech­no dobře dopadlo. Kuba je Matějův nezdár­ný kama­rád, kte­rý to všech­no mys­lí dobře a má věč­ně hlad. Jeho cílem je mít plný žalu­dek a pak si s ním může­te dělat, co chce­te.

Když jste dostal tuhle nabíd­ku, měl jste radost, že si zahra­je­te v pohád­ce?

 Měl jsem radost, pro­to­že pohád­ku jsem ješ­tě neto­čil a říkal jsem si, že by to mohla být legra­ce. Prince bych hrál nerad, pro­to­že vím, že mě baví hrát jiné role a jinak. Princové nej­sou to, po čem tou­žím. Musela by to být hod­ně hez­ky napsa­ná pohád­ka, aby mě princ zau­jal. Nedokážu si před­sta­vit ty pun­čoš­ky, zpěv… (smí­ch)

 Jak vlast­ně Kuba vypa­dá, co má na sobě?

Je to trhá­nek. Je to har­lekýnek, má zápla­ty, roz­cu­cha­né vla­sy… Myslím si, že v té polo­ze, ve kte­ré se ho sna­žím hle­dat, půso­bí i poměr­ně roz­to­mi­le. Skrz to si ho člo­věk oblí­bí. Pak mu musí divák, stej­ně jako Kuba, odpus­tit všech­no, co poka­zí.

Zažil jste při natá­če­ní něja­kou per­nou chví­li?

Dva dny jsem strá­vil v pět­a­dva­ce­ti­ki­lo­vém brně­ní v pět­a­dva­ce­tistup­ňo­vém vedru. Tohle brně­ní mi nan­dá­va­li pano­ši, část po čás­ti našrou­bo­vat a krou­tit, dopnout… V sedm ráno jsem to na sebe dostal, vysvlé­ka­li mě ve čty­ři hodi­ny odpo­led­ne a hned mě vez­li na před­sta­ve­ní do Národního diva­dla, kde jsem byl dvě a půl hodi­ny. To byly doce­la kruš­né dny. Jak v mik­ro­vln­ce. Nikdy v živo­tě jsem se takhle rych­le nepo­til.

 Nejvíce času jste při natá­če­ní strá­vil s Matějem Alešem Bílíkem, jak jste si sed­li?

My se zná­me ze ško­ly a jsme kama­rá­di. On cho­dil o rok výš na čino­hru. Takže když jsem se dozvě­děl, že Matěje hra­je Aleš, při­šlo mi to per­fekt­ní.

Tiskové materiály

Tiskové infor­ma­ce. Většinou od dis­tri­bu­to­rů, ale občas i z tele­vi­zí a fes­ti­va­lů.


Části seriálu: Řachanda

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

 • Muzikál aneb Cesty ke štěstí – 45 %12. ledna 2016 Muzikál aneb Cesty ke štěstí – 45 % Připravit zajímavé představení s partou mladých lidí je docela dobrá záminka, jak rozehrát aktuální lidské příběhy v kulisách osvědčené divadelní hry nebo muzikálu. Jednak se tak připomene vybrané umělecké dílo a současně máme určitou […] Posted in Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…)
 • Strašidla – O příběhu18. srpna 2016 Strašidla – O příběhu Jeden z divácky nejúspěšnější českých režisérů, Zdeněk Troška přichází s novou rodinnou komedií Strašidla, v níž se spojují dva nejoblíbenější žánry tohoto tvůrce – komedie a pohádka. Příběh plný fantazie chce navázat na slavnou tradici […] Posted in Speciály
 • Muzikál aneb Cesty ke štěstí11. ledna 2016 Muzikál aneb Cesty ke štěstí Dnes proběhla novinářská projekce nového českého filmu, kde v příběhu ze školního soustředění žáků pražské konzervatoře zazní známé melodie z muzikálu Starci na chmelu. Příběh o studentských trápeních a začínajících láskách  připomene […] Posted in Filmové premiéry
 • Strašidla – Ze zákulisí natáčení18. srpna 2016 Strašidla – Ze zákulisí natáčení V roli hejkala Huga uvidíme Bronislava Kotiše  a jak přiznává, role to byla příjemná: „Na Hugově postavě mne bavilo, že mohla mít bříško, nemusela se namáčet ve vodě ani běhat a létat vzduchem a klidně si pobafávala doutník a obtěžovala […] Posted in Speciály
 • Strašidla – Několik zajímavostí souhrnně18. srpna 2016 Strašidla – Několik zajímavostí souhrnně Kolik lokací se vystřídalo? Film byl natáčen celkem v 9 lokacích: Zámek Líšno Zámek Liteň Základní škola Františka Josefa Řezáče – Liteň Veterina "U MED.Věda" – Řevnice Prádelna „QUIDO“ – Praha 3 1. Toušeňská, s.r.o. Kino […] Posted in Zajímavosti
 • Strašidla – Recenze – 30%19. srpna 2016 Strašidla – Recenze – 30% Nebýt Nejkrásnější hádanky, tak je rodinná pohádková komedie s názvem Strašidla rozhodně nejlepším počinem ve filmografii Zdeňka Trošky za posledních patnáct let. Což není nijak zvlášť silné tvrzení, pomyslíme-li na to, že v těchto letech […] Posted in Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…)
 • Místo zločinu Plzeň – novinářská konference8. října 2015 Místo zločinu Plzeň – novinářská konference Ve středu 7.října proběhla v Muzeu policie v Praze slavnostní projekce nového seriálu režiséra Jana Hřebejka Místo zločinu Plzeň. Projekce se zúčastnil režisér Jan Hřebejk, herci Bára Kodetová, Zuzana Vejvodová, Andrea Verešová, ad. Po […] Posted in Filmové premiéry
 • Ester Kočičková – dvorní dáma2. března 2016 Ester Kočičková – dvorní dáma Jaká je vaše dvorní dáma v pohádce Řachanda? Ona se vlastně nijak neprojevuje. S druhou dvorní dámou jsme trošku nepřející, ale naštěstí se to nestihne příliš projevit. Myslím, že jsme trochu praštěné a jsme moc rády, že jsme u dvora. […] Posted in Rozhovory
 • Rozhovor s producentem Petrem Kellerem o filmu Aldabra: Byl jednou jeden ostrov20. listopadu 2015 Rozhovor s producentem Petrem Kellerem o filmu Aldabra: Byl jednou jeden ostrov Dne 3.11.2015 proběhl rozhovor s producentem Petrem Kellerem o filmu Aldabra. K.CZ: Jaký byl původní námět filmu? P.K: V roce 2005 jsem byl na Seychelách a hrozně se mi tam líbilo. A řekl jsem si: Sám jsem filmař, pojďme tady natočit […] Posted in Rozhovory
 • IronSky8. června 2012 ROZHOVOR S TIMO VUORENSOLOU Očekával jste takový ohromný úspěch Star Wrecku? Dodalo Vám to jistotu vytvořit celovečerní film?   Původně byl Star Wreck malý film, který jsme chtěli natočit pro naše kamarády, ale když jsme ho zdarma umístili na internet, […] Posted in Rozhovory

X
Sledujte také Kritiky.cz na
Facebook nebo na Twitteru.
Kritiky.cz

Follow @Kritiky_cz