Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | Hrajeme.stream | X-Box-hry | Simca's web

Vladimír Polívka - Kuba


Vladimír Polívka - Kuba
Ohodnoťte člá­nek

V pohád­ce hra­je­te Kubu, mohl bys­te nám ho tro­chu při­blí­žit?

 Je to tako­vý ten anti­hr­di­na, kte­rý nejdřív činí a až potom mys­lí. Většinou, co může, to poka­zí. Je to pople­ta, har­lekýn děje. Provází pří­bě­hem, ale nesle­du­je jeho hlav­ní rovi­nu. Kdyby neměl Matěj, kte­ré­ho hra­je Aleš Bílík, Kubu, tak si mys­lím, že by to všech­no dob­ře dopadlo. Kuba je Matějův nezdár­ný kama­rád, kte­rý to všech­no mys­lí dob­ře a má věč­ně hlad. Jeho cílem je mít plný žalu­dek a pak si s ním může­te dělat, co chce­te.

Když jste dostal tuhle nabíd­ku, měl jste radost, že si zahra­je­te v pohád­ce?

 Měl jsem radost, pro­to­že pohád­ku jsem ješ­tě neto­čil a říkal jsem si, že by to moh­la být legra­ce. Prince bych hrál nerad, pro­to­že vím, že mě baví hrát jiné role a jinak. Princové nejsou to, po čem tou­žím. Musela by to být hod­ně hez­ky napsa­ná pohád­ka, aby mě princ zau­jal. Nedokážu si před­sta­vit ty pun­čoš­ky, zpěv… (smích)

 Jak vlast­ně Kuba vypa­dá, co má na sobě?

Je to trhá­nek. Je to har­lekýnek, má zápla­ty, roz­cu­cha­né vla­sy… Myslím si, že v té polo­ze, ve kte­ré se ho sna­žím hle­dat, půso­bí i poměr­ně roz­to­mi­le. Skrz to si ho člo­věk oblí­bí. Pak mu musí divák, stej­ně jako Kuba, odpus­tit všech­no, co poka­zí.

Zažil jste při natá­če­ní něja­kou per­nou chví­li?

Dva dny jsem strá­vil v pět­a­dva­ce­ti­ki­lo­vém brně­ní v pět­a­dva­ce­tistup­ňo­vém ved­ru. Tohle brně­ní mi nan­dá­va­li pano­ši, část po čás­ti našrou­bo­vat a krou­tit, dopnout… V sedm ráno jsem to na sebe dostal, vysvlé­ka­li mě ve čty­ři hodi­ny odpo­led­ne a hned mě vez­li na před­sta­ve­ní do Národního diva­dla, kde jsem byl dvě a půl hodi­ny. To byly doce­la kruš­né dny. Jak v mik­ro­vln­ce. Nikdy v živo­tě jsem se takhle rych­le nepo­til.

 Nejvíce času jste při natá­če­ní strá­vil s Matějem Alešem Bílíkem, jak jste si sed­li?

My se zná­me ze ško­ly a jsme kama­rá­di. On cho­dil o rok výš na čino­hru. Takže když jsem se dozvě­děl, že Matěje hra­je Aleš, při­šlo mi to per­fekt­ní.

Tiskové materiály

Tiskové infor­ma­ce. Většinou od dis­tri­bu­to­rů, ale občas i z tele­vi­zí a fes­ti­va­lů.


Části seriálu: Řachanda

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

 • Muzikál aneb Cesty ke štěstí - 45 %12. ledna 2016 Muzikál aneb Cesty ke štěstí - 45 % Připravit zajímavé představení s partou mladých lidí je docela dobrá záminka, jak rozehrát aktuální lidské příběhy v kulisách osvědčené divadelní hry nebo muzikálu. Jednak se tak připomene […]
 • Strašidla - O příběhu18. srpna 2016 Strašidla - O příběhu Jeden z divácky nejúspěšnější českých režisérů, Zdeněk Troška přichází s novou rodinnou komedií Strašidla, v níž se spojují dva nejoblíbenější žánry tohoto tvůrce – komedie a pohádka. […]
 • Muzikál aneb Cesty ke štěstí11. ledna 2016 Muzikál aneb Cesty ke štěstí Dnes proběhla novinářská projekce nového českého filmu, kde v příběhu ze školního soustředění žáků pražské konzervatoře zazní známé melodie z muzikálu Starci na chmelu. Příběh o […]
 • Strašidla - Ze zákulisí natáčení18. srpna 2016 Strašidla - Ze zákulisí natáčení V roli hejkala Huga uvidíme Bronislava Kotiše  a jak přiznává, role to byla příjemná: „Na Hugově postavě mne bavilo, že mohla mít bříško, nemusela se namáčet ve vodě ani běhat a létat […]
 • Strašidla - Několik zajímavostí souhrnně18. srpna 2016 Strašidla - Několik zajímavostí souhrnně Kolik lokací se vystřídalo? Film byl natáčen celkem v 9 lokacích: Zámek Líšno Zámek Liteň Základní škola Františka Josefa Řezáče – Liteň Veterina "U MED.Věda" – Řevnice Prádelna […]
 • Finále Plzeň začíná již dnes, přivítá nejen filmové fanoušky, ale i mnoho známých tváří20. dubna 2017 Finále Plzeň začíná již dnes, přivítá nejen filmové fanoušky, ale i mnoho známých tváří Plzeň, 18. 4. 2017 – 30. ročník filmového festivalu Finále Plzeň odstartuje již tento čtvrtek, 20. dubna, předpremiérou Hřebejkova prvního dílu z trilogie Zahradnictví. Zahájení se […]
 • Bohéma se na obrazovkách ČT1 objeví 15.ledna 201721. prosince 2016 Bohéma se na obrazovkách ČT1 objeví 15.ledna 2017 Dnes představili tvůrci nový šestidílný seriál věnovaný osudům českých filmových legend a barrandovského studia. Podle scénáře Terezy Brdečkové natočil režisér Robert Sedláček příběhy […]
 • Strašidla – Recenze – 30%19. srpna 2016 Strašidla – Recenze – 30% Nebýt Nejkrásnější hádanky, tak je rodinná pohádková komedie s názvem Strašidla rozhodně nejlepším počinem ve filmografii Zdeňka Trošky za posledních patnáct let. Což není nijak zvlášť […]
 • Místo zločinu Plzeň - novinářská konference8. října 2015 Místo zločinu Plzeň - novinářská konference Ve středu 7.října proběhla v Muzeu policie v Praze slavnostní projekce nového seriálu režiséra Jana Hřebejka Místo zločinu Plzeň. Projekce se zúčastnil režisér Jan Hřebejk, herci Bára […]
 • Bohéma21. prosince 2016 Bohéma Záznam s tiskové konference 20.12.2016. https://youtu.be/bhpXXca4C6k

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


X
Přidejte si Kritiky.cz na facebook a žádný článek Vám neunikne.
KVIFF 2017 - Vítězný film
KVIFF 2017