Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | Hrajeme.stream | X-Box-hry | Simca's web

Petra Svoboda: Vánek přímotopu ve vlasech

Hodnocení článku:
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Nahrávám...


Decibely lás­ky byla vaše prv­ní vět­ší fil­mo­vá zku­še­nost, tak­že  jaké vzpo­mín­ky a zážit­ky jste si z natá­če­ní odne­sla?

Odnesla jsem si spoustu dojmů a zážit­ků. Potkala jsem se na pla­ce s tako­vý­mi legen­da­mi jako je napří­klad hereč­ka Iva Janžurová nebo Rudolf Hrušínský star­ší. Navíc za kame­rou stál jeden z naši­ch nej­u­zná­va­něj­ších kame­ra­ma­nů Vláďa Smutný. No a do tře­ti­ce neza­po­me­nu ani na natá­če­ní závě­reč­né scé­ny s Karlem Gottem. 

S kame­rou máte zku­še­nost jako mode­rá­tor­ka,  tak­že tako­vé věci jako tré­ma vás asi nepo­tka­ly, ale co bylo pro vás nové  v herec­ké pro­fe­si a s čím jste se nej­ví­ce potý­ka­la?

Díky mode­ro­vá­ní rela­cí novác­kých tele­viz­ních novin jsem neby­la ner­vóz­ní z kamer ani štá­bu kolem. Moderování zpráv ale vyža­du­je urči­tý druh před­ne­su, into­na­ce atd…hraní je něco úpl­né jiné­ho. Nestačí správ­ně před­nést text. Je tře­ba dostat do něj vlast­ní pro­žit­ky a emo­ce a více oso­bi­tos­ti, pro­s­tě se sna­žit hrát, a to tak, aby to pro divá­ka bylo důvě­ry­hod­né. S tím jsem se samo­zřej­mě potý­ka­la, pro­to­že nejsem pro­fe­si­o­nál­ní hereč­ka.  Trému jsem ale vlast­ně měla jen prv­ní dva natá­če­cí dny. Když jsem zvlád­la prv­ních pár scén, spadlo to ze mě. Velky dík za to ale pat­ří celé­mu skvě­lé­mu štá­bu v čele s reži­sé­rem Mílou Halíkem.

Ve film máte  hlav­ně tři  muž­ské herec­ké part­ne­ry –  Filipa Cíle jako bra­tra, Rudolfa Hrušínského jako úspěš­né­ho nápad­ní­ka a Romana Vojtka jako toho neú­spěš­né­ho. Jak se vám s kaž­dým z nich hrá­lo?

Všichni tři jsou pro­fe­si­o­ná­lo­vé a byli moc fajn. Filip neza­pře své herec­ké vzdě­lá­ní, bylo to znát, klap­ne klap­ka a on pro­s­tě oka­mži­tě pře­pne do své role.  Roman Vojtek je kro­mě herec­tví navíc i skvě­lý taneč­ník a co se týká Rudy Hrušínského nejml, tak s ním jsem strá­vi­la na pla­ce nej­ví­ce času a musím říct, že mi při natá­če­ní mno­ho­krát dobře pora­dil a pomohl, tak­že jsem mu vděč­ná. Kromě toho máme oba záli­bu v ces­to­vá­ní, tak­že bylo pořád o čem si poví­dat i o pauzá­ch. 

Byla něja­ká  obzvlášť obtíž­ná scé­na nebo situ­a­ce, ke kte­ré došlo k neče­ka­né situ­a­ci, co neby­la ve scé­ná­ři?

Když jsme s Rudou natá­če­li let­ní roman­tic­kou veče­ři na tera­se restau­ra­ce, bylo ve sku­teč­nos­ti ven­ku sotva pár stup­ňů nad nulou.   Drkotaly mi zuby zimou, tak­že se pro­duk­ce smi­lo­va­la a při­nes­li mi pod stůl pří­mo­top. Výsledek byl, že mi sko­ro sho­ře­ly nohy, ale zase mi bylo tep­lo a navíc to ve fil­mu vypa­dá tak, že mi do vla­sů fou­ká let­ní vánek:-) – omyl, je to pří­mo­top. Našim mas­kér­kám se ale ten výsled­ný ved­lej­ší efekt na kame­ře hroz­ně líbil a panu reži­sé­ro­vi, mys­lím taky.

Bylo pro vás natá­če­ní tako­vou zku­še­nos­tí, že bys­te se chtě­la hra­ní věno­vat dále a tře­ba i více?

Byla to skvě­lá zku­še­nost, a pokud by byla dal­ší zají­ma­vá nabíd­ka, urči­tě bych nad ní uva­žo­va­la. Jsem ráda, že si mě reži­sér vybral a takém že mě pod­po­ři­li i na Nově a dovo­li­li mi si v Decibelech lás­ky zahrát.

Tiskové materiály

Tiskové infor­ma­ce. Většinou od dis­tri­bu­to­rů, ale občas i z tele­vi­zí a fes­ti­va­lů.


Části seriálu: Decibely lásky

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

 • Decibely lásky – Recenze – 20%12. února 2016 Decibely lásky – Recenze – 20% Decibely lásky jsou letním muzikálem plným romantiky a písniček Michala Davida, který film spoluprodukoval a hraje v něm sám sebe ve scéně, která se odehrává na jeho koncertu. V podstatě jde o jakési volné pokračování Discopříběhů, kdy […] Posted in Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…)
 • Decibely lásky29. ledna 2016 Decibely lásky V hlavních rolích příběhu tří dvojic zcela rozdílného věku, jejich přátel a současných i minulých lásek se objeví otec a syn Rudolfové Hrušínští, Iva Janžurová, Alžběta Bartošová, Filip Cíl, Petra Svoboda, Roman Vojtek, Lucie Vondráčková, […] Posted in Filmové premiéry
 • 8. června 2012 ROZHOVOR S TIMO VUORENSOLOU Očekával jste takový ohromný úspěch Star Wrecku? Dodalo Vám to jistotu vytvořit celovečerní film?   Původně byl Star Wreck malý film, který jsme chtěli natočit pro naše kamarády, ale když jsme ho zdarma umístili na internet, […] Posted in Rozhovory
 • Pavel Liška12. září 2016 Pavel Liška Filmografie (výběr): Anděl Páně 2 (2016), Špunti na vodě (206), Zloději zelených koní (2016), Vraždy v kruhu (TV seriál - 2015), Marta a Věra (TV seriál -2014), Vinaři (2014),  Polski film (2012), Divnovlásky (TV – 2008), Venkovský učitel […] Posted in Rozhovory
 • Filip Cíl: Jízda na popelářském voze je sen každého špunta2. února 2016 Filip Cíl: Jízda na popelářském voze je sen každého špunta Ve filmu Decibely lásky jste si vyzkoušel  kromě herectví  různé disciplíny – tanec, zpěv, hru na klavír, jízdu na popelářském voze -  co z toho bylo pro vás novinkou a co bylo pro vás nejnáročnější? Je úžasné, že v jednom filmu jsem si […] Posted in Rozhovory
 • Petra Špalková14. října 2016 Petra Špalková  Narodila se v Brně a již od svých deseti let účinkovala v inscenacích brněnského Divadla na provázku. Mezi její další angažmá patří pražský Činoherní klub, Divadlo Na zábradlí a Národní divadlo v Praze. Za své působení v divadle si roku […] Posted in Rozhovory
 • Rozhovor s Annou Geislerovou18. února 2016 Rozhovor s Annou Geislerovou  O postavě „Eliška chce začít znovu, ale neuvědomuje si, že nejde začít budovat něco nového, pokud neuzavřete to staré. A musíte to ukončit sami v sobě. Je typickým příkladem mámy pod tlakem, v těžké životní situaci, kterou se nerozhodne […] Posted in Rozhovory
 • Vilma Cibulková – Paní lesa26. února 2016 Vilma Cibulková – Paní lesa V pohádce Řachanda hrajete Paní lesa, mohla byste nám ji popsat? Paní lesa je nádherná postava, protože touží naučit člověka vážit si přírody a respektovat přírodní zákony, na což my už jsme samozřejmě zapomněli. Jsem matkou všemožných […] Posted in Rozhovory
 • Denisa Pfauserová – princezna Markétka26. února 2016 Denisa Pfauserová – princezna Markétka  Jaká je princezna, kterou hrajete v pohádce Řachanda?   Rozmazlená. Rozmazlený fakan. To mluví za všechno. Opravdu je jak pětiletá rozmazlená holčička, která vždycky dostala všechno, co chtěla. Tím si upevňuje svoji pozici. Všichni ze […] Posted in Rozhovory
 • Pavla Bečková – rozhovor k filmu Babovřesky 322. ledna 2015 Pavla Bečková – rozhovor k filmu Babovřesky 3 Jak se Vám natáčely Babovřesky se Zdeňkem Troškou? Zdeněk Troška je výjimečný člověk. Vážím si jeho srdečné povahy a vzdělanosti a setkání s ním je pro mě vždycky velká radost. Jezdí k nám do plzeňského divadla Pluto už řadu let a […] Posted in Rozhovory

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


X
Přidejte si Kritiky.cz na facebook a žádný článek Vám neunikne.