Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | X-Box-hry | Simca's web

Petra Svoboda: Vánek přímotopu ve vlasech

Hodnocení článku:
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Nahrávám...


Decibely lásky byla vaše první větší fil­mová zku­še­nost, takže  jaké vzpo­mínky a zážitky jste si z natá­čení odne­sla?

Odnesla jsem si spoustu dojmů a zážitků. Potkala jsem se na place s tako­vými legen­dami jako je napří­klad herečka Iva Janžurová nebo Rudolf Hrušínský starší. Navíc za kame­rou stál jeden z našich nej­u­zná­va­něj­ších kame­ra­manů Vláďa Smutný. No a do tře­tice neza­po­menu ani na natá­čení závě­rečné scény s Karlem Gottem. 

S kame­rou máte zku­še­nost jako mode­rá­torka,  takže takové věci jako tréma vás asi nepo­tkaly, ale co bylo pro vás nové  v herecké pro­fesi a s čím jste se nej­více potý­kala?

Díky mode­ro­vání relací novác­kých tele­viz­ních novin jsem nebyla ner­vózní z kamer ani štábu kolem. Moderování zpráv ale vyža­duje určitý druh před­nesu, into­nace atd…hraní je něco úplné jiného. Nestačí správně před­nést text. Je třeba dostat do něj vlastní pro­žitky a emoce a více oso­bi­tosti, pro­stě se sna­žit hrát, a to tak, aby to pro diváka bylo důvě­ry­hodné. S tím jsem se samo­zřejmě potý­kala, pro­tože nejsem pro­fe­si­o­nální herečka.  Trému jsem ale vlastně měla jen první dva natá­čecí dny. Když jsem zvládla prv­ních pár scén, spadlo to ze mě. Velky dík za to ale patří celému skvě­lému štábu v čele s reži­sé­rem Mílou Halíkem.

Ve film máte  hlavně tři  muž­ské herecké part­nery –  Filipa Cíle jako bra­tra, Rudolfa Hrušínského jako úspěš­ného nápad­níka a Romana Vojtka jako toho neú­spěš­ného. Jak se vám s kaž­dým z nich hrálo?

Všichni tři jsou pro­fe­si­o­ná­lové a byli moc fajn. Filip neza­pře své herecké vzdě­lání, bylo to znát, klapne klapka a on pro­stě oka­mžitě pře­pne do své role.  Roman Vojtek je kromě herec­tví navíc i skvělý taneč­ník a co se týká Rudy Hrušínského nejml, tak s ním jsem strá­vila na place nej­více času a musím říct, že mi při natá­čení mno­ho­krát dobře pora­dil a pomohl, takže jsem mu vděčná. Kromě toho máme oba zálibu v ces­to­vání, takže bylo pořád o čem si poví­dat i o pauzách. 

Byla nějaká  obzvlášť obtížná scéna nebo situ­ace, ke které došlo k neče­kané situ­aci, co nebyla ve scé­náři?

Když jsme s Rudou natá­čeli letní roman­tic­kou večeři na terase restau­race, bylo ve sku­teč­nosti venku sotva pár stupňů nad nulou.   Drkotaly mi zuby zimou, takže se pro­dukce smi­lo­vala a při­nesli mi pod stůl pří­mo­top. Výsledek byl, že mi skoro sho­řely nohy, ale zase mi bylo teplo a navíc to ve filmu vypadá tak, že mi do vlasů fouká letní vánek:-) – omyl, je to pří­mo­top. Našim mas­kér­kám se ale ten výsledný ved­lejší efekt na kameře hrozně líbil a panu reži­sé­rovi, mys­lím taky.

Bylo pro vás natá­čení tako­vou zku­še­ností, že byste se chtěla hraní věno­vat dále a třeba i více?

Byla to skvělá zku­še­nost, a pokud by byla další zají­mavá nabídka, určitě bych nad ní uva­žo­vala. Jsem ráda, že si mě reži­sér vybral a takém že mě pod­po­řili i na Nově a dovo­lili mi si v Decibelech lásky zahrát.

Tiskové materiály

Tiskové infor­mace. Většinou od dis­tri­bu­torů, ale občas i z tele­vizí a fes­ti­valů.


Části seriálu: Decibely lásky

Koment...

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

 • Decibely lásky – Recenze – 20%12. února 2016 Decibely lásky – Recenze – 20% Decibely lásky jsou letním muzikálem plným romantiky a písniček Michala Davida, který film spoluprodukoval a hraje v něm sám sebe ve scéně, která se odehrává na jeho koncertu. V podstatě jde o jakési volné pokračování Discopříběhů, kdy […] Posted in Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…)
 • Decibely lásky29. ledna 2016 Decibely lásky V hlavních rolích příběhu tří dvojic zcela rozdílného věku, jejich přátel a současných i minulých lásek se objeví otec a syn Rudolfové Hrušínští, Iva Janžurová, Alžběta Bartošová, Filip Cíl, Petra Svoboda, Roman Vojtek, Lucie Vondráčková, […] Posted in Filmové premiéry
 • IronSky8. června 2012 ROZHOVOR S TIMO VUORENSOLOU Očekával jste takový ohromný úspěch Star Wrecku? Dodalo Vám to jistotu vytvořit celovečerní film?   Původně byl Star Wreck malý film, který jsme chtěli natočit pro naše kamarády, ale když jsme ho zdarma umístili na internet, […] Posted in Rozhovory
 • Filip Cíl: Jízda na popelářském voze je sen každého špunta2. února 2016 Filip Cíl: Jízda na popelářském voze je sen každého špunta Ve filmu Decibely lásky jste si vyzkoušel  kromě herectví  různé disciplíny – tanec, zpěv, hru na klavír, jízdu na popelářském voze -  co z toho bylo pro vás novinkou a co bylo pro vás nejnáročnější? Je úžasné, že v jednom filmu jsem si […] Posted in Rozhovory
 • Rozhovor s Annou Geislerovou18. února 2016 Rozhovor s Annou Geislerovou  O postavě „Eliška chce začít znovu, ale neuvědomuje si, že nejde začít budovat něco nového, pokud neuzavřete to staré. A musíte to ukončit sami v sobě. Je typickým příkladem mámy pod tlakem, v těžké životní situaci, kterou se nerozhodne […] Posted in Rozhovory
 • Vilma Cibulková – Paní lesa26. února 2016 Vilma Cibulková – Paní lesa V pohádce Řachanda hrajete Paní lesa, mohla byste nám ji popsat? Paní lesa je nádherná postava, protože touží naučit člověka vážit si přírody a respektovat přírodní zákony, na což my už jsme samozřejmě zapomněli. Jsem matkou všemožných […] Posted in Rozhovory
 • Denisa Pfauserová – princezna Markétka26. února 2016 Denisa Pfauserová – princezna Markétka  Jaká je princezna, kterou hrajete v pohádce Řachanda?   Rozmazlená. Rozmazlený fakan. To mluví za všechno. Opravdu je jak pětiletá rozmazlená holčička, která vždycky dostala všechno, co chtěla. Tím si upevňuje svoji pozici. Všichni ze […] Posted in Rozhovory
 • Pavla Bečková – rozhovor k filmu Babovřesky 322. ledna 2015 Pavla Bečková – rozhovor k filmu Babovřesky 3 Jak se Vám natáčely Babovřesky se Zdeňkem Troškou? Zdeněk Troška je výjimečný člověk. Vážím si jeho srdečné povahy a vzdělanosti a setkání s ním je pro mě vždycky velká radost. Jezdí k nám do plzeňského divadla Pluto už řadu let a […] Posted in Rozhovory
 • Aleš Bílík – Matěj26. února 2016 Aleš Bílík – Matěj Kdo je vlastně váš Matěj? Je to jeden ze základní dvojice Kuba - - Matěj, což jsou „skorobráchové“. Matěj je rozumnější z té dvojice, klidnější, méně potrhlý… Zachraňuje všechny ty situace, které Kuba nějakým způsobem vytvoří. Je takový […] Posted in Rozhovory
 • Zdeněk Troška – rozhovor k filmu Babovřesky 321. ledna 2015 Zdeněk Troška – rozhovor k filmu Babovřesky 3 Zdeněk Troška je v Česku nejpopulárnější, ale také kritiky asi nejsledovanější režisér. On si však z kritiků nic nedělá a vždy říká, že ještě než vůbec začne točit, kritici mají své „elaboráty“ už dávno napsané. Zdeněk je pohodář, a proto […] Posted in Rozhovory

X

Přidejte si Kritiky.cz na Váš facebook.