Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | X-Box-hry | Simca's web

Petr Čadek: Rád učím tančit herce

Hodnocení článku:
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Nahrávám...


Kterou z taneč­ních scén ve filmu máte nej­ra­ději?

Nejen na tomto filmu, ale vše­o­becně, mám nej­ra­ději učit tan­čit herce (neta­neč­níky) a hle­dat cesty k tomu, aby jejich tanec půso­bil co nej­vě­ro­hod­něji k dané postavě… nemusí to ale vždy zna­me­nat, že musí tan­čit jako pro­fe­si­o­ná­lové. Konkrétně se mi velmi líbí taneční scéna na ulici… je to takový hap­pe­ning. Užíval jsem si také vytvá­ření taneč­ních scén ve stu­diu… točili jsme tam v pod­statě můj reálný život, pro­tože ve filmu hraji cho­re­o­grafa a stu­dio, ve kte­rém jsme točili je opravdu moje :-).

Která se sta­věla nej­ob­tíž­něji – napří­klad vzhle­dem k ven­kov­nímu  pro­storu  nebo nao­pak ome­zení tak, aby  se vše sklou­bilo s potře­bami natá­čení?

Moje práce je můj život a sta­vění cho­re­o­gra­fií mi obtížné nepři­jde. Když si vytvo­říte dobrý tým, vymys­let a zatan­čit se dá téměř coko­liv.
Pokud bych měl ale odpo­vě­dět, tak v tomto filmu to byla asi scéna, kdy ulicí pro­chází R. Hrušínský, zpívá píseň ” CHTĚL BYCH ŽÍT, TAK JAK SE MÁ” od Michala Davida a v jed­nom tří­mi­nu­to­vém záběru se k němu tan­cem postupně a při­ro­zeně při­dává cca tři­cet lidí… krom toho to byl první natá­čecí den celého filmu.

Vaše sólo s Lucií Vondráčkovou na Mandy je pře­krásné – jak se pra­cuje s Lucií jako taneční part­ner­kou  a museli jste při práci nějak zohled­nit to, že Lucie byla krátce po naro­zení syna Adama, kte­rého měla s sebou?

Během chvíle jsem poznal, že Lucie je veliký pro­fík a chce opravdu tvrdě makat, aby spl­nila vše, co po ní budu chtít. Moc jsme se před touto prací neznali a náš tanec měl vypa­dat podle zadání pro­fe­si­o­nálně a vyza­řo­vat kon­krétní emoce… Myslím, že na to, že Lucka není pro­fe­si­o­nální taneč­nice se to poda­řilo a pro mě to byla pří­jemná spo­lu­práce… 

 Ve filmu se obje­vuje i fot­ba­lista Pavel Horváth, který tam má velmi zábavné a své­rázné taneční kre­ace – je to čistě jeho impro­vi­zace nebo i v tomto jste byl  nějak nápo­mo­cen a Pavla usměr­ňo­val?

Pavel je pro mě velmi milé pře­kva­pení tohoto filmu. Jeho osob­nost, vtip a leh­kost zvlá­dání růz­ných situ­ací mě strašně baví a s tím sou­visí i jeho oso­bitý tanec… Neměl jsem sebe­menší potřebu mu do jeho kre­ací zasa­ho­vat… když to vypadá dobře, zapadá to do role a ještě to vychází z něj, tak není co řešit… jen bych to svou invencí zkom­pli­ko­val…. je ve filmu asi jediný, komu jsem dal v tanci vol­nou ruku :-).

Tiskové materiály

Tiskové infor­mace. Většinou od dis­tri­bu­torů, ale občas i z tele­vizí a fes­ti­valů.


Části seriálu: Decibely lásky

Koment...

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

 • Rozhovor s Jiřím Štréblem pro Kritiky.cz19. února 2016 Rozhovor s Jiřím Štréblem pro Kritiky.cz K.CZ: Můžete přiblížit své herecké začátky? Co Vás na herectví chytlo? JŠ: Mě to vůbec nechytlo. To se stalo náhodou. Já jsem měl narozeniny a šel jsem za kamarádem, který hrál amatérské divadlo. Čekal jsem, až skončí, že půjdeme někam […] Posted in Rozhovory
 • Tajný život mazlíčků – SNÍŽEK16. srpna 2016 Tajný život mazlíčků – SNÍŽEK Q. Co je nejlepší na tom, že jsi spláchnutej? A. Už nejsem pod nadvládou arogantních lidí! Nepoutají mě okovy lidské společnosti! Jsem plně emancipován! Jsem vymaněný z pastí a nástrah domestikace. Představte si, že mě můj bývalý […] Posted in Rozhovory
 • Jaromír Nosek – herold2. března 2016 Jaromír Nosek – herold Prozraďte nám, kdo je Herold? Moje postava je královský ceremoniář, který mluví velmi hezky a vybraně. Ovšem vypije takový nápoj, po kterém mu mluvit nejde. V pohádce Řachanda je totiž taková vtipná věc, že všechny postavy vypijí nápoj, […] Posted in Rozhovory
 • Rozhovor s Nelou Boudovou k filmu Líbáš jako ďábel10. května 2012 Rozhovor s Nelou Boudovou k filmu Líbáš jako ďábel V prvním filmu Marie Poledňákové Líbáš jako Bůh měla vaše postava Kristýny,  dcery  hlavních hrdinů Heleny a Karla, spíš jakousi vedlejší roli. V komedii Líbáš jako ďábel jste se dočkala vlastního milostného příběhu. Potěšilo vás to? […] Posted in Rozhovory
 • Rozhovor s Kamilou Magálovou k filmu Líbáš jako ďábel9. května 2012 Rozhovor s Kamilou Magálovou k filmu Líbáš jako ďábel Líbáš jako Bůh byla romantická komedie, Líbáš jako ďábel se posouvá skoro k akční komedii, která žánrová poloha vám vyhovuje lépe ? Ja romantička, inklinujem pochopiteľne k romantike, ale ako pre herca je rôznorodejšia akčná komédia. […] Posted in Rozhovory
 • Bolek Polívka – Theofil28. února 2016 Bolek Polívka – Theofil Vaše postava se jmenuje Theofil, kdo to je?  Theofil je vyslanec. Je to potvora. Myslí jen na sebe. Nemyslí vůbec na blaho království a okolí. Je to hloupý sebestředný sobec, který hrabe pod sebe, jako tolik podobných. Jak se vám hrála […] Posted in Rozhovory
 • Rozhovor se Zuzanou Mauréry, představitelkou učitelky4. července 2016 Rozhovor se Zuzanou Mauréry, představitelkou učitelky O tom, že se bude točit film Učitelka, jste se dozvěděla ještě před jeho výrobou. Jak vlastně k vaší spolupráci s Janem Hřebejkem došlo? Že pan Hřebejk bude točit tento film, jsem se paradoxně dozvěděla náhodou z rozhovoru v nějakém […] Posted in Rozhovory
 • Rozhovor s producentem Petrem Kellerem o filmu Aldabra: Byl jednou jeden ostrov20. listopadu 2015 Rozhovor s producentem Petrem Kellerem o filmu Aldabra: Byl jednou jeden ostrov Dne 3.11.2015 proběhl rozhovor s producentem Petrem Kellerem o filmu Aldabra. K.CZ: Jaký byl původní námět filmu? P.K: V roce 2005 jsem byl na Seychelách a hrozně se mi tam líbilo. A řekl jsem si: Sám jsem filmař, pojďme tady natočit […] Posted in Rozhovory
 • KAREL RODEN3. ledna 2015 KAREL RODEN Karel Roden (nar. 18. 5. 1962, České Budějovice) patří k nejrespektovanějším českým hercům své generace. Po absolvování DAMU hrál v několika divadlech (DISK, Divadlo na Vinohradech, ústecké Činoherní studio, Národní divadlo, Divadlo v […] Posted in Rozhovory
 • JAN HARTL – Kytka14. února 2012 JAN HARTL – Kytka Jan Hartl vystudoval pražskou DAMU. Hrál v Realistickém divadle Z. Nejedlého, v Divadle na Vinohradech, Divadle Za branou II. a nyní je v Národním divadle v Praze. Ve filmu debutoval v roce 1974 ve filmu Jáchyme, hoď ho do stroje. […] Posted in Rozhovory

X

Přidejte si Kritiky.cz na Váš facebook.