Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | Hrajeme.stream | X-Box-hry | Simca's web

Lucie Vondráčková: Když máte dobrého partnera, to se to tancuje


Na natá­če­ní Decibelů lás­ky jste obě­ta­vě při­le­tě­la krát­ce po naro­ze­ní své­ho dru­hé­ho syna, což nazna­ču­je, že to pro Vás byla zají­ma­vá a důle­ži­té prá­ce. Co Vás k při­je­tí role pře­svěd­či­lo a co Vás na ní nej­ví­ce bavi­lo?

Decibely se při­pra­vo­va­ly dlou­ho a já už před tře­mi lety Michalovi Davidovi slí­bi­la, že do toho půjdu. Scénář se mi líbil a aspoň mě to donu­ti­lo být zas brzy po naro­ze­ní Adama v kon­di­ci.
Vaše taneč­ní sólo s Petrem Čadkem je jed­nou z nej­krás­něj­ších scén fil­mu. Tanec a pohyb byl vždyc­ky sou­čás­tí Vašeho umě­lec­ké­ho pro­fi­lu. Co Vás na tan­ci nej­víc baví a jaká byla spo­lu­prá­ce s Petrem?

Když máte dob­ré­ho part­ne­ra, tak to se to tan­cu­je. Bála jsem se, že bude Petr ras, ale byl na nás hod­nej a nau­čil krás­ně tan­co­vat i Rudu Hrušínského! A já osob­ně mám od malič­ka sla­bost pro taneč­ní fil­my. Flashdance, Chorus line, West Side story…Většinou ráda kýv­nu na pro­jekt, ve kte­rém se da pořád­ně tan­čit.
Ve fil­mu máte něko­lik spo­leč­ných scén s fot­ba­lis­tou a tre­né­rem Pavlem Horváthem, o jehož herec­kém talen­tu kolu­jí vel­mi pozi­tiv­ní ohla­sy. Jak se vám s ním pra­co­va­lo?

Pavel je ryzí a napro­s­to při­ro­ze­ný. Vtipný a navíc hez­ky zpí­vá a sen­zač­ně tan­cu­je!:))) Strčil nás všech­ny do kapsy:))
Je prav­da, že plá­nu­je­te s reži­sé­rem, Mílou Halíkem dal­ší spo­leč­nou prá­ci?

Sedli jsme si. Míla přes­ně věděl, co chce a prá­ce s ním i s kame­ra­ma­nem Vladimírem Smutným byla jak za odmě­nu:)
Decibely lás­ky jsou mimo jiné i o tou­ze umě­lec­ky se pro­sa­dit, jít za vlast­ním snem? Které vlast­nos­ti Vám osob­ně nej­víc pomoh­ly na  vaší ces­tě?

Nejdůležitější je se nevzdá­vat. Ani když vám někdo neu­stá­le hází klac­ky pod nohy. Nevzdávat se svých snů. Nikdy.

Tiskové materiály

Tiskové infor­ma­ce. Většinou od dis­tri­bu­to­rů, ale občas i z tele­vi­zí a fes­ti­va­lů.


Části seriálu: Decibely lásky

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

 • ROZHOVOR s Lucií Vondráčkovou ke komedii BABOVŘESKY1. srpna 2012 ROZHOVOR s Lucií Vondráčkovou ke komedii BABOVŘESKY Proč jste se rozhodla přijmout nabídku na roli u Zdeňka Trošky v jeho komedii BABOVŘESKY? LV: Já když jsem byla menší, tak jsem zbožňovala filmy Zdeňka Trošky, miluju Botu jménem Melichar a O princezně Jasněnce a myslím si, že to české […] Posted in Rozhovory
 • BABOVŘESKY 3 vtrhnou do kin už v lednu!29. prosince 2014 BABOVŘESKY 3 vtrhnou do kin už v lednu! Třetí pokračování komedie BABOVŘESKY 3 mohou ale diváci vidět už o letošním Silvestru. V síti multikin CINESTAR mohou prožít Silvestr s Babovřeskami 3, jako speciální předpremiéru komedie Zdeňka Trošky. Oficiálně je pak premiéra […] Posted in Články
 • Decibely lásky29. ledna 2016 Decibely lásky V hlavních rolích příběhu tří dvojic zcela rozdílného věku, jejich přátel a současných i minulých lásek se objeví otec a syn Rudolfové Hrušínští, Iva Janžurová, Alžběta Bartošová, Filip Cíl, Petra Svoboda, Roman Vojtek, Lucie Vondráčková, […] Posted in Filmové premiéry
 • Decibely lásky – Recenze – 20%12. února 2016 Decibely lásky – Recenze – 20% Decibely lásky jsou letním muzikálem plným romantiky a písniček Michala Davida, který film spoluprodukoval a hraje v něm sám sebe ve scéně, která se odehrává na jeho koncertu. V podstatě jde o jakési volné pokračování Discopříběhů, kdy […] Posted in Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…)
 • Proč jsem nesnědl svého taťku – INTERVIEW s Marcem Miancem, výkonným producentem16. listopadu 2015 Proč jsem nesnědl svého taťku – INTERVIEW s Marcem Miancem, výkonným producentem Jak dlouho jste na tomto projektu pracoval? Po několika měsících konzultace, jsem se produkce ujal v létě 2010. Když jsem přišel na scénu, byl projekt už nějakou chvíli rozjetý a měl to být film s klasickou animací. Jak jsem si pročítal […] Posted in Rozhovory
 • Proč jsem nesnědl svého taťku – INTERVIEW s Mélissou Theuriau, která ztvárnila LUCY16. listopadu 2015 Proč jsem nesnědl svého taťku – INTERVIEW s Mélissou Theuriau, která ztvárnila LUCY Jaký je podle vás největší rozdíl mezi knihou Roye Lewise a Jamelovou adaptací? Zdá se mi, že Jamel trochu transformoval Roy Lewisovu pesimistickou vizi. To, co chtěl vyjádřit jeho vlastním způsobem skrze smích je, že z toho všecho […] Posted in Rozhovory
 • Rozhovor s producentem Petrem Kellerem o filmu Aldabra: Byl jednou jeden ostrov20. listopadu 2015 Rozhovor s producentem Petrem Kellerem o filmu Aldabra: Byl jednou jeden ostrov Dne 3.11.2015 proběhl rozhovor s producentem Petrem Kellerem o filmu Aldabra. K.CZ: Jaký byl původní námět filmu? P.K: V roce 2005 jsem byl na Seychelách a hrozně se mi tam líbilo. A řekl jsem si: Sám jsem filmař, pojďme tady natočit […] Posted in Rozhovory
 • Bolek Polívka – Theofil28. února 2016 Bolek Polívka – Theofil Vaše postava se jmenuje Theofil, kdo to je?  Theofil je vyslanec. Je to potvora. Myslí jen na sebe. Nemyslí vůbec na blaho království a okolí. Je to hloupý sebestředný sobec, který hrabe pod sebe, jako tolik podobných. Jak se vám hrála […] Posted in Rozhovory
 • Rozhovor s Jiřím Štréblem pro Kritiky.cz19. února 2016 Rozhovor s Jiřím Štréblem pro Kritiky.cz K.CZ: Můžete přiblížit své herecké začátky? Co Vás na herectví chytlo? JŠ: Mě to vůbec nechytlo. To se stalo náhodou. Já jsem měl narozeniny a šel jsem za kamarádem, který hrál amatérské divadlo. Čekal jsem, až skončí, že půjdeme někam […] Posted in Rozhovory
 • ROZHOVOR S REŽISÉREM TOMÁŠEM KUDRNOU7. března 2013 ROZHOVOR S REŽISÉREM TOMÁŠEM KUDRNOU S myšlenkou natočení filmu o první přímé volbě prezidenta přišli zkušení producenti z Negativu Kateřina Černá a Pavel Strnad, kteří vás oslovili k jeho režii. Proč si myslíte, že oslovili na tento velký projekt zrovna vás? Asi proto, […] Posted in Rozhovory

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


X
Přidejte si Kritiky.cz na facebook a žádný článek Vám neunikne.