Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | Hrajeme.stream | X-Box-hry | Simca's web

Jaromír Nosek - herold


Jaromír Nosek - herold
Ohodnoťte člá­nek

Prozraďte nám, kdo je Herold?

Moje posta­va je krá­lov­ský cere­mo­ni­ář, kte­rý mlu­ví vel­mi hez­ky a vybra­ně. Ovšem vypi­je tako­vý nápoj, po kte­rém mu mlu­vit nejde. V pohád­ce Řachanda je totiž tako­vá vtip­ná věc, že všech­ny posta­vy vypi­jí nápoj, po kte­rém neu­mě­jí to, co do té doby umě­ly.

 Máte zají­ma­vou paru­ku, mohl jste zasáh­nout do její­ho výbě­ru?

 Paruku jsem si vybral sám. To jsem si hez­ky nabě­hl. Byly asi čty­ři mož­nos­ti, ale tahle mi při­šla nej­vtip­něj­ší. Ty ostat­ní byly tako­vé fád­ní.

Zasahoval jste i do výbě­ru kos­tý­mu?

Ne, oblék­ly mě kosty­mér­ky. Jen mi pořád pada­ly kalho­ty, pro­to­že jsem měl boty při­pnu­té zaví­ra­cím špend­lí­kem ke kalho­tám. Z dál­ky to vypa­da­lo hez­ky, ale byl jsem tako­vý celý seši­tý, tak­že jsem se v tom nesměl moc hýbat. (smích) Ale jsem rád, že v tom hra­ju, ta moje posta­va je vtip­ná, je to legrač­ní pán

. Je to vaše prv­ní fil­mo­vá pohád­ka?

 Vlastně ne. Úplně popr­vé jsem hrál v tele­viz­ní pohád­ce O bojác­ném Floriánkovi, kde hrál Floriánka mla­dý Roman Vojtek. To mi bylo asi dva­cet. A pak jsem hrál v pohád­ce Kočičí prin­cez­na, kte­rou dělal Roman Meluzín. Tam jsem hrál dokon­ce prin­cez­nu, pro­to­že jsem ztvár­ňo­val lupi­če, kte­rý se za tu prin­cez­nu pře­vlék­ne. (smích)

Jaká scé­na pro vás byla během natá­če­ní nej­těž­ší?

Scéna, kdy se sna­žím pře­číst papír, kde je napsá­no „Na vědo­most se dává, že…“, a při­tom zjis­tím, že mi to nejde. Nemůžu mlu­vit, nemůžu číst… Dělal jsem to dlou­ho a je to tako­vá jim­carreyov­ská scén­ka, kdy krou­tí­te pusou, kou­še­te se do rukou, a to bylo hod­ně nepří­jem­né a těž­ké. Myslím si, že jsem nic těž­ší­ho snad ješ­tě nedě­lal. Bylo to nejdří­ve naprázd­no, pak s lid­mi, pak se vám už nechce…, ale dou­fám, že to dopadlo dob­ře. Snad to nevy­střih­nou. (smích)

Tiskové materiály

Tiskové infor­ma­ce. Většinou od dis­tri­bu­to­rů, ale občas i z tele­vi­zí a fes­ti­va­lů.


Části seriálu: Řachanda

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

  • Dítě číslo 44 (Child 44) - 60 %28. května 2015 Dítě číslo 44 (Child 44) - 60 % Stalinský systém měl k chápání lidské svobody a lidské důstojnosti vlastní přístup. Lidé musí dělat to, co se od nich vyžaduje a musí říkat a myslet jen to, co je dovoleno a schváleno. […]
  • Podívejte se na fotografie z natáčené pohádky Čertoviny16. června 2017 Podívejte se na fotografie z natáčené pohádky Čertoviny Pohádka Čertoviny, která se natáčí od konce Května se pomalu blíží do finále. Pohádka se natáčela v místech jako je zábavný park Čertoviny, na zámku v Dobříši, ve skanzenu v Přerově nad […]
  • Spisovatel Tom Rob Smith představil svou knihu a film Dítě 4425. května 2015 Spisovatel Tom Rob Smith představil svou knihu a film Dítě 44 Na tiskové konferenci, která předcházela předpremiérové projekci filmu Dítě 44 v neděli 24.5.2015 v Městské knihovně v Praze, odpovídal spisovatel na otázky zvědavých diváků. Kniha Dítě […]
  • Účastníci zájezdu - recenze2. května 2006 Účastníci zájezdu - recenze ento měsíc přišel do kin nový český film podle knihy Michala Viewegha - Účastníci zájezdu. Jaký je celovečerní debut nadějného mladého režiséra Jiřího Vejdělka? Více napoví naše […]
  • ROZHOVOR: ADAM MIŠÍK6. března 2017 ROZHOVOR: ADAM MIŠÍK S jakými pocity jste přijal skutečnost, že se bude točit o vašem otci film? Myslím, že si to zaslouží. Bude mu sedmdesát a to je docela zásadní věk. Asi už se hodilo, aby o něm někdo něco […]
  • Rozhovor s producentem Petrem Kellerem o filmu Aldabra: Byl jednou jeden ostrov20. listopadu 2015 Rozhovor s producentem Petrem Kellerem o filmu Aldabra: Byl jednou jeden ostrov Dne 3.11.2015 proběhl rozhovor s producentem Petrem Kellerem o filmu Aldabra. K.CZ: Jaký byl původní námět filmu? P.K: V roce 2005 jsem byl na Seychelách a hrozně se mi tam líbilo. A […]
  • Rozhovor s Michalem Vieweghem14. srpna 2012 Rozhovor s Michalem Vieweghem V současnosti patří k nejúspěšnějším českým spisovatelům (mj. knihy Povídky o manželství a o sexu, Účastníci zájezdu, Román pro ženy, Zapisovatelé otcovský lásky, Báječná léta s Klausem, […]
  • Zdeněk Svěrák o filmu Po strništi bos21. srpna 2017 Zdeněk Svěrák o filmu Po strništi bos Co pro vás znamená Po strništi bos? Po strništi bos je vzpomínka na dobu protektorátu, kdy jsem byl přesazen z města na venkov a učil se tam žít. Naučil jsem se tam – a to vyjadřuje […]
  • Oldřich Kaiser: Masaryk byl srdcař, Beneš spíš úředník20. února 2017 Oldřich Kaiser: Masaryk byl srdcař, Beneš spíš úředník Představitel prezidenta Edvarda Beneše s úsměvem tvrdí, že je úplně jedno, zda hrajete skutečnou historickou postavu a nebo smyšlenou figuru, přesto se pokusí poodkrýt, jak k vytvoření […]
  • Rozhovor se Zuzanou Mauréry, představitelkou učitelky4. července 2016 Rozhovor se Zuzanou Mauréry, představitelkou učitelky O tom, že se bude točit film Učitelka, jste se dozvěděla ještě před jeho výrobou. Jak vlastně k vaší spolupráci s Janem Hřebejkem došlo? Že pan Hřebejk bude točit tento film, jsem se […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


X
Přidejte si Kritiky.cz na facebook a žádný článek Vám neunikne.
Posters.cz