Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | Hrajeme.stream | X-Box-hry | Simca's web

Denisa Pfauserová – princezna Markétka


 Jaká je prin­cezna, kte­rou hra­je­te v pohád­ce Řachanda?  

Rozmazlená. Rozmazlený fakan. To mlu­ví za všech­no. Opravdu je jak pěti­le­tá roz­maz­le­ná hol­čič­ka, kte­rá vždyc­ky dosta­la všech­no, co chtě­la. Tím si upev­ňu­je svo­ji pozi­ci. Všichni ze štá­bu si ze mě děla­li legra­ci, pro­to­že jsem jako kolo­vrá­tek pořád říka­la: „Nechci, nechci, nechci.“ A pro­to­že ve své roz­maz­le­nos­ti nechá poká­cet les v Kouzelném krá­lov­ství, tak jí Paní lesa začne pře­vy­cho­vá­vat…

  Je to vaše prv­ní prin­cezna?

 

Je to moje prv­ní prin­cezna a krás­ně se mi hrá­la. Ony se vždyc­ky hra­jí líp tako­vé ty posta­vič­kys gro­tesk­ní­mi cha­rak­te­ry než ty uny­lé hod­né prin­cez­ny. Je hez­ké být v očích malých divá­ků za tu hod­nou, ale tohle je vět­ší zába­va. Když si mamin­ka četla scé­nář, tak říka­la, že je to přes­ně napsa­né pro mě. (smí­ch) A jako kaž­dá malá hol­ka i já jsem si před zrca­dlem před­sta­vo­va­la, že jsem prin­cezna.

 Jak dlou­ho trvá, než se zro­dí fil­mo­vá prin­cezna?

V mas­kér­ně jsem trá­vi­la vždyc­ky asi hodi­nu a půl. Důkladné líče­ní, z kaž­dé­ho pra­mín­ku se muse­la udě­lat kudr­na… Navíc jsem muse­la změ­nit bar­vu vla­sů, ale ve všem jsem paní reži­sé­r­ce sto­pro­cent­ně důvě­řo­va­la. Je to pod­le mě jed­na z nej­lep­ších reži­sé­rek. Když jsem při­šla ke kadeř­ní­ko­vi a řekla, že chci zesvět­lit o dva odstí­ny, a on mi uká­zal blond, jakou má bar­bie od Mattela, tak jsme nako­nec zvo­li­li jen jeden odstín

. Jak se vám spo­lu­pra­co­va­lo s vaším fil­mo­vým tatín­kem Janem Hrušínským?

Výborně, je to skvě­lý komik. Dalo by se říci, že jsme se roze­smá­va­li navzá­jem, i když jsme to na kame­ru nedá­va­li znát, pro­to­že to se pak nedá dál točit. Hrajeme spo­lu i v Divadle Na Jezerce, tak­že se zná­me.

Absolvovala jste něja­kou scé­nu, ze kte­ré jste měla stra­ch?

Měla jsem doce­la stra­ch ze scé­ny uná­še­ní nevěsty, pro­to­že jsem chtě­la, aby to vyzně­lo vtip­ně a mile a nevy­pa­da­lo to hlou­pě a nazkou­še­ně. Bylo to dost pohy­bo­vé. Spočívalo to v tom, že jsem si čichla k Ochablíku, k tako­vé byli­ně, po níž postup­ně začnou ocha­bo­vat sva­ly. Nejdřív obli­čej, pak jed­na ruka, dru­há ruka… Aby to vypa­da­lo nějak při­ro­ze­ně a uvě­ři­tel­ně, tak jsem si říka­la, že to bude doce­la kumšt. Nakonec se to ale poved­lo a mys­lím, že snad i dobře.

Jako prin­cezna vystří­dá­te spoustu šatů, jaká je vaše prin­cez­nov­ská gar­de­ro­ba?

Moje nej­ob­lí­be­něj­ší šaty jsou zla­té, ale sko­ro jsem se do nich nemohla dostat, pro­to­že byly děla­né na benát­skou noc pro něja­kou model­ku s míra­mi 90-60-90. (smí­ch) Říkala jsem si, že když se pro ně nena­jde scé­na, tak si je vez­mu tře­ba na pre­mi­é­ru. Ještě jsem měla růžo­vé a sva­teb­ní. Velmi vtip­né byly tako­vé kraťás­ky s obrov­skou košil­kou na spa­ní, ve kte­ré jsem vypa­da­la jak cuk­ro­vá vata. Do lesa jsem zase měla tako­vou růžo­vou noč­ní koši­li, ve kte­ré se máchám v ryb­ní­ce

. Líbilo by se vám vrá­tit se do stře­do­vě­ku a nosit tyhle prin­cez­nov­ské šatič­ky?

 Většina kos­týmů byla šitá pří­mo na mě, ale když máte ty kor­ze­ty a obru­če na sobě celý den, tak už se těší­te, až se z nich svlék­ne­te. Už bylo prin­cez­ny dost a zpět do dží­nů.

Tiskové materiály

Tiskové infor­ma­ce. Většinou od dis­tri­bu­to­rů, ale občas i z tele­vi­zí a fes­ti­va­lů.


Části seriálu: Řachanda

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

 • Zdeněk Troška – rozhovor k filmu Babovřesky 321. ledna 2015 Zdeněk Troška – rozhovor k filmu Babovřesky 3 Zdeněk Troška je v Česku nejpopulárnější, ale také kritiky asi nejsledovanější režisér. On si však z kritiků nic nedělá a vždy říká, že ještě než vůbec začne točit, kritici mají své „elaboráty“ už dávno napsané. Zdeněk je pohodář, a proto […] Posted in Rozhovory
 • Bolek Polívka – Theofil28. února 2016 Bolek Polívka – Theofil Vaše postava se jmenuje Theofil, kdo to je?  Theofil je vyslanec. Je to potvora. Myslí jen na sebe. Nemyslí vůbec na blaho království a okolí. Je to hloupý sebestředný sobec, který hrabe pod sebe, jako tolik podobných. Jak se vám hrála […] Posted in Rozhovory
 • Vilma Cibulková – Paní lesa26. února 2016 Vilma Cibulková – Paní lesa V pohádce Řachanda hrajete Paní lesa, mohla byste nám ji popsat? Paní lesa je nádherná postava, protože touží naučit člověka vážit si přírody a respektovat přírodní zákony, na což my už jsme samozřejmě zapomněli. Jsem matkou všemožných […] Posted in Rozhovory
 • ROZHOVOR: IRENA PAVLÁSKOVÁ3. ledna 2015 ROZHOVOR: IRENA PAVLÁSKOVÁ Vy jste před lety točila o Janu Saudkovi dokument. Už tehdy vás napadlo, že byste o něm někdy mohla natočit hraný film? Ano, už tehdy – a to jsem ještě nevěděla, jak turbulentní události ho ještě čekají. Jan mě už tenkrát uchvátil. […] Posted in Rozhovory
 • Rozhovor s Jiřím Štréblem pro Kritiky.cz19. února 2016 Rozhovor s Jiřím Štréblem pro Kritiky.cz K.CZ: Můžete přiblížit své herecké začátky? Co Vás na herectví chytlo? JŠ: Mě to vůbec nechytlo. To se stalo náhodou. Já jsem měl narozeniny a šel jsem za kamarádem, který hrál amatérské divadlo. Čekal jsem, až skončí, že půjdeme někam […] Posted in Rozhovory
 • Anna Stropnická, Šárka Vaculíková, Michaela Zemánková – dryády2. března 2016 Anna Stropnická, Šárka Vaculíková, Michaela Zemánková – dryády Jak dlouho trvalo, než vznikla maska dryády?  V maskérně jsme trávily obvykle čtyři hodiny. Pokud jsme točily i další den, tak jsme si nechaly pouze odlíčit obličej a oddělat uši. V tom případě to druhý den trvalo jen dvě a půl hodiny. […] Posted in Rozhovory
 • Petra Svoboda: Vánek přímotopu ve vlasech2. února 2016 Petra Svoboda: Vánek přímotopu ve vlasech Decibely lásky byla vaše první větší filmová zkušenost, takže  jaké vzpomínky a zážitky jste si z natáčení odnesla? Odnesla jsem si spoustu dojmů a zážitků. Potkala jsem se na place s takovými legendami jako je například herečka Iva […] Posted in Rozhovory
 • Rozhovor se Zuzanou Mauréry, představitelkou učitelky4. července 2016 Rozhovor se Zuzanou Mauréry, představitelkou učitelky O tom, že se bude točit film Učitelka, jste se dozvěděla ještě před jeho výrobou. Jak vlastně k vaší spolupráci s Janem Hřebejkem došlo? Že pan Hřebejk bude točit tento film, jsem se paradoxně dozvěděla náhodou z rozhovoru v nějakém […] Posted in Rozhovory
 • JAKUB KOHÁK4. dubna 2016 JAKUB KOHÁK Pochází z Prahy. Vystudoval pražskou FAMU (obor produkce). Je známý nejen jako herec, komik, ale i jako režisér reklam a videoklipů. Jako herec se představil ve filmech, např.: v pohádce Čert ví proč (2003), v komedii U mě dobrý (2008), v […] Posted in Rozhovory
 • Měl jsem to štěstí, že jsem byl u toho, když jej pan Papoušek napsal, řekl ke svému novém filmu režisér Miloslav Šmídmajer8. února 2017 Měl jsem to štěstí, že jsem byl u toho, když jej pan Papoušek napsal, řekl ke svému novém filmu režisér Miloslav Šmídmajer Koncem Ledna měla premiéru romantická komedie Miluji tě modře. Scénář vznikl před jedenácti lety a napsal ho Jaroslav Papoušek, který se jeho realizace už ale nedožil. A tak ležel v šuplíku, do doby, než se brněnské studio ČT poohlíželo […] Posted in Rozhovory

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


X
Přidejte si Kritiky.cz na facebook a žádný článek Vám neunikne.