Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | X-Box-hry | Simca's web

David Novotný – dřevorubec

Hodnocení článku:
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Nahrávám...


V pohádce Řachanda hra­jete dře­vo­rubce, mohl byste nám ho tro­chu při­blí­žit?

 Jmenuje se Drvoštěp a podle mě je tam proto, aby otes­to­val úči­nek byli­nek sesla­ných na něho Paní lesa a puky. Pracuje a kácí na cizím, ale to si neměl dovo­lit. Paní lesa ho potrestá tak, že z něho udělá neši­kov­ného. Řekl bych, že je to taková komická postava.

 Jak se vám hrála ta neši­kov­nost?

 To je vždycky pří­jemné. Záporné postavy a nemehla jsou docela vděčné role. Bylo to docela náročné, někdy až na hra­nici kaska­dér­ských kousků. Narazil jsem hla­vou do stromu, visel za sekeru… Všechno jsem ale dělal sám a dou­fám, že to nako­nec bude i vtipné a bude se na to dát kou­kat.

 Na natá­čení jste se ohá­něl seke­rou, ští­pal jste dřevo… Co vy a tyto práce?

Teď už dlouho nic, ale ští­pání dřeva jsem zbož­ňo­val, když jsme měli s rodiči cha­lupu v Novém Oldřichově. Miloval jsem ho jako uklid­ňu­jící čin­nost. Podobně jako sklá­dání uhlí, když bylo dobře při­pra­vené. Házet ho z plechů lopa­tou do okýnka. Stačilo, když mě kdo­ko­liv naštval, a šel jsem buď ští­pat dřevo, nebo házet uhlí do sklepa. To mě bavilo. Bylo to náročné fyzicky a mono­tónní, uklid­ňu­jící. Dnes už jsem na to moc poho­dlný. (smích)

 Na place jste se potkal s dry­á­dami a puky, jak se s nimi hrálo?

 Jsou to strašně las­kaví lidi. Já je obdi­vuju, pro­tože trvá něko­lik hodin, než je nalíčí, a to je pro mě hrozná před­stava. Vypadá to ale hrozně pěkně, což je pochvala do mas­kérny.

Byl jste rád za nabídku zahrát si v pohádce? Hrál jste vůbec někdy v pohádce?

Už jsem hrál ve dvou pohád­kách, ale ty byly stu­di­ové. A pro­tože mám čtyři děti, tak při natá­čení mys­lím na ně. Aby je to nějak potě­šilo, poba­vilo… Těším se, až to uvidí, a jsem zvě­davý, co mi k tomu řek­nou. (smích)

Tiskové materiály

Tiskové infor­mace. Většinou od dis­tri­bu­torů, ale občas i z tele­vizí a fes­ti­valů.


Části seriálu: Řachanda

Koment...

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:


X

Přidejte si Kritiky.cz na Váš facebook.