Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | Hrajeme.stream | X-Box-hry | Simca's web

Anna Stropnická, Šárka Vaculíková, Michaela Zemánková – dryády

Hodnocení článku:
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Nahrávám...


Jak dlou­ho trva­lo, než vznikla mas­ka dry­á­dy?

 V mas­kér­ně jsme trá­vi­ly obvykle čty­ři hodi­ny. Pokud jsme toči­ly i dal­ší den, tak jsme si necha­ly pou­ze odlí­čit obli­čej a oddě­lat uši. V tom pří­pa­dě to dru­hý den trva­lo jen dvě a půl hodi­ny. (smí­ch)

 Poznává vás vůbec pod tou mas­kou vaše oko­lí?

 Ono se to prá­vě hod­ně špat­ně pozná­vá, kdo pod mas­kou vlast­ně je. Spousta lidí nás vidě­la na pla­ce v masce, a když jsme pak pro­šly kolem nich bez mas­ky, tak nás ani nepozdra­vi­li, pro­to­že nevě­dě­li, že jsme to my. V něčem je to výho­da a v něčem nevý­ho­da.

A jak dlou­ho trvá, než se odmas­ku­je­te? Bolí to?

Asi dvě hodi­ny. Sloupne se to jako kůže. Musíte se před tím kom­plet­ně depi­lo­vat, jinak by to šlo dolů i s chloup­ka­ma.

Kdo nebo co jsou vlast­ně dry­á­dy?

Dryády jsou ducho­vé lesa, stro­mů, tak­že leze­me po stro­mech, stří­lí­me z luku a jsme ochrán­ky­ně Paní lesa a lesa cel­ko­vě. Jsme tako­ví zví­ře­cí lidé, divo­žen­ky. Střídalo se nás něko­lik, kaž­dá z nás měla tro­chu jiný cha­rak­ter, aby to bylo pes­t­řej­ší. Jedna je vět­ší bojov­ni­ce, dru­há obrán­ky­ně, dal­ší je víc lid­ská a jiná zase přísná…

Po stro­mech špl­há­te pří­mo vy, nebo jste měly na tyhle akč­ní scé­ny dublér­ky?

Na ty těž­ší scé­ny byla na pla­ce kaska­dér­ka, ale ty jed­no­duš­ší jsme zvlá­da­ly samy.

 Co nej­těž­ší­ho jste muse­ly jako dry­á­dy před­vést?

Přebíhaly jsme po kme­nech stro­mů v urči­té výš­ce, růz­ně jsme běha­ly a u toho děla­ly hvězdy nebo kotr­mel­ce.

Dryády mají i barev­né kon­takt­ní čoč­ky, jak jste s nimi vidě­ly?

 Pokud nejste zvyklí nosit kon­takt­ní čoč­ky, tak je to vel­ký nezvyk, zejmé­na to nan­dá­vá­ní a vyn­dá­vá­ní. Jinak se přes to dívá nor­mál­ně, jenom má člo­věk zúže­né peri­fer­ní vidě­ní. Tyhle čoč­ky navíc byly zvlášt­ní v tom, že byly nejen barev­ně zabar­ve­né, ale i vět­ší než běž­né čoč­ky. Materiál v oku je ze začát­ku tro­chu nepří­jem­ný, ale dá se na to zvyk­nout.

Celou kůži jste měly pokry­tou zele­nou hmo­tou, co to je? Jak se v tom přes den fun­gu­je?

Byla to late­xo­vá guma natře­ná na tělo, kte­rá zaschne a udě­lá tako­vou dru­hou kůži, tak­že tělo moc nedý­cha­lo. Člověk se pak růz­ně při­le­po­val k sobě. Občas se kou­sek utrhl, tak­že se to muse­lo dodě­lá­vat, při­dá­vat dal­ší nátěr… Byla to moc zají­ma­vá zku­še­nost.

Tiskové materiály

Tiskové infor­ma­ce. Většinou od dis­tri­bu­to­rů, ale občas i z tele­vi­zí a fes­ti­va­lů.


Části seriálu: Řachanda

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

 • Zloději zelených koní – 55 %9. září 2016 Zloději zelených koní – 55 % Sběratelé jsou podivíni a peníze kazí charakter. Jsou lidé, kteří sběratelské vášni spojené s nebezpečím propadnou a těžko se své vášně zbavují, když výsledkem může být hromada peněz z uskutečněného obchodu. Mezi takové lidi patří i […] Posted in Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…)
 • Zloději zelených koní5. září 2016 Zloději zelených koní Dnes představili tvůrci novinářům film, který vznikl na motivy novely Jiřího Hájíčka a odehrává se v jihočeské romantické krajině, kde se nalézají  ložiska vltavínů. Trojici hlavních hrdinů ztvárnili herci Pavel Liška, Marek Adamczyk a […] Posted in Filmové premiéry
 • Tajný život mazlíčků – SNÍŽEK16. srpna 2016 Tajný život mazlíčků – SNÍŽEK Q. Co je nejlepší na tom, že jsi spláchnutej? A. Už nejsem pod nadvládou arogantních lidí! Nepoutají mě okovy lidské společnosti! Jsem plně emancipován! Jsem vymaněný z pastí a nástrah domestikace. Představte si, že mě můj bývalý […] Posted in Rozhovory
 • MICHAL VIEWEGH rozhovor k filmu Andělé všedního dne25. září 2014 MICHAL VIEWEGH rozhovor k filmu Andělé všedního dne Vaše úspěšná kniha Andělé všedního dne se objeví na podzim tohoto roku pod stejným názvem v kinech. Charakterizujte pro neznalé čtenáře ve stručnosti příběh a jak jste přišel na téma této novely? Je to takový svižný příběh několika […] Posted in Rozhovory
 • Denisa Pfauserová – princezna Markétka26. února 2016 Denisa Pfauserová – princezna Markétka  Jaká je princezna, kterou hrajete v pohádce Řachanda?   Rozmazlená. Rozmazlený fakan. To mluví za všechno. Opravdu je jak pětiletá rozmazlená holčička, která vždycky dostala všechno, co chtěla. Tím si upevňuje svoji pozici. Všichni ze […] Posted in Rozhovory
 • Bolek Polívka – Theofil28. února 2016 Bolek Polívka – Theofil Vaše postava se jmenuje Theofil, kdo to je?  Theofil je vyslanec. Je to potvora. Myslí jen na sebe. Nemyslí vůbec na blaho království a okolí. Je to hloupý sebestředný sobec, který hrabe pod sebe, jako tolik podobných. Jak se vám hrála […] Posted in Rozhovory
 • ROZHOVOR S BOHDANEM SLÁMOU28. února 2012 ROZHOVOR S BOHDANEM SLÁMOU Co je hlavním tématem vašeho nového filmu? Je to film o rodinných vazbách a o tom, jakým způsobem se promítají úlety rodičů do života jejich dětí. On narušuje rodinu od začátku svým zjednodušujícím a puberťáckým pohledem na svět, ona ji v […] Posted in Rozhovory
 • Rozhovor se Zuzanou Mauréry, představitelkou učitelky4. července 2016 Rozhovor se Zuzanou Mauréry, představitelkou učitelky O tom, že se bude točit film Učitelka, jste se dozvěděla ještě před jeho výrobou. Jak vlastně k vaší spolupráci s Janem Hřebejkem došlo? Že pan Hřebejk bude točit tento film, jsem se paradoxně dozvěděla náhodou z rozhovoru v nějakém […] Posted in Rozhovory
 • Oldřich Kaiser – ponocný29. února 2016 Oldřich Kaiser – ponocný Koho hrajete v pohádce Řachanda, jaká je vaše postava?  Hraju opilého ponocného. Na té roli jsem hodně dlouho pracoval, přípravy byly opravdu náročné, a to dokonce až tak, že jsem často trpěl amnézií. Ale vyplatilo se. Byl jsem […] Posted in Rozhovory
 • Alice Nellis – rozhovor k filmu Andělé všedního dne26. září 2014 Alice Nellis – rozhovor k filmu Andělé všedního dne Co bylo hlavním impulzem k realizaci úspěšné novely spisovatele Michala Viewegha Andělé všedního dne? Zaujalo mě téma té knihy. Zjednodušeně řečeno, člověk neví dne ani hodiny a každý den může být poslední. Teoreticky to sice víme, ale […] Posted in Rozhovory

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


X
Přidejte si Kritiky.cz na facebook a žádný článek Vám neunikne.