Za tajemstvím pokladů Čech, Moravy a Slezska
Za tajem­stvím pokla­dů Čech, Moravy a Slezska
Ohodnoťte člá­nek

Poklad. Slovo, kte­ré zní cin­ká­ním zla­ta, třpy­tí se dra­ho­ka­mi a šuš­tí taj­ný­mi doku­men­ty. Slibuje život v bohat­ství a dostat­ku. Současné z něj ale běhá i mráz po zádech - pro­to­že při shro­maž­ďo­vá­ní, ukrý­vá­ní i hle­dá­ní pokla­dů byla pro­li­ta krev.

Neexistuje hrad, zámek, zří­ce­ni­na nebo nápad­ná ská­la, kde by se neu­krý­va­ly dra­ho­cen­nos­ti, čas­to hlí­da­né síla­mi z jiné­ho svě­ta. Jan A. Novak, kte­rý o nej­růz­něj­ších záha­dách a tajem­stvích napsal již něko­lik knih (spo­meň­me napří­klad Záhadné vyná­le­zy, Tajemné pod­ze­mí na našem úze­mí nebo Hory a kop­ce opře­de­né tajem­stvím) se ten­to­raz zamě­řil na pokla­dy a tajem­no, kte­ré se kolem nich vzná­ší.

V jeho nej­no­věj­ší kni­ze se tak dočte­te o kelt­ském zla­tě, Jantarové kom­na­tě i o nacis­tic­kých pokla­dech, kte­ré zahr­nu­jí nejen dra­ho­cen­nos­ti, ale i doku­men­ty. Seznámíte se s legen­da­mi, kte­ré s pokla­dy sou­vi­sí a dozví­te se, jak je hle­dat a taky jak je roz­hod­né nehle­dat, a taky zjis­tí­te, jaká nebez­pe­čí na vás při hle­dá­ní číha­jí.

Kniha se čte dob­ře, ale občas půso­bí zvlášt­ně kon­trast vědec­ky ově­ře­ných fak­tů a ničím nepod­lo­že­ných mýtů a legend. Jakoby se autor nemohl roz­hod­nout, o kte­rém z těchhle témat chce psát, a tak zkom­bi­no­val obo­jí. Ano, je to zda­ři­lá kom­bi­na­ce, ale jak říkám, občas půso­bí zvlášt­ně. Líbí se mi ale, jak autor své tex­ty dopl­ňu­je foto­gra­fie­mi a nevnu­cu­je čte­ná­ři svůj názor, ale nechá­vá ho, aby pře­mýš­lel a utvo­řil si své vlast­ní míně­ní. Kromě toho kni­ha nabí­zí taky tipy na zají­ma­vé a netra­dič­ní výle­ty.

 

Hodnocení: 70%

 

Za tajem­stvím pokla­dů Čech, Moravy a Slezska

Autor: Jan A. Novák

Vydáno: 2018, Alpress

Počet stran: 312

 

Za recenz­ní výtisk děku­ji nakla­da­tel­ství Alpress. Pokud vás kni­ha zau­ja­la, může­te ji zakou­pit zde.

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

  • Za tajemstvím pokladů Čech, Moravy a Slezska15. dubna 2018 Za tajemstvím pokladů Čech, Moravy a Slezska Máte rádi záhady, text bez zbytečných kliček, který dokáže podnítit vaši fantazii a pozvat na výlet?  Chcete nejen procestovat republiku, ale také se o ní něco dozvědět? Čeká vás dovolená […]
  • Elizabeth Peters – Strážkyně podsvětí3. června 2018 Elizabeth Peters – Strážkyně podsvětí Nová knížka z nakladatelství Alpress vás zavede do egyptského prostředí plného archeologických nálezů, které mohou ukrývat na první pohled nezajímavé objevy, ale také i tajemství či záhady […]
  • Templáři, zednáři a další tajné společnosti v Čechách a ve světě8. března 2017 Templáři, zednáři a další tajné společnosti v Čechách a ve světě Koho by nepřitahovaly záhady okolo tzv. tajných řádů, jakými templáři a zednáři bezesporu jsou? Pokud vás ale nezajímají jen dohady a atraktivní výmysly okolo těchto společností a chcete […]
  • Nerozlučný pár - kniha20. července 2017 Nerozlučný pár - kniha Emily se zdá znovu noční můra, ve které jí sžírají plameny. Pracovala dříve u police, dokud se neseběhly ty osudné události, které jí převrátili život naruby a už nic nebylo jako předtím. […]
  • Tanec bohů - kniha12. června 2017 Tanec bohů - kniha Larkin se velmi těžce pohyboval po domě, kde vlastně před chvíli proběhla svatba. Ovšem ve stínu krve, zbraní a bitvy. Bitva proběhla proti démonům, kteří je napadli. Jednalo se o vampýry […]
  • Jitka Lenková: Tajemná místa Česka28. února 2016 Jitka Lenková: Tajemná místa Česka Máte rádi záhady, tajemství a navíc s oblibou putujete po pestrých koutech naší země? Pak by tato knížka rozhodně neměla uniknout vaší pozornosti. S knížkou se vydáte na „vzrušující […]
  • Naše paní doktorka - kniha12. června 2017 Naše paní doktorka - kniha Laura se po psychickém kolapsu odstěhovala nebo lépe řečeno, vzala si dlouhodobé volno a začala žít v Potters Junctionu. Jednalo se o malé městečko, kde se jí nikdo neptal odkud je a co […]
  • Vzdálená řeka - kniha8. května 2018 Vzdálená řeka - kniha Nicole je mladá žena, která momentálně řeší ne zrovna příjemné věci. Zrovna stála u bujných hroznů na její farmě, když prosila o odpuštění- a koho - svého zesnulého otce. Rozhodla se […]
  • Predátor - kniha9. června 2017 Predátor - kniha Hector Cross se znenadání probudil a měl pocit, že něco se děje, prostě že není všechno, jak má být. Uviděl něco, co se blížilo k němu do ložnice. Mělo to šupiny a byla to vlastně příšera. […]
  • Lumpík zachraňuje - kniha10. července 2017 Lumpík zachraňuje - kniha Lumpík je roztomilé maličké štěňátko, které žije se svou maminkou Daisy u Honzíkových prarodičů. Honzík je malý kluk, který chodí sice do školy, ale je velmi nepořádný a dá se říct, že i […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X