Stáje Zlatá hvězda – Zákeřná soupeřka - kniha | Recenze knih (audio… komiksy…) | Kritiky.cz

Stáje Zlatá hvězda – Zákeřná soupeřka - kniha

Poppy se celá natě­še­ná říti­la k Milli. Kamarádky se obja­ly. Poppy při­je­la do Stáje Zlatá hvězda, kte­rá pat­ři­la její tetě Sofii a její­mu man­že­lo­vi, vete­ri­ná­ři Markovi, kte­ří ji měli vel­mi rádi. Poppy totiž při­šla o otce a její mamin­ka se ner­vo­vě zhrou­ti­la. Navíc měla mlad­ší­ho bra­t­ra, kte­rý také potře­bo­val péči a tak byla zatím u tety, při­čemž její mamin­ka muse­la být na léče­ní s ner­vy. Samozřejmě byla při­ví­ta­ná i od psa Caspera, kte­rý ji málem pora­zil, jak byl nad­še­ný. Milli neby­la jedi­ná kama­rád­ka, ješ­tě se zde nachá­ze­la Katii a všech­ny tři byly už neroz­luč­né, a to se zna­ly jen pár týd­nů.

Poppy byla nad­še­ná i z toho, že jí teta se strýč­kem věno­va­li vlast­ní­ho poní­ka. Byla to sleč­na jmé­nem Crystal. Milli měla klu­či­čí­ho poní­ka - Joe a Katii zase Codyho. Samozřejmě se Poppy při­ví­ta­la i se Sofií, kte­rá je posla­la k poní­kům, ale hlav­ně aby byly do šes­ti doma. Všechna tři děv­ča­ta tré­no­va­la na závo­dy a měla vel­kou šan­ci zví­tě­zit, ovšem byly stá­le kama­rád­ky, kte­ré by neroz­dě­li­lo ani vítěz­ství jed­né z nich. Pak ovšem na sta­tek při­je­la Jessica - dív­ka z boha­té rodi­ny, kte­rá byla zlá a namyš­le­ná - tak si ji Poppy, Milli a Katii zaška­tul­ko­va­ly. Nebylo se čemu divit.

Od začát­ku se cho­va­la nepřá­tel­sky a pový­še­ně. Byla pře­svěd­če­ná, že je doko­na­lá jezd­ky­ně a ostat­ní jí nesa­ha­jí ani po paty. Poppy se také nelí­bi­lo, že Jessica bije bičem svo­ji Cleopatru. Když šly hol­ky do stá­jí, chtě­ly si Cleopatru pohla­dit, ale Jessica je nača­pa­la a neby­la vůbec nad­še­ná. Doslova jim vmet­la, že si nepře­je, aby se jí dotý­kal kdo­ko­liv jiný než ona sama. Jessicu necha­ly být s tím, že si nebu­dou kazit čas s poní­ky. Zatím šly na veče­ři. Strejda Mark vařil a uměl vlast­ně jen jed­no jíd­lo - špage­ty s maso­vý­mi kulič­ka­mi. Popy to však neva­di­lo, pro­to­že Marka upřím­ně milo­va­la jako své­ho strejdu už jen pro­to, že se cho­val báječ­ně ke zdej­ším zví­řa­tům.

Dívky si postě­žo­va­ly Sofii, jak se k nim Jessica cho­vá, ale teta jim vlast­ně moc nevě­ři­la. Bylo to i z důvo­du toho, že mat­ka Jessicy krá­lov­sky pla­ti­la a teta se strejdou pros­tě jejich pení­ze potře­bo­va­li. Poppy, Katii a Milli měli tré­nink spo­lu s Jessicou. Nebyly z toho nad­še­né, ale neda­lo se nic dělat. Rozhodly se, že ji budou igno­ro­vat, ale moc jim to nešlo, vzhle­dem k její­mu nesne­si­tel­né­mu cho­vá­ní. Jessica se také pro­vi­ni­la i tím, že když Poppy na spadla z Crystal, tak jí Jessica nepo­moh­la a pros­tě jela dál.

Také dív­ky na to zare­a­go­va­ly - poža­lo­va­ly to tetě Sofii, kte­rá byla z cho­vá­ní Jessicy zkla­ma­ná. To však byl tepr­ve začá­tek. Ve stá­jích napří­klad někdo zapo­mněl dát poní­kům jíd­lo a v boxech nemě­li nic. Děvčata tetě pří­sa­ha­la, že jim krme­ní dala, že by si nikdy nedo­vo­li­ly nechat je bez jíd­la, ale teta nad tím máv­la rukou, že už se to nebu­de opa­ko­vat. Holky byly však pře­svěd­če­ná, že ten někdo byla Jessica, kdo jim vzal jíd­lo a dal ho Cleopatře. A měly prav­du. Rozhodly se, že ji dosta­nou, aby jim teta uvě­ři­la že ony nic neu­dě­la­ly a je to všech­no vina Jessicy.

Super pří­běh pro milov­ní­ky nejen koní, ale zví­řat vše­o­bec­ně. Obálka opět vyni­ka­jí­cí, ne malo­va­ná, ale nafo­ce­ná, avšak krás­ná. Z mého pohle­du roz­hod­ně dopo­ru­ču­ju ke čte­ní. Má 175 stran.

Knihu může­te zakou­pit za 179 Kč zde.

 

 • Autor: Soraya Nicholasová
 • Žánr: pří­běhy o zví­řa­tech
 • Nakladatelství: Fragment
 • Datum vydá­ní:16. 01. 2018

 

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

 • Veterinární akademie - Škola začíná - kniha6. června 2018 Veterinární akademie - Škola začíná - kniha Ve Vrbovém údolí se Abbey chystala na svůj první školní den. Za spolubydlící měla holku jménem Hanna. Už na první pohled bylo patrné, že jejich rodiny jsou tak rozdílné, jak jen to mohlo […]
 • Kouzelní poníci - Nová kamarádka - kniha3. června 2018 Kouzelní poníci - Nová kamarádka - kniha Orion a Destiny, dva okřídlení koně, dvojčata, se spolu za měsíčního svitu honili po obloze. Destiny vyhrávala a ještě si Oriona kvůli tomu dobírala, ale tak jemně sestersky. Orion si […]
 • Magická zvířata - kočičí čáry - kniha8. února 2018 Magická zvířata - kočičí čáry - kniha Lotka byla smutná. Před dvěma dny jí maminka sdělila, že vzala novou práci v Paříži, tudíž bude muset Lotka odjet ke strýčkovi na celé léto. Lotka byla velmi nazlobená, protože maminku […]
 • Psí záchranářky - Báječný pes - kniha4. března 2018 Psí záchranářky - Báječný pes - kniha Taylor šla ke své skříňce, už totiž skončilo vyučování a Taylor si ještě stále zvykala na novou školu v Roxbury Parku. Odstěhovala se totiž s celou rodinou do jiného města a nebylo to […]
 • Spirit Animals: Soumrak strážců – Velký návrat - kniha12. února 2018 Spirit Animals: Soumrak strážců – Velký návrat - kniha Zeríf se zachytil prsty v malé puklině a pokoušel se vylézt na úzkou skalní římsu. Byl rád, že vyvázl vcelku se zdravou kůží. Byl na útěku celé dny. Jakmile se objevili Zelenopláštníci, […]
 • Příběhy se šťastným koncem - Vyplašený jezevec - kniha9. února 2018 Příběhy se šťastným koncem - Vyplašený jezevec - kniha Lewis jel s otcem autem do města, protože si chtěl koupit novou hru, jenž se jmenovala Ledová bouřka. Už ji totiž hrál u své kamarádky Maddy a přišla mu úžasná. Otec tomu moc nerozuměl. […]
 • Ema a její kouzelná zoo – Popletený tučňák - kniha27. února 2018 Ema a její kouzelná zoo – Popletený tučňák - kniha Ema Parkerová byla štěstím bez sebe. Právě skončila škola a na celých šest týdnů má prázdniny. Je to o to lepší, protože bydlí v záchranné zoologické zahradě, jejímž majitelem je strýček […]
 • Psí průšviháři - Neposlušný pudlík špindíra - kniha1. března 2018 Psí průšviháři - Neposlušný pudlík špindíra - kniha Róza Sanchezová je desetiletá normální holka, ale má dva problémy - chce psa a má čtyři nezvedené starší bratry. Podle ní jsou hluční, špinaví, dělají rámus a vlastně zaneřádí celý dům. […]
 • Monika a poklad templářů - najdou děti bájný poklad nebo je to jen mýtus?12. srpna 2018 Monika a poklad templářů - najdou děti bájný poklad nebo je to jen mýtus? Monika se nesmírně těšila, až začnou prázdniny. Už od května čekala na tohle období a najednou to bylo tady. Se spolužáky si zamávali a rozprchli se vstříc dvěma měsícům volna. Monika už […]
 • Ať žijí štěňata: Miky detektivem - kniha25. února 2018 Ať žijí štěňata: Miky detektivem - kniha Katka seděla ve třídě, ale vůbec nevnímala - snila totiž o štěňatech, kterých byla velká kupa a dováděla na zahradě. V jejím snu vystupovala i maminka s tatínkem, kteří se vřele usmívali s […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


X

Partneři webu:

general-affiliate-banner-300x250-1437632164.jpg