Spirit Animals: Soumrak strážců – Hořící příliv - kniha | Recenze knih (audio… komiksy…) | Kritiky.cz

Spirit Animals: Soumrak strážců – Hořící příliv - kniha

Před sed­mi měsí­ci zača­la padat oblo­ha. Stařešina posvát­né­ho kme­nu, jehož sou­čás­tí byl i opi­čák Kovo, se chys­tal zahá­jit posvát­nou hos­ti­nu, když se zača­lo dít něco, co nikdo ješ­tě nikdy nevi­děl ani neza­žil. Na nebi se obje­vi­lo malé pla­nou­cí světýl­ko a pohy­bo­va­lo se smě­rem k Erdasu, co bylo dost zvlášt­ní, pro­to­že ostat­ní hvězdy se nehý­ba­ly. Tohle se sta­lo tak dáv­no, že Kovo ješ­tě neměl ani jmé­no. Jediné, co si z toho pama­to­val, bylo, že všich­ni najed­nou zved­li oči od jíd­la, pohléd­li na nebe a napadlo je to samé - padá oblo­ha. Ani mat­ka Kova nechá­pa­la, co se to vlast­ně děje a jen lomi­la ruka­ma.

Každý večer se Kovův kmen schá­zel a zkou­mal světýl­ko, kte­ré se blí­ži­lo. Kovův kmen netu­šil, kam dopad­ne a tak se usnes­li, že vyšlou něko­ho to zjis­tit. Volba padla prá­vě na Kova, kte­rý na to byl vel­mi hrdý. Všichni mu na ces­tu zazpí­va­li a jeho mat­ka se s ním tkli­vě roz­lou­či­la. Kovo tedy šel. Avšak ne sám. Všiml si, že po ces­tě putu­jí dal­ší divo­ká zví­řa­ta. Došel tedy až k posvát­né­mu stro­mu. Najednou při­šla ohrom­ná rána - byl to opad záhad­né­ho světýl­ka. Byla to tako­vá síla, že Kovo omdlel. Když se pro­bral, uvi­děl totál­ní spoušť. V tu chví­li mu také došlo, že jeho kmen už není.

Zjistil však pozo­ru­hod­nou udá­lost - jak on, tak i ostat­ní zví­řa­ta pří­tom­ná dopa­du, byla najed­nou sil­něj­ší než dřív. Byl pří­tom­ný u Stromu, jenž byl posvát­ný a něco našel v jámě blíz­ko něj - vej­ce. Mezitím se jis­tý muž v kápi pohy­bo­val ve svi­tu měsí­ce jako stín. Momentálně měl u sebe muže jmé­nem Hazíl, kte­ré­ho násil­ně vyslý­chal. Ptal se na mla­dé lidi, kte­ří byli v docích, při­čemž si obsta­ra­li záso­by a čer­stvou vodu. Byli tam pou­ze přes noc a pak puto­va­li dále. Nebyl to zrov­na pří­jem­ný výslech, pro­to­že Hazíl visel kot­ní­ky přes okraj kamen­né­ho mola.

Když se tajem­ný muž roz­ho­dl, že vyslý­cha­ný nemá dále už co poskyt­nout, tak mu sebral jeho spi­ri­tu­ál­ní zví­ře - Pou. Hazíl byl straš­ně vydě­še­ný a ješ­tě víc, když spat­řil jed­no­ho z Velkých stráž­ců - Urazu. Někde v dál­ce sedě­la Abeke ve vra­ním hnízdě a hle­dě­la na vod­ní hla­di­nu, jenž se jevi­la neklid­nou. Po chví­li za ní při­šel Rolan. Dělal si o Abeke sta­ros­ti, pro­to­že už něko­lik dní nic nejed­la. Ani se tomu moc nedi­vil. Přišla o Urazu a moc ji to trá­pi­lo. On sám si nedo­ká­zal před­sta­vit, že by neměl svou soko­li­ci Essix. I o tu měl jis­té sta­ros­ti, pro­to­že se cho­va­la dost div­ně.

Trochu s Abeke o Essix žer­to­val, ale ona mu pově­dě­la, že on má aspoň něja­ké spi­ri­tu­ál­ní zví­ře. Jak se chý­lil čas, všich­ni vědě­li, že blí­ží roz­ho­du­jí­cí bitva pro­ti Zerífovi a Žerfovi, kte­rý se naštěs­tí ješ­tě nesta­čil vylíh­nout z inkri­mi­no­va­né­ho vej­ce. Ale to se mělo brzy změ­nit. Nadešel čas bitvy. Mej-lin, Rolan, Takoda, Kovo i všich­ni ostat­ní bojo­va­li srd­na­tě, ovšem pak při­šel šok - Zerf se vylíhl. Bohužel jen tak tak uchrá­ni­li své živo­ty. Nyní byla na řadě Abeke, Šejnovi, Kiratovi a ostat­ních. Začala krva­vá vál­ka mezi nimi Žerfem. Ten už je měl na dosah chřtá­nu.

Čtvrtý díl dru­hé řady je opět mimo­řád­ně pove­de­ný. Je to napí­na­vé, čti­vé, obál­ka je nama­lo­va­ná úpl­ně doko­na­le. Ten design ságy Spirit Animals asi jen těž­ko něco pře­ko­ná. Doporučuju ke kou­pi a ke čte­ní. Má 176 stran.

Knihu může­te zakou­pit zde za 199 Kč.

 • Autor: Jonathan Auxier
 • Žánr: pří­běhy o zví­řa­tech
 • Nakladatelství: Fragment
 • Datum vydá­ní:26. 04. 2018

 

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

 • Příběhy se šťastným koncem - Vyplašený jezevec - kniha9. února 2018 Příběhy se šťastným koncem - Vyplašený jezevec - kniha Lewis jel s otcem autem do města, protože si chtěl koupit novou hru, jenž se jmenovala Ledová bouřka. Už ji totiž hrál u své kamarádky Maddy a přišla mu úžasná. Otec tomu moc nerozuměl. […]
 • Spirit Animals: Soumrak strážců – Velký návrat - kniha12. února 2018 Spirit Animals: Soumrak strážců – Velký návrat - kniha Zeríf se zachytil prsty v malé puklině a pokoušel se vylézt na úzkou skalní římsu. Byl rád, že vyvázl vcelku se zdravou kůží. Byl na útěku celé dny. Jakmile se objevili Zelenopláštníci, […]
 • Kouzelní poníci - Nová kamarádka - kniha3. června 2018 Kouzelní poníci - Nová kamarádka - kniha Orion a Destiny, dva okřídlení koně, dvojčata, se spolu za měsíčního svitu honili po obloze. Destiny vyhrávala a ještě si Oriona kvůli tomu dobírala, ale tak jemně sestersky. Orion si […]
 • Monika a poklad templářů - najdou děti bájný poklad nebo je to jen mýtus?12. srpna 2018 Monika a poklad templářů - najdou děti bájný poklad nebo je to jen mýtus? Monika se nesmírně těšila, až začnou prázdniny. Už od května čekala na tohle období a najednou to bylo tady. Se spolužáky si zamávali a rozprchli se vstříc dvěma měsícům volna. Monika už […]
 • Psí záchranářky - Báječný pes - kniha4. března 2018 Psí záchranářky - Báječný pes - kniha Taylor šla ke své skříňce, už totiž skončilo vyučování a Taylor si ještě stále zvykala na novou školu v Roxbury Parku. Odstěhovala se totiž s celou rodinou do jiného města a nebylo to […]
 • Stáje Zlatá hvězda – Zákeřná soupeřka - kniha9. února 2018 Stáje Zlatá hvězda – Zákeřná soupeřka - kniha Poppy se celá natěšená řítila k Milli. Kamarádky se objaly. Poppy přijela do Stáje Zlatá hvězda, která patřila její tetě Sofii a jejímu manželovi, veterináři Markovi, kteří ji měli velmi […]
 • Veterinární akademie - Škola začíná - kniha6. června 2018 Veterinární akademie - Škola začíná - kniha Ve Vrbovém údolí se Abbey chystala na svůj první školní den. Za spolubydlící měla holku jménem Hanna. Už na první pohled bylo patrné, že jejich rodiny jsou tak rozdílné, jak jen to mohlo […]
 • Magická zvířata - kočičí čáry - kniha8. února 2018 Magická zvířata - kočičí čáry - kniha Lotka byla smutná. Před dvěma dny jí maminka sdělila, že vzala novou práci v Paříži, tudíž bude muset Lotka odjet ke strýčkovi na celé léto. Lotka byla velmi nazlobená, protože maminku […]
 • Ema a její kouzelná zoo – Popletený tučňák - kniha27. února 2018 Ema a její kouzelná zoo – Popletený tučňák - kniha Ema Parkerová byla štěstím bez sebe. Právě skončila škola a na celých šest týdnů má prázdniny. Je to o to lepší, protože bydlí v záchranné zoologické zahradě, jejímž majitelem je strýček […]
 • Psí průšviháři - Neposlušný pudlík špindíra - kniha1. března 2018 Psí průšviháři - Neposlušný pudlík špindíra - kniha Róza Sanchezová je desetiletá normální holka, ale má dva problémy - chce psa a má čtyři nezvedené starší bratry. Podle ní jsou hluční, špinaví, dělají rámus a vlastně zaneřádí celý dům. […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


X

Partneři webu:

general-affiliate-banner-300x250-1437632164.jpg