Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | Tři Týpci | X-Box-hry | Simca's web

Spirit Animals: Soumrak strážců – Hořící příliv - kniha


Partneři rubriky:
Comics Centrum Albatrosmedia.czGrada Alpress - knižní distribuce s.r.o. Knihy OMEGA Baronet.cz
Spirit Animals: Soumrak stráž­ců – Hořící pří­liv - kni­ha
Ohodnoťte člá­nek

Před sed­mi měsí­ci zača­la padat oblo­ha. Stařešina posvát­né­ho kme­nu, jehož sou­čás­tí byl i opi­čák Kovo, se chys­tal zahá­jit posvát­nou hos­ti­nu, když se zača­lo dít něco, co nikdo ješ­tě nikdy nevi­děl ani neza­žil. Na nebi se obje­vi­lo malé pla­nou­cí světýl­ko a pohy­bo­va­lo se smě­rem k Erdasu, co bylo dost zvlášt­ní, pro­to­že ostat­ní hvězdy se nehý­ba­ly. Tohle se sta­lo tak dáv­no, že Kovo ješ­tě neměl ani jmé­no. Jediné, co si z toho pama­to­val, bylo, že všich­ni najed­nou zved­li oči od jíd­la, pohléd­li na nebe a napadlo je to samé - padá oblo­ha. Ani mat­ka Kova nechá­pa­la, co se to vlast­ně děje a jen lomi­la ruka­ma.

Každý večer se Kovův kmen schá­zel a zkou­mal světýl­ko, kte­ré se blí­ži­lo. Kovův kmen netu­šil, kam dopad­ne a tak se usnes­li, že vyšlou něko­ho to zjis­tit. Volba padla prá­vě na Kova, kte­rý na to byl vel­mi hrdý. Všichni mu na ces­tu zazpí­va­li a jeho mat­ka se s ním tkli­vě roz­lou­či­la. Kovo tedy šel. Avšak ne sám. Všiml si, že po ces­tě putu­jí dal­ší divo­ká zví­řa­ta. Došel tedy až k posvát­né­mu stro­mu. Najednou při­šla ohrom­ná rána - byl to opad záhad­né­ho světýl­ka. Byla to tako­vá síla, že Kovo omdlel. Když se pro­bral, uvi­děl totál­ní spoušť. V tu chví­li mu také došlo, že jeho kmen už není.

Zjistil však pozo­ru­hod­nou udá­lost - jak on, tak i ostat­ní zví­řa­ta pří­tom­ná dopa­du, byla najed­nou sil­něj­ší než dřív. Byl pří­tom­ný u Stromu, jenž byl posvát­ný a něco našel v jámě blíz­ko něj - vej­ce. Mezitím se jis­tý muž v kápi pohy­bo­val ve svi­tu měsí­ce jako stín. Momentálně měl u sebe muže jmé­nem Hazíl, kte­ré­ho násil­ně vyslý­chal. Ptal se na mla­dé lidi, kte­ří byli v docích, při­čemž si obsta­ra­li záso­by a čer­stvou vodu. Byli tam pou­ze přes noc a pak puto­va­li dále. Nebyl to zrov­na pří­jem­ný výslech, pro­to­že Hazíl visel kot­ní­ky přes okraj kamen­né­ho mola.

Když se tajem­ný muž roz­ho­dl, že vyslý­cha­ný nemá dále už co poskyt­nout, tak mu sebral jeho spi­ri­tu­ál­ní zví­ře - Pou. Hazíl byl straš­ně vydě­še­ný a ješ­tě víc, když spat­řil jed­no­ho z Velkých stráž­ců - Urazu. Někde v dál­ce sedě­la Abeke ve vra­ním hnízdě a hle­dě­la na vod­ní hla­di­nu, jenž se jevi­la neklid­nou. Po chví­li za ní při­šel Rolan. Dělal si o Abeke sta­ros­ti, pro­to­že už něko­lik dní nic nejed­la. Ani se tomu moc nedi­vil. Přišla o Urazu a moc ji to trá­pi­lo. On sám si nedo­ká­zal před­sta­vit, že by neměl svou soko­li­ci Essix. I o tu měl jis­té sta­ros­ti, pro­to­že se cho­va­la dost div­ně.

Trochu s Abeke o Essix žer­to­val, ale ona mu pově­dě­la, že on má aspoň něja­ké spi­ri­tu­ál­ní zví­ře. Jak se chý­lil čas, všich­ni vědě­li, že blí­ží roz­ho­du­jí­cí bitva pro­ti Zerífovi a Žerfovi, kte­rý se naštěs­tí ješ­tě nesta­čil vylíh­nout z inkri­mi­no­va­né­ho vej­ce. Ale to se mělo brzy změ­nit. Nadešel čas bitvy. Mej-lin, Rolan, Takoda, Kovo i všich­ni ostat­ní bojo­va­li srd­na­tě, ovšem pak při­šel šok - Zerf se vylíhl. Bohužel jen tak tak uchrá­ni­li své živo­ty. Nyní byla na řadě Abeke, Šejnovi, Kiratovi a ostat­ních. Začala krva­vá vál­ka mezi nimi Žerfem. Ten už je měl na dosah chřtá­nu.

Čtvrtý díl dru­hé řady je opět mimo­řád­ně pove­de­ný. Je to napí­na­vé, čti­vé, obál­ka je nama­lo­va­ná úpl­ně doko­na­le. Ten design ságy Spirit Animals asi jen těž­ko něco pře­ko­ná. Doporučuju ke kou­pi a ke čte­ní. Má 176 stran.

Knihu může­te zakou­pit zde za 199 Kč.

 • Autor: Jonathan Auxier
 • Žánr: pří­běhy o zví­řa­tech
 • Nakladatelství: Fragment
 • Datum vydá­ní:26. 04. 2018

 

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

 • Příběhy se šťastným koncem - Vyplašený jezevec - kniha9. února 2018 Příběhy se šťastným koncem - Vyplašený jezevec - kniha Lewis jel s otcem autem do města, protože si chtěl koupit novou hru, jenž se jmenovala Ledová bouřka. Už ji totiž hrál u své kamarádky Maddy a přišla mu úžasná. Otec tomu moc nerozuměl. […]
 • Spirit Animals: Soumrak strážců – Velký návrat - kniha12. února 2018 Spirit Animals: Soumrak strážců – Velký návrat - kniha Zeríf se zachytil prsty v malé puklině a pokoušel se vylézt na úzkou skalní římsu. Byl rád, že vyvázl vcelku se zdravou kůží. Byl na útěku celé dny. Jakmile se objevili Zelenopláštníci, […]
 • Psí záchranářky - Báječný pes - kniha4. března 2018 Psí záchranářky - Báječný pes - kniha Taylor šla ke své skříňce, už totiž skončilo vyučování a Taylor si ještě stále zvykala na novou školu v Roxbury Parku. Odstěhovala se totiž s celou rodinou do jiného města a nebylo to […]
 • Stáje Zlatá hvězda – Zákeřná soupeřka - kniha9. února 2018 Stáje Zlatá hvězda – Zákeřná soupeřka - kniha Poppy se celá natěšená řítila k Milli. Kamarádky se objaly. Poppy přijela do Stáje Zlatá hvězda, která patřila její tetě Sofii a jejímu manželovi, veterináři Markovi, kteří ji měli velmi […]
 • Magická zvířata - kočičí čáry - kniha8. února 2018 Magická zvířata - kočičí čáry - kniha Lotka byla smutná. Před dvěma dny jí maminka sdělila, že vzala novou práci v Paříži, tudíž bude muset Lotka odjet ke strýčkovi na celé léto. Lotka byla velmi nazlobená, protože maminku […]
 • Ema a její kouzelná zoo – Popletený tučňák - kniha27. února 2018 Ema a její kouzelná zoo – Popletený tučňák - kniha Ema Parkerová byla štěstím bez sebe. Právě skončila škola a na celých šest týdnů má prázdniny. Je to o to lepší, protože bydlí v záchranné zoologické zahradě, jejímž majitelem je strýček […]
 • Psí průšviháři - Neposlušný pudlík špindíra - kniha1. března 2018 Psí průšviháři - Neposlušný pudlík špindíra - kniha Róza Sanchezová je desetiletá normální holka, ale má dva problémy - chce psa a má čtyři nezvedené starší bratry. Podle ní jsou hluční, špinaví, dělají rámus a vlastně zaneřádí celý dům. […]
 • Spirit Animals: Soumrak strážců - Nesmrtelní ochránci - kniha13. září 2017 Spirit Animals: Soumrak strážců - Nesmrtelní ochránci - kniha Kaijna se vydala jednoho dne na trh - musela nakoupit rodině několik věcí. Zpočátku vše probíhalo normálně, na trhu pokřikovali prodejci, kteří se snažili přilákat zákazníky, tudíž i […]
 • Zakázané ovoce - kniha10. dubna 2018 Zakázané ovoce - kniha Věra Nekonečná je úplně normální obyčejná žena, která má dvě dospělé děti, manžela Bedřicha, chodí do práce a má relativně spokojený život, protože i po celoživotním soužití mají s […]
 • Vznik ČSR 1918 - Velezrada se trestá - kniha24. května 2018 Vznik ČSR 1918 - Velezrada se trestá - kniha Bára je dvanáctileté, na první pohled úplně normální děvče, ovšem má jedno zásadní tajemství - může cestovat do minulosti, a to díky kouzelnému atlasu. S rodiči se přestěhovala na venkov, […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X
Filmové recenze