Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | Tři Týpci | X-Box-hry | Simca's web

Příběhy se šťastným koncem - Vyplašený jezevec - kniha


Partneři rubriky:
Comics Centrum Albatrosmedia.czGrada Alpress - knižní distribuce s.r.o. Knihy OMEGA Baronet.cz
Příběhy se šťast­ným kon­cem - Vyplašený jeze­vec - kni­ha
Ohodnoťte člá­nek

Lewis jel s otcem autem do měs­ta, pro­to­že si chtěl kou­pit novou hru, jenž se jme­no­va­la Ledová bouř­ka. Už ji totiž hrál u své kama­rád­ky Maddy a při­šla mu úžas­ná. Otec tomu moc nero­zu­měl. Raději by viděl, aby si Lewis četl kni­hy. Ten jenom pro­to­čil oči v sloup. Maminka byla zrov­na pryč - na Jamajce - a Lewis tudíž trá­vil víkend s otcem a neby­lo to zda­le­ka popr­vé. Otec znal totiž jenom prá­ci a Lewis si domýš­lel, že chce, aby to po něm zdě­dil. Najednou Lewis zpo­zor­něl. U kraj­ni­ce totiž něco leže­lo. Když otec zasta­vil, Lewis se k tomu hned roz­bě­hl.

Bylo to zví­ře - jeze­vec. Otec pozna­me­nal, že má mož­ná ble­chy, a že by měli jít pryč. Ten to ráz­ně odmí­tl a při­blí­žil se ke zra­ně­né­mu zví­ře­ti. Jezevec se vyle­kal a scho­val se po auto. Bylo však dob­ře vidět, že má zra­ně­nou pac­ku a navíc se jed­na­lo o malé mlá­dě. Rozhodli se, že mu pomů­žou, avšak jak otec bouchl dveř­mi od auta, mlá­dě jezevce se opět vyle­ka­lo a zalezlo, pro změ­nu pod neda­le­kou dodáv­ku. Lewise napadlo, že by moh­li zavo­lat do něja­ké záchran­né sta­ni­ce. Tak se také sta­lo a při­jel Ray, záchra­nář. Lewis mu o pče­kot začal vyprá­vět o jezevci, kte­ré­ho už si sti­hl i pojme­no­vat - Trnka.

Trnka se mezi­tím scho­va­la do pro­hlub­ně pod kolem a za nic na svě­tě ji nikdo nemohl dostat ven. Zkusili to i s jíd­lem a tam se zada­ři­lo, ovšem když už se zdá­lo, že to půjde, zjis­ti­li, že Trnka uvíz­la a nemů­že ven. A tak se muse­li zavo­lat hasi­či. Těm už se to poda­ři­lo, avšak lewis se musel zapo­jit a vlast­ně jen díky němu Trnce pomoh­li, Ray Trnku vzal k sobě do auta a vezl ji do záchran­né sta­ni­ce, kde se jí podí­va­jí na tlap­ku. Lewis byl zamyš­le­ný a otec ho uko­nej­šil tím, že je Trnka v nej­lep­ších rukou.

Pak mu nabí­dl, že zavo­la­jí dědo­vi, ke kte­ré­mu měli také namí­ře­no a dojdou spo­lu ješ­tě pro tu novou hru. Když k dědo­vi při­je­li, vítal je kro­mě něho i Alfie, dědeč­kův pes. Všechno dědo­vi povyprá­vě­li a ten si vzpo­mněl, jak se k němu dostal Alfie. Přestože děda o svém pej­sko­vi čas­to vyprá­věl, tak Lewis ten­to pří­běh ješ­tě nesly­šel. Alfie byl závod­ní chrt, a když už nemohl závo­dit, tak ho maji­tel týral. Alfie se dostal do záchran­né sta­ni­ce, kde ho vylé­či­li a dostal dru­hou šan­ci. Lewis si hned poté vzpo­mněl, že musí udě­lat do ško­ly pro­jekt.

Otec se roz­čí­lil s tím, že měl na to času dost, ale Lewis měl poho­to­vou myš­len­ku - napí­še o Trnce. Všem se ve ško­le jeho vyprá­vě­ní líbi­lo. Paní uči­tel­ka se ho pta­la, jak se má jeho jeze­vec. Lewis smut­ně svě­sil hla­vu, pro­to­že nevě­děl. Ta mu pora­di­la, aby zavo­la­li do záchran­né sta­ni­ce. Když při­šel domů, už tam byla mamin­ka, se kte­rou se srdeč­ně při­ví­ta­li. O něja­ký ten den poz­dě­ji měl Lewis vel­kou radost, pro­to­že mohl jít do záchran­né sta­ni­ce navští­vit Trnku. Šla celá tří­da a také Lewisův otec. Lewis si Trnku i vyfo­til a byl vel­mi rád, že ji vidí, a že se uzdra­vu­je.

Velmi hezká kníž­ka s krás­nou obál­kou, kte­rá je napsa­ná pod­le sku­teč­né­ho pří­bě­hu. Rozhodně dopo­ru­ču­ju ke kou­pi a čte­ní, jed­ná se o vel­mi půvab­ně napsa­ný pří­běh. Má 125 stran.

Knihu může­te zakou­pit za 149 Kč zde.

 

 • Autor: Sarah Hawkins
 • Žánr: pří­běhy o zví­řa­tech
 • Nakladatelství: Fragment
 • Datum vydá­ní:23. 01. 2018

 

 

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

 • Psí záchranářky - Báječný pes - kniha4. března 2018 Psí záchranářky - Báječný pes - kniha Taylor šla ke své skříňce, už totiž skončilo vyučování a Taylor si ještě stále zvykala na novou školu v Roxbury Parku. Odstěhovala se totiž s celou rodinou do jiného města a nebylo to […]
 • Spirit Animals: Soumrak strážců – Velký návrat - kniha12. února 2018 Spirit Animals: Soumrak strážců – Velký návrat - kniha Zeríf se zachytil prsty v malé puklině a pokoušel se vylézt na úzkou skalní římsu. Byl rád, že vyvázl vcelku se zdravou kůží. Byl na útěku celé dny. Jakmile se objevili Zelenopláštníci, […]
 • Ema a její kouzelná zoo – Popletený tučňák - kniha27. února 2018 Ema a její kouzelná zoo – Popletený tučňák - kniha Ema Parkerová byla štěstím bez sebe. Právě skončila škola a na celých šest týdnů má prázdniny. Je to o to lepší, protože bydlí v záchranné zoologické zahradě, jejímž majitelem je strýček […]
 • Stáje Zlatá hvězda – Zákeřná soupeřka - kniha9. února 2018 Stáje Zlatá hvězda – Zákeřná soupeřka - kniha Poppy se celá natěšená řítila k Milli. Kamarádky se objaly. Poppy přijela do Stáje Zlatá hvězda, která patřila její tetě Sofii a jejímu manželovi, veterináři Markovi, kteří ji měli velmi […]
 • Magická zvířata - kočičí čáry - kniha8. února 2018 Magická zvířata - kočičí čáry - kniha Lotka byla smutná. Před dvěma dny jí maminka sdělila, že vzala novou práci v Paříži, tudíž bude muset Lotka odjet ke strýčkovi na celé léto. Lotka byla velmi nazlobená, protože maminku […]
 • Psí průšviháři - Neposlušný pudlík špindíra - kniha1. března 2018 Psí průšviháři - Neposlušný pudlík špindíra - kniha Róza Sanchezová je desetiletá normální holka, ale má dva problémy - chce psa a má čtyři nezvedené starší bratry. Podle ní jsou hluční, špinaví, dělají rámus a vlastně zaneřádí celý dům. […]
 • Spirit Animals: Soumrak strážců – Hořící příliv - kniha12. května 2018 Spirit Animals: Soumrak strážců – Hořící příliv - kniha Před sedmi měsíci začala padat obloha. Stařešina posvátného kmenu, jehož součástí byl i opičák Kovo, se chystal zahájit posvátnou hostinu, když se začalo dít něco, co nikdo ještě nikdy […]
 • Spirit Animals: Soumrak strážců - Nesmrtelní ochránci - kniha13. září 2017 Spirit Animals: Soumrak strážců - Nesmrtelní ochránci - kniha Kaijna se vydala jednoho dne na trh - musela nakoupit rodině několik věcí. Zpočátku vše probíhalo normálně, na trhu pokřikovali prodejci, kteří se snažili přilákat zákazníky, tudíž i […]
 • Ať žijí štěňata: Miky detektivem - kniha25. února 2018 Ať žijí štěňata: Miky detektivem - kniha Katka seděla ve třídě, ale vůbec nevnímala - snila totiž o štěňatech, kterých byla velká kupa a dováděla na zahradě. V jejím snu vystupovala i maminka s tatínkem, kteří se vřele usmívali s […]
 • Šarlota a vysněný kůň: Nejtajnější přání - kniha2. března 2018 Šarlota a vysněný kůň: Nejtajnější přání - kniha Šarlota byla jeden den před letními prázdninami. Kdysi to pro ni byl impuls, že pojede s rodiči a dvěma sourozenci na ostrov Noirmoutier na atlantském pobřeží Francie, kde existovali čtyři […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X
Destiny 2
Destiny 2