Peppa Pig - Moje první knížka příběhů a aktivit - Ovocný den
Peppa Pig - Moje prv­ní kníž­ka pří­bě­hů a akti­vit - Ovocný den
Ohodnoťte člá­nek

Moje prv­ní kníž­ka pří­bě­hů, úko­lů a samo­le­pek.

Tato kníž­ka je dle mého názo­ru ide­ál­ní pro malé děti od tří let, se kte­rý­mi si budou číst jejich rodi­če. Příběh není nijak slo­ži­tý a navíc je dopl­něn o barev­né vese­lé obráz­ky, což je pro malé děti ide­ál­ní. Tematicky je vyprá­vě­ní zasa­ze­no do obcho­du, kde zrov­na pro­bí­há ovoc­ný den. Zcela při­ro­ze­ně si tak děti mohou pro­cvi­čit svou zna­lost ovo­ce, což rodi­če urči­tě oce­ní. Díky zná­mým posta­vič­kám z pohád­ky bude čte­ní pro všech­ny malé klu­ky i hol­ky zají­ma­věj­ší a zábav­něj­ší.

Velmi důle­ži­tou sou­čás­tí kni­hy jsou čty­ři archy s takřka stov­kou samo­le­pek, kte­ré se dají opa­ko­va­ně do kni­hy vle­po­vat. Díky tomu si mohou děti tré­no­vat zábav­nou for­mou svou jem­nou moto­ri­ku. Musí také zapo­jit své peč­li­vé pozo­ro­vá­ní, aby doká­za­li správ­ně určit, kte­rý obrá­zek kam vle­pit.

V době, kdy dá spous­ta rodi­čů své­mu malé­mu dítě­ti do ruky mobil či tablet nebo ho jed­no­du­še jen posa­dí před tele­vi­zi, aby se mu nemu­se­li plně věno­vat, jsou kni­hy toho­to typu více než žádou­cí. Vyžadují totiž spo­lu­prá­ci rodi­čů a dětí. Pokud bude mamin­ka či tatí­nek před­čí­tat své rato­les­ti pří­běh, ono zas bude nad­še­ně hle­dat, kte­rý obrá­zek kam pat­ří. Podobné kni­hy tak skvě­lým způ­so­bem umož­ňu­jí smys­lu­pl­ně strá­ve­ný spo­leč­ný čas a pod­po­ru­jí vznik zdra­vé­ho vzta­hu dětí ke kni­hám jako tako­vým.


Knihy si může­te kou­pit na AlbatrosMedia.cz za 212 Kč.

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

  • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]
  • Z pohádkové postýlky - kniha23. května 2017 Z pohádkové postýlky - kniha Tato kniha je výběr pohádek, a to jak veršovaných, tak i normálně psaných. Jedna z těch klasických se jmenuje Smolíček pacholíček. V lese žil jelen zlaté parohy spolu se Smolíčkem […]
  • Pravé a lahodné jídlo: více než 100 receptů z neupravených potravin pro vaše zdraví a pohodu23. května 2017 Pravé a lahodné jídlo: více než 100 receptů z neupravených potravin pro vaše zdraví a pohodu Moderní trendy ve stravování asi nemusím sáhodlouze představovat. Nejspíš každý už slyšel o raw (syrové) stravě, zná nějakého vegetariána, jedl veganskou sušenku bez cukru a ochutnal […]
  • Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha19. května 2017 Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha Dvanáctiletá holka jménem Bára se s rodiči z Prahy přestěhovala na venkov a tak trochu jí to vadí. Ovšem na druhé straně s koupí rodinného domu získala i kočku Barču. Navíc vlastní […]
  • VTIPY PRO DĚTI23. května 2017 VTIPY PRO DĚTI Všichni dobře víme, že smích léčí. Snad právě proto se smějeme tak rádi a vyprávění vtipů zpestří každou oslavu. Udělejme tedy něco pro zdraví a začtěme se do nového souboru plného anekdot […]
  • Projekt pes (ten můj)19. května 2017 Projekt pes (ten můj) V našem knižním příběhu je hlavním hrdinou klučina jménem Jenda, který se snaží přesvědčit své rodiče, aby mu pořídili psa. Jenda jako každý kluk je velice neodbytný a co si nyní umanul, […]
  • Panicové23. května 2017 Panicové Ve Francii se píše rok 1740 a mladý Jamie Fraser se s kamarádem Ianem připojuje ke skupině žoldáků. Navzdory všem vhodným příležitostem ještě ani jeden z mladých mužů nepřišel o panictví a […]
  • Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí18. května 2017 Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí Na našich rukou se nachází velké množství bakterií a dalších mikroorganismů, kterých se pouhým umytím rukou vodou a mýdlem nezbavíme. Pro úplné odstranění bakterií je nutné ruce […]
  • Komu není shůry dáno, dlouho duchem nebude - kniha9. června 2017 Komu není shůry dáno, dlouho duchem nebude - kniha Jeden muž žil úplně obyčejný život. Chodil do práce, byl ženatý a tak to šlo každý den dokolečka, přičemž se to celé odehrávalo v Helsinkách. Jednoho dne šel z práce domů jako každý den. […]
  • Detektiv Lišák - Zápas s nebezpečím - kniha14. dubna 2018 Detektiv Lišák - Zápas s nebezpečím - kniha V devět hodin ráno už měla otevřena Detektivní agentura Lišáka Vildy a už nyní čekala spousta zvířat na přijetí. Lišák Vilda, majitel, stiskl tlačítko na stole a požádal slečnu Mangustu, […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X